De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WWW.WOONZORGSERVICE.COM Het concept is gericht op Ontwikkelen van persoonlijke dienstverlening aan huis en doelgericht stimuleren van (arbeids) participatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WWW.WOONZORGSERVICE.COM Het concept is gericht op Ontwikkelen van persoonlijke dienstverlening aan huis en doelgericht stimuleren van (arbeids) participatie."— Transcript van de presentatie:

1 WWW.WOONZORGSERVICE.COM Het concept is gericht op Ontwikkelen van persoonlijke dienstverlening aan huis en doelgericht stimuleren van (arbeids) participatie WZSW biedt gemeenten een instrument voor vernieuwing van lokaal sociaal beleid  …. VOOR LOKAAL SOCIAAL BELEID In de periode mei 2002 – mei 2005 werd in Tilburg het WZSW basis concept ontwikkeld Januari 2007 tot juni 2008 werd WZSW in 10 Brabantse gemeenten doorontwikkeld tot INNOVATIE CONCEPT

2 WWW.WOONZORGSERVICE.COM Combineren 1 1.bewoners van de wijk/buurt met een beperking, ouderen, gehandicapten en zieken die toch zelfstandig willen blijven wonen 2.bewoners van de wijk/buurt die, al dan niet betaald, iets willen betekenen in hun omgeving DOELGROEPEN Zorg om de hoek Werk om de hoek

3 WWW.WOONZORGSERVICE.COM Combineren 2 Investeren in Woon-zorg-welzijns diensten Woningbouwcorporatie Thuiszorg Verzorgings- en Verpleeghuiszorg Geestelijke Gezondheid Zorg, Verstandelijk Gehandicapten Zorg Vrijwilligers ( mantelzorg) organisaties Gemeente LOKALE PROJECTPARTNERS

4 WWW.WOONZORGSERVICE.COM Combineren 3 Sociale activering en arbeidsreïntegratie bewoners uit de wijk / buurt: vrijwilligers werkzoekenden / herintreders uitkeringsgerechtigden COMPETENTIEONTWIKKELING

5 WWW.WOONZORGSERVICE.COM Combineren 4 Leren- Werken- buurtdiensten ontwikkelen OPERATIONELE DOELEN 1.aanbieden van woonzorgservice diensten 2.ontwikkelen van arbeidspotentieel 3. stimuleren sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk

6 WWW.WOONZORGSERVICE.COM DIENSTENECONOMIE reintegratietrajecten gemeente (WWB) en UWV Wmo / Wsw / Wi / budget financiering private partners persoonsgebonden budget PGB eigen bijdrage € 5,- per uur (bij beperking) geen eigen bijdrage bij onvoldoende koopkracht dienstverlening a € 15,- per uur Combineren 5 publiek private financiering

7 WWW.WOONZORGSERVICE.COM INTEGRAAL SOCIAAL BELEID WWB Wsw Wmo Wi Paticipatie burger Meedoen aan de samenleving Bundeling van taken als WVG, h.h. verzorging AWBZ, Welzijnswet 9 prestatievelden Gemeente verantwoordelijk voor beleid en uitvoering Verantwoordelijk voor I- en W-deel Accent op activeren naar reguliere arbeid 90% langdurig uitkeringsgerechtigd Nieuwe vormen van activering Meer mensen met een arbeidshandicap laten werken buiten de beschutte werkomgeving Onderdeel van lokale zorg en arbeidsmarkt Bevorderen begeleid werken Individualisering (PGB) Aanbieden integratie bevorderende voorzieningen Scholing (taal) en werk Sterke samenhang met WWB

8 WWW.WOONZORGSERVICE.COM Aanbieden van woonzorg servicediensten in de buurt Reïntegratie en scholing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Bevorderen van kwaliteit van leefbaarheid in de wijk / buurt Scheppen werkgelegenheid Bevorderen van sociale participatie/activering Vormgeven aan vermaatschappelijking Ontwikkeling integraal sociaal beleid (WMO, WWB, WSW, WI ) ontwikkelen ketensamenwerking Ontwikkeling onderwijs – arbeidsmarkt beleid WERK MAKEN MET WZSW


Download ppt "WWW.WOONZORGSERVICE.COM Het concept is gericht op Ontwikkelen van persoonlijke dienstverlening aan huis en doelgericht stimuleren van (arbeids) participatie."

Verwante presentaties


Ads door Google