De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mantelzorg: zwakke schakel of ijzersterke verbinding in de zorgketen? Harry Finkenflügel 22 september 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mantelzorg: zwakke schakel of ijzersterke verbinding in de zorgketen? Harry Finkenflügel 22 september 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Mantelzorg: zwakke schakel of ijzersterke verbinding in de zorgketen? Harry Finkenflügel 22 september 2005

2 Hoe gaat het met U?  Mantelzorger  Zorgvrager  Ondersteuners van mantelzorgers  Beleidsmakers  Zorgverleners

3 Zorg  Zorg dient gericht te zijn op: vergroten zelfredzaamheid vergroten zelfstandigheid herstel autonomie Er is altijd een afhankelijkheidsrelatie ! Bij zorg aan (en rondom) mensen met een chronische aandoening: Opnieuw vormgeven (afhankelijkheids)relatie ‘Empowerment’

4 Organisatie van zorg: drie domeinen

5 Domein van de mantelzorger ?

6 Veranderingen in de zorg (1) Ziekenhuizen Op grotere afstand Verkorten ligduur sneller doorplaatsen naar verpleeghuis sneller naar huis Veel meer poliklinisch

7 Veranderingen in de zorg (2) Verpleeg- en verzorgings- huizen Behoud van functies Intensieve zorg Kleinschaliger in de wijk zorg aan huis domotica Open Restaurant, winkeltjes internetcafé

8 Veranderingen in de zorg (3) Thuis, lokaal Gebruikelijke zorg WMO Ondersteuning Respijtzorg Consultatiebureaus voor ouderen Bezoek van verpleegkundige of geriater Levensloopbestendige woningen Woonzorgzones Domotica, Camcare

9 Aanleiding WMO  Pragmatisch:  AWBZ wordt onbetaalbaar (Premie van 13 naar 20 % in 2020)  AWBZ valt niet te bemensen (300.000 naar 625.000 fte’s in 2002: 1,2 miljoen werknemers, bijna 12 % van de beroepsbevolking)  Ideologisch:  Verantwoordelijkheid terug naar de burger  Solidariteit  Dicht bij de burger: lokale democratie: “Civil society”  Collectieve oplossingen voor “individuele” problemen  Vernieuwd vertrouwen in de professional

10 Modernisering AWBZ / WMO Gebruikelijke zorg (< 3 mnd, met uitzicht op herstel) Mantelzorg Verzekerde zorg (AWBZ)  Huishoudelijke verzorging  Persoonlijke verzorging  Ondersteunende begeleiding  Activerende begeleiding  Verpleging  Behandeling  Verblijf Aanscherping: “persoonlijke verzorging”: deel alsnog naar WMO ?

11 Wat verandert er door de WMO? Wonen Met indicatie “verblijf”(permanent toezicht of beschermende omgeving i.c.m. groepswonen): blijft AWBZ. Individueel beschermd wonen reguliere volkshuisvesting Begeleiding WMO Dagbesteding kinderen: onderwijsdomein Volwassenen: arbeidsdomein Met indicatie “verblijf” ook AWBZ-zorg in eigen huis mogelijk (wel gemaximeerd)

12 Kritiek op de WMO  Probleemanalyse ontbreekt (o.a. m.b.t. betaalbaarheid AWBZ: SCP rapport “verpleging en verzorging verklaard”)  Draag- en veerkracht “civil society” is onzeker  Verschuiving van aanspraken naar voorzieningen  Verschuiving individuele voorzieningen naar collectieve voorzieningen  Betaalbaarheid (wie betaald de rekening?)  Verantwoording en kwaliteitszorg is niet geregeld

13 Prestatievelden 1.algemene voorzieningen op het terrein van maatschappelijke participatie en ondersteuning 2.informatie en advies over maatschappelijke ondersteuning 3.ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers 4.leefbaarheid en samenhang buurt en wijk 5.accommodaties, zoals zwembaden en clubhuizen 6.preventieve voorzieningen voor problemen met jongeren en opvoedingsproblemen 7.voorzieningen ouderen, gehandicapten, chronische psychiatrische patiënten en mensen met psychische of psychologische problemen, zoals rolstoelen en woningaanpassingen 8.maatschappelijke opvang (tijdelijke opvangfunctie)

14 Veranderingen  Samenhang (ketenzorg, integrale zorg)  Zorg aan of dichtbij huis  Welzijn en zorg bij elkaar gebracht (WMO)  Lokale bestuur verantwoordelijk  Regie functie is onduidelijk  Wat doet de gemeente? (ongelijkheid?)  Mantelzorger als sluitstuk? (laatste schakel?)

15 Verbindende schakels ?  Ziekenhuis – verpleeghuis - thuiszorg Transferverpleegkundige  Lokale zorg – medische / specialistische zorg Huisarts  Lokale zorg - welzijn Cliënt / mantelzorger Doel: regie van de zorg terug naar de cliënt en naasten

16 Mantelzorg: domeinen


Download ppt "Mantelzorg: zwakke schakel of ijzersterke verbinding in de zorgketen? Harry Finkenflügel 22 september 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google