De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oude situatie (1) Circa AWBZ-cliënten ontvangen de functie begeleiding Er gaat tussen 2 en 3 miljard in om - AWBZ-axioma: cliënten hebben verzekerde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oude situatie (1) Circa AWBZ-cliënten ontvangen de functie begeleiding Er gaat tussen 2 en 3 miljard in om - AWBZ-axioma: cliënten hebben verzekerde."— Transcript van de presentatie:

1 Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011

2 Oude situatie (1) Circa AWBZ-cliënten ontvangen de functie begeleiding Er gaat tussen 2 en 3 miljard in om - AWBZ-axioma: cliënten hebben verzekerde rechten op individuele voorzieningen Bij grondslag: Modelverordening: coll. voorziening = voorliggend

3 Oude situatie (2) Doelgroepen per grondslag:
Mensen met een somatische aandoening Mensen met psychogeriatrische problematiek Mensen met zintuiglijke handicap Mensen met psychiatrische handicap Mensen met lichamelijke handicap Mensen met verstandelijke handicap Er wordt onderscheid gemaakt tussen: mensen met een licht verstandelijke beperking Zwak begaafden met IQ tussen de 70 en 85 Bij grondslag: Modelverordening: coll. voorziening = voorliggend

4 Oude situatie (3) Doelgroepen naar indiceerder: door Bureau jeugdzorg
door CIZ Bij grondslag: Modelverordening: coll. voorziening = voorliggend

5 Oude situatie (4) Aanbieders:
thuiszorgorganisaties onderdeel thuisbegeleiding RIBW-en instellingen voor begeleid zelfstandig wonen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs buitenschoolse opvang voor kinderen met een handicap medische kinderdagverblijven / kinderdagcentra orthopedagogische expertise en behandelcentra verslavingszorg GGZ-instellingen, dagactiviteitencentra, zorgboerderijen logeerhuizen instelling voor dagbesteding Fokus-woonprojecten Bij grondslag: Modelverordening: coll. voorziening = voorliggend

6 Situatie straks Gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van betreffende cliënten b. Geen individuele rechten en verzekerde zorgplicht, maar gemeentelijke compensatieplicht conform de Wmo: niet de voorziening staat centraal maar de beperking en de compensatie daarvan grotere nadruk op eigen verantwoordelijkheid/sociaal netwerk grotere nadruk op collectieve voorzieingen en algemeen beleid c. Een overgangsjaar (2013) waarin oude cliënten hun voorziening behouden Bij grondslag: Modelverordening: coll. voorziening = voorliggend

7 Aanpalende terreinen Er is samenhang met:
- de AWBZ gaat op de schop: afschaffing zorgkantoren, verhoging IQ-grens - de operatie in de jeugdzorg (jeugd-GGZ en jeugd -LVG) de operatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt Tegelijk speelt ook nog: bezuinigingen, gemeentelijk en landelijk verder uitbouw Wmo (integraal beleid, civil society, etc) welzijn nieuwe stijl invoering Kanteling en nieuwe verordeningen Bij grondslag: Modelverordening: coll. voorziening = voorliggend

8 Fasering 2011 - Aanpassing wet- en regelgeving en parlementair traject
Voorbereiding gemeenten en aanbieders op de invoering Overgangsjaar: gemeenten worden verantwoordelijk voor nieuwe instroom Ook oude cliënten vallen onder het nieuwe Wmo-regime Bij grondslag: Modelverordening: coll. voorziening = voorliggend

9 Hoe zijn de financiën geregeld
- er wordt circa 2,2 miljard overgeheveld - overheveling moet volgens Regeerakkoord 140 miljoen opleveren. - geen uitsluitsel over invoeringskosten en structurele uitvoeringslasten - samenloop met andere maatregelen (jeugd, IQ-grens) onduidelijk Bij grondslag: Modelverordening: coll. voorziening = voorliggend

10 VNG punten - financieel
- betere onderbouwing of met het geld alle cliënten "gekanteld" geholpen kunnen worden. - afspraken over in- en uitvoeringkosten financieel arrangement: adequaat startbudget indexering periodieke herijking - een adequaat verdeelmodel, met voldoende “ingroeitijd” geen lasten uit het verleden (wachtgeleden, kapitaalslasten) bij specifiek, landelijk sturend beleid: P x Q financiering Bij grondslag: Modelverordening: coll. voorziening = voorliggend

11 VNG punten - inhoudelijk
geen verzekerde rechten over geen gedwongen regio samenwerking - beleidsvrijheid om cf de Wmo-filosofie uit te voeren minimaal 1 jaar voorbereidingstijd geen verplichte aanbesteding - clausulering PGB-verplichting - geen rol Inspectie en kwaliteitswetten (WCZ) - wat te doen met kleine, specifieke aandoeningen/doelgroepen (doorblinden) - dossieroverdracht beter regelen (privacybezwaren) Bij grondslag: Modelverordening: coll. voorziening = voorliggend

12 Vervolgtraject - onderhandeling in kader Bestuursakkoord
- VWS en VNG gaan T(ransitie)-bureau oprichten - VNG trekt nauw op met de G32 - consulteren van en communiceren naar achterban contact met cliëntenorganisaties Data: 20 januari eerste BO staatssecretaris Veldhuijzen 4 februari bestuurlijke top VNG-branches 16 februari overhedenoverleg over BA Bij grondslag: Modelverordening: coll. voorziening = voorliggend


Download ppt "Oude situatie (1) Circa AWBZ-cliënten ontvangen de functie begeleiding Er gaat tussen 2 en 3 miljard in om - AWBZ-axioma: cliënten hebben verzekerde."

Verwante presentaties


Ads door Google