De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Kirsten Smit, september 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Maatschappelijke Ondersteuning Kirsten Smit, september 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Kirsten Smit, september 2006

2 Wat is de WMO? Kaderwet Gemeenten verantwoordelijk voor uitvoering Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen zorg

3 Doelstelling WMO Meedoen Bevorderen onderlinge betrokkenheid burgers Informatie bij één loket

4 Wat gaat naar de WMO? De Welzijnswet De Wet Voorzieningen Gehandicapten Delen AWBZ; enkelvoudige thuiszorg Subsidieregelingen AWBZ; Ondersteuning mantelzorg Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

5 Hoe meedoen in maatschappij? Drietrapsmodel: 1.Zelf regelen 2.Elkaar helpen 3.Voorzieningen

6 WMO prestatievelden Sociale samenhang en leefbaarheid Preventie Informatie cliëntondersteuning & advies Mantelzorgers/vrijwilligers Bevorderen deelname gehandicapten Regelen voorzieningen Opvang, advies, steunpunt Verslavingszorg Geestelijke gezondheidszorg

7 Regels voor de gemeente Gemeente moet burgers betrekken bij WMO- plannen Gemeente moet verantwoording afleggen bij burgers over WMO Gemeente moet zich vergelijken met andere gemeenten

8 WMO & Cliëntenperspectief Compensatieplicht Huishoudelijke verzorging Persoonsgebonden budget Maximering eigen bijdragen Eén loket Rechtsbescherming aanvrager Cliëntenparticipatie

9 Compensatieplicht Gemeente moet mensen met een handicap compenseren voor hun belemmering bij maatschappelijk actief zijn

10 Huishoudelijke verzorging Gebruikelijke zorg Mantelzorg (respijtzorg) Buren/vrienden/vrijwilligers Professionele thuiszorg

11 Overgangsregeling hulp huishouden Huidige klanten, huidige hulp tot 31-12-2007 Gemeente kan zelf aanbieders kiezen Na 1-1-2007 andere aanbieders van huishoudelijke hulp

12 Aandacht bij aanbesteding Deskundig personeel Flexibiliteit in hulpverlening Voorkoming wisseling personeel Cliënt moet leven zelf in kunnen richten PGB

13 Persoonsgebonden budget Keuzevrijheid tussen natura of eigen persoonsgebonden budget (PGB) PGB geeft mensen vrijheid wie ze voor welke voorziening inzetten

14 Maximering eigen bijdrage Alleenstaande; nooit meer dan 208 euro per jaar voor AWBZ en WMO Meerpersoonshuishouden; nooit meer dan 293 per jaar Gemeente bepaalt; eigen bijdrage ja of nee

15 Eén loket WMO Eén loket met samenhangend aanbod voorzieningen op gebied van WMO, AWBZ Welzijn en Wonen

16 Cliëntenparticipatie Gemeente moet vastleggen hoe ze met cliënten communiceert over uitvoering van de WMO

17 Wat doet FNV? Lobbyen bij de politiek Start FNV Lokaal in o.a: Haarlem & Hilversum 2e ronde in o.a. Utrecht, A’dam, Maarssen


Download ppt "Wet Maatschappelijke Ondersteuning Kirsten Smit, september 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google