De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie WVS-groep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie WVS-groep"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie WVS-groep
Symposium “Kansrijk Matchen” Ede 31 januari 2008 De SW in de wijk

2

3 Project Woonzorgservices
Stellingen Integraal denken bij SW- bedrijven is nauwelijks aanwezig. SW- bedrijven zijn maatschappelijk onderne-mingen? SW- bedrijven moeten om kostendekkend te kunen werken hun infrastructuur/organisatie openstellen voor (maatschappelijke) projecten. De SW- doelgroep wordt te zwak voor zorg- en welzijn projecten.

4 Project Woonzorgservices
Visie: Wijkgericht zorg aanbieden. WWB + SW + WMO worden onder regie van de gemeenten gebracht.

5 Project Woonzorgservices
Zorgvraag onder druk: Geen vrijwilligers Wegvallen van mantelzorg Bewoners moeten zolang mogelijk in de eigen woonommgeving blijven Technische vooruitgang versus senioren

6 Project Woonzorgservices

7 Project Woonzorgservices

8 Project Woonzorgservices

9 Project Woonzorgservices
Prestatievelden Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Het geven van informatie en advies Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers Het bevorderen van deelname aan het maatschap- pelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met psycho-so- ciaal probleem.

10 Project Woonzorgservices
Borging van kwaliteit en betrouwbaarheid: PGB zorgvragen WMO Leefbaarheid in de wijken Schoonheid Veiligheid AWBZ- gelden Mensen zelf vanuit pensioen Woningbouwcoörporaties

11 Project Woonzorgservices
Ketenpartners: Gemeente Roosendaal Woningbouwcorporatie Aramis Traverse SIW ROC Kellebeek College Huisartsen Vrijwilligers- en andere maatschappelijke organisaties WVS- groep

12 Project woonzorgservices
Kritische succesfactoren: Samenwerking in de keten Zorgvraag helder Communicatieve vaardigheden van de medewerker (Nederlandse (voer)taal) Inverdienen/tarief Flexibele werktijden

13 Project Woonzorgservice
Randvoorwaarden/zwaktes Innen geld/organisatie Aanbestedingswet Positionering uitvoering SW Infrastructuur Hoe kunnen we allochtonen bereiken?

14 Project Woonzorgservices
Fasering: Pilot wijk Kroeven Roosendaal: 12 mensen in opleiding en stage Veiligheid Schoonheid 1 maart: Locatie/steunpunt Team klaar Einddoelen: Erkende voorziening Woonzorgservice Landelijk kopieerbaar

15 Organisatie WVS@Work WVS@Work P & O WVS@Work F & A WVS@Work Ent®ee
Corridor Detacheren

16 Ent®ee Beheer van wachtlijst en SE standen
Diagnose en plaatsingsadvies (ook stagiairs) Mobiliteit Herindicatie (Wachtlijst) projecten Adviseren inzake wetgeving Contacten Statistiek en analyse (SP&C) Regie BW Beheer en adm

17 Corridor Doelstelling
Ontwikkelen van arbeidspotentieel Gericht op maximale prestatiemogelijkheden uitstroom of individuele detachering Uitvoering trajectplan Flexibiliteit mbt inzet werk, testen en trainen

18 Corridor kernactiviteiten/taken
Beheer en ontwikkeling van instrumenten en methodieken tbv mensontwikkeling (MELBA) Volgen van marktontwikkeling Verzorgen van trajectadviezen Verzorgen van leer-/werkplekken Regie op trajectbegeleiding Eigen werk (ontwikkel werkplek) Opdrachtverstrekking Jobhunting Bewaken doorlooptijd (max. 15 maanden)

19 Werken in diverse functies bij diverse objecten
DETACHEREN 490 medewerkers Werken in diverse functies bij diverse objecten administratief medewerkers onderhoudsmedewerkers conciërges beheerders telefonistes/receptionistes enzovoorts buurthuizen sporthallen gemeentehuizen ouderenzorg scholen etcetera

20 Opleiding en kwalificatie
Opleiding Woonzorgserviceverlener door ROC Diploma op niveau 2 Modules: omgangsvormen Welzijn Gezondheidszorg Facilitaire dienstverlening Techniek


Download ppt "Presentatie WVS-groep"

Verwante presentaties


Ads door Google