De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie jeugdzorg.  2005; Wet op Jeugdzorg, BJZ door Provincie  4 de Balkenende kabinet; minister voor Jeugd en Gezin; eind 2011 moet iedere gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie jeugdzorg.  2005; Wet op Jeugdzorg, BJZ door Provincie  4 de Balkenende kabinet; minister voor Jeugd en Gezin; eind 2011 moet iedere gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 Transitie jeugdzorg

2  2005; Wet op Jeugdzorg, BJZ door Provincie  4 de Balkenende kabinet; minister voor Jeugd en Gezin; eind 2011 moet iedere gemeente een CJG hebben.  Huidige kabinet; transitie van jeugdzorg; decentralisatie. Het CJG staat centraal. In 2015 moet de transitie volledig zijn. Historie

3 Rijksbegroting volksgezondheid welzijn en sport 2014; “De nieuwe Jeugdwet is 1 juli 2013 voor behandeling bij de Tweede Kamer ingediend. Na aanvaarding door het parlement zal de wet op 1 januari 2015 in werking treden. Door de decentralisatie van alle jeugdhulp, dus inclusief de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering naar gemeenten en de ontschotting van budgetten worden de prikkels vergroot voor meer preventie, meer inzet van eigen kracht en sociaal netwerk en integrale hulp aan gezinnen (één gezin, één plan, één regisseur).” De Jeugdwet

4  De Jeugdwet gaat over de overheveling van alle jeugdhulp naar de gemeenten, die verantwoordelijk worden voor inhoud, financiering en uitvoering van deze zorg.  Decentralisatie Jeugdhulp

5 De jeugdhulp meer samenhangend wordt aangeboden. Tegelijkertijd gaat de overgang gepaard met een bezuiniging. ( per 1 januari 2015) Doel van de overgang

6  Jeugdzorg >Provincie  Gesloten jeugdzorg > ministerie van VWS  Jeugd-GGZ > Zorgverzekeringswet  Verstandelijk gehandicapte jongeren > AWBZ  Begeleiding en persoonlijke verzorging (en het bijbehorende kortdurende verblijf >AWBZ  Jeugdbescherming & jeugdreclassering > ministerie van Veiligheid en Justitie. Jeugdhulp

7 1. Huisarts biedt basiszorg, poortwachter 2. Extra aanbod (bijv. POH jeugd-GGZ) is voor veel huisartspraktijken niet haalbaar. 3. Gemeente dient voldoende, kwalitatief hoogstaand en toegankelijk jeugdzorgaanbod in eerste en tweede lijn garanderen. 4. Elke gemeente een actuele sociale kaart hebben 5. Medisch noodzakelijke zorg moet voor elk kind altijd toegankelijk zijn, ongeacht de gemeente of regio. 6. Verwijzing huisarts o.b.v. medisch-inhoudelijke richtlijnen en alleen wanneer hij dat noodzakelijk acht. Afspraken tussen huisartsen en gemeenten mogen daarin geen restrictie zijn. Standpunt LHV

8  9 oktober 2013: debat in de Tweede Kamer  3e week oktober: stemming in de Tweede Kamer over wet en eventuele moties  18 oktober: moet de wet uiterlijk naar de Eerste Kamer worden gestuurd  Eind 2013: behandeling in Eerste Kamer  1 januari 2014: publicatie in Staatsblad  1 januari 2015: Jeugdwet van kracht Politiek Proces

9  De Tweede Kamer heeft 18 oktober ingestemd met de Jeugdwet.  Op aandringen van de Tweede Kamer komt er een extra waarborg in de wet om het verwijsrecht van de huisarts niet in te perken  CDA-Tweede Kamerlid Mona Keijzer; de professionele standaard van zorgverleners is leidend bij het doorverwijzen van een kind door huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten. Huidige stand van zaken


Download ppt "Transitie jeugdzorg.  2005; Wet op Jeugdzorg, BJZ door Provincie  4 de Balkenende kabinet; minister voor Jeugd en Gezin; eind 2011 moet iedere gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google