De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013 Presentatie Nieuwe wet Maatschappelijke Ondersteuning Rina Beers, Federatie Opvang “Ieder mens telt!” www.opvang.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013 Presentatie Nieuwe wet Maatschappelijke Ondersteuning Rina Beers, Federatie Opvang “Ieder mens telt!” www.opvang.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013 Presentatie Nieuwe wet Maatschappelijke Ondersteuning Rina Beers, Federatie Opvang “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

2 Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013 -Uitgangspunten herziening langdurige zorg *Uitgaan van wat mensen wel kunnen; eerst kijken naar eigen mogelijkheden; ondersteuning of zorg voor wie het niet zelf kan; meest kwetsbaren in kern-Awbz -Hoofdlijnen nieuwe Wmo *Grotere eigen verantwoordelijkheid voor burgers (zelfredzaamheid); burgers helpen elkaar (samenredzaamheid); als dat er niet is, dan beroep op Wmo/gemeente; grotere verantwoordelijkheid burgers en omgeving in wetstekst vertalen “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

3 Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013 Reikwijdte nieuwe Wmo Maatschappelijke ondersteuning: 1. Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. 2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. 3. Bieden van beschermd wonen en opvang. N.B. Onderscheid in algemene en maatwerk voorzieningen “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

4 Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013 Eerste veld: Alle vormen van welzijnswerk, preventie, vrijwilligerswerk, mantelzorg, leefbaarheid, veiligheid, bestrijden huiselijk geweld > Ambulante hulp en diensten, algemene voorzieningen, SHG e.d. (toegang zonder indicatie) “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

5 Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013 Tweede veld: Ondersteunen zelfredzaamheid en participatie: >huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging (staat ter discussie), begeleiding, dagbesteding, als maatwerkvoorzieningen >openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid, inloop ggz (aard voorziening onbekend) “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

6 Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013 Derde veld: Beschermd wonen en opvang: -Beschermd wonen ( wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving) maatwerkvoorziening; landelijk toegankelijk) -Opvang: maatschappelijke en vrouwenopvang, maatwerkvoorziening; landelijk toegankelijk “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

7 Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013 Taken gemeenten: 1. Beleidsplan, met aandacht voor: -Uitwerking opdracht. -Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers. -Algemene voorzieningen. -Maatwerkvoorzieningen. -Integrale dienstverlening mo, zorg, jeugdhulp, onderwijs, werk en inkomen, wonen. -Samenwerking met zorgverzekeraars en aanbieders. 2. Verordening o.a -Maatwerkvoorziening, proces van toekenning. -Vaststelling hoogte budget. -Eigen bijdragen -Eisen aan kwaliteit en professionaliteit. -Eisen aan afhandeling klachten en medezeggenschap. -Wijze van betrokkenheid burgers bij uitvoering “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

8 Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013 Aandachtspunten MO, RIBW en VO: -Toegang: maatwerkvoorziening -Kwaliteit en toezicht -Aansluiting bij Jeugdwet, Zvw -Samenwerking gemeenten en verzekeraars -Eigen bijdragen -Overgangsregeling (5 jr, 1 jr) -Centrumgemeente constructie -Positie SHG/AMK -Gegevensverstrekking en handhaving “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

9 Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013 Status wetsvoorstel: -consultatie ronde 19 en 20 juni -begin sept naar Raad van State voor advies -Ca eind okt? naar Tweede Kamer -1 e helft 2014 naar Eerste Kamer -behandeling wetgeving afgerond op 1-7-2014 -invoering op 1-1-2015 Voorbereiding gemeenten is onderweg: http://www.invoeringwmo.nl/sites/default/files/Present atie%20wethoudersbijeenkomst%203%20juni%202013.p df “Ieder mens telt!” www.opvang.nl


Download ppt "Nieuwe Wmo – Platform VO 27-09-2013 Presentatie Nieuwe wet Maatschappelijke Ondersteuning Rina Beers, Federatie Opvang “Ieder mens telt!” www.opvang.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google