De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal."— Transcript van de presentatie:

1 Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal en sociaal. Dat is de ambitie van Achmea en gemeente Utrecht met Utrecht gezond!

2 In Utrecht samenwerking niet nieuw  Al jarenlange samenwerking op verschillende onderwerpen, zoals: - Collectiviteit voor uitkeringsgerechtigden en minima - Gezamenlijke traject bij dreigend tekort aan huisartsen - Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang  In 2008 intensivering samenwerking: Utrecht gezond! 5-jarig convenant met als gezamenlijke doelstelling: Gezondheidswinst voor inwoners/verzekerden en betaalbaar houden van kosten voor zorg en samenleving Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal en sociaal. Dat is de ambitie van Achmea en gemeente Utrecht met Utrecht gezond!

3 Bevestiging en actualisering van meerjarige samenwerking Getekend 5 december 2013 Missie: Utrecht gezond!: bevorderen en behouden van het vermogen van Utrechters om flexibel om te gaan met veranderingen en eigen (gezondheids)regie te voeren fysiek, mentaal en sociaal. De inwoner kan daarbij vertrouwen op de noodzakelijke zorg en ondersteuning (gebaseerd op brede definitie van gezondheid). Nu uitgewerkt:  Transities: gericht op overheveling van taken (WMO –ZVW)  Gezonde wijken: gericht op verbinding preventie, zorg en welzijn  Basiszorg: gericht op verbinding tussen medische en sociale domein  Zorg voor (aanstaande) ouder en kind: verbeteren van geboorte- uitkomsten Convenant 2013 – 2017 Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal en sociaal. Dat is de ambitie van Achmea en gemeente Utrecht met Utrecht gezond!

4 Waarom samenwerken?  Gemeente en Achmea vinden elkaar in de doelstelling: gezonde participerende inwoners/verzekerden en betaalbare en toegankelijke ondersteuning en zorg  Meerwaarde creëren door samenwerking: •Gezondheidsachterstanden van kwetsbare inwoners verkleinen •Gezond gedrag stimuleren •Verbinden zorg, welzijn en preventie •Kennis delen en efficiënte inzet van middelen •Samenwerking met maatschappelijke partners, integraal aanbod  Transities en veranderende wet- en regelgeving vergroten de meerwaarde van de samenwerking: actieve overdracht.  Het leidt tot resultaten Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal en sociaal. Dat is de ambitie van Achmea en gemeente Utrecht met Utrecht gezond!

5 Resultaten van samenwerking  Utrechtse Gezonde Wijkaanpak in de 3 achterstandswijken van Utrecht  Trots op Gezonde wijkaanpak Overvecht! •Netwerk van organisaties op gebied van zorg, welzijn en publieke gezondheid met een gezamenlijke visie gebaseerd op ZZ-GG •Overgewicht van kinderen is gedaald van 26 naar 20 % tussen 2005 en 2010 •Stijging van het aantal volwassenen dat aan de beweegnorm voldoet met 11% tussen 2006-2010 •Daling van de zorgkosten met 4% per jaar in de periode 2008 – 2011 •Verbinding met buurtteam sociaal  JOGG convenant met andere partners  Handreiking Heeft u ook kinderen?  Maar ook: •Elkaar makkelijk vinden, ook over niet convenant gerelateerde zaken •Nauwelijks nodig op extra financiering te vinden •Gebruik maken van elkaars netwerk en kennis •Professionals uit het veld reageren positief op samenwerking. Samenwerking met hen is essentieel. Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal en sociaal. Dat is de ambitie van Achmea en gemeente Utrecht met Utrecht gezond!

6 Wat is er voor nodig?  Tijd om elkaars taal en dynamiek te leren begrijpen én om resultaten te halen  Gezamenlijke ambitie en doelstellingen formuleren van duidelijke gezamenlijke ambitie met doelstellingen met inzicht in en respect voor elkaars belangen  Convenant en bouwstenen formuleren meetbare doelen en resultaten en mijlpalen wel flexibiliteit om aan te passen op actualiteit en resultaten  Over domeinen heen kijken verbinden naar elkaar toe, maar ook binnen eigen organisaties  Successen vieren klein beginnen, vanuit urgentie en waar energie op zit Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal en sociaal. Dat is de ambitie van Achmea en gemeente Utrecht met Utrecht gezond!

7 De uitdagingen  Omgaan met organisatorische aspecten •In elke gemeente meerdere verzekeraars •Elke verzekeraar heeft met veel gemeenten te maken •Nieuw college na gemeenteraadsverkiezingen (maart 2014)  Omgaan met onzekerheden nog geen 100% duidelijkheid over de transities en financieringsmodellen per 1 januari 2015. Houd focus op wat er voor inwoner bereikt moet worden!  Nieuwe financieringsvormen met de prikkels op de juiste plek minder gericht op productie maar meer op samenhang/-werking en uitkomsten, moet professional ruimte bieden voor vormgeven van preventie en zelfmanagement Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal en sociaal. Dat is de ambitie van Achmea en gemeente Utrecht met Utrecht gezond!


Download ppt "Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking Utrechters kunnen omgaan met veranderingen en zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid; fysiek, mentaal."

Verwante presentaties


Ads door Google