De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg Passend verbinden!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg Passend verbinden!"— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg Passend verbinden!
Marit van Luijn OOG Onderwijs en jeugd Quirien van der Zijden Partners in Jeugdbeleid 1 1

2 Even inkaderen ….. Landelijke ontwikkelingen Passend onderwijs en stelselherziening zorg voor Jeugd De verbinding: voorlopersaanpak In deze workshop: focus op integrale zorgtoewijzing

3 De kern van Passend onderwijs
Van open-einde financiering door het ministerie naar een budget voor het samenwerkingsverband (SWV) Van ‘wat is er mis’ naar ‘wat is er nodig’ Beleidsvrijheid – geen landelijke indicatietrajecten meer Samenwerkingsverbanden het budget Schoolbesturen de zorgplicht Om dus op de werkvloer passend onderwijs en preventief jeugdbeleid met elkaar te verbinden

4 Gemeenten krijgen de regie over alle jeugdhulp, waaronder:
Begeleidingsfunctie AWBZ (per 1 januari 2013) Jeugdzorg de jeugd-ggz (zowel Awbz als Zorgverzekeringswet); provinciale jeugdzorg (waaronder toegang, adviezen meldpunt kindermishandeling, kindertelefoon, ambulante en residentiële zorg en pleegzorg); gesloten jeugdzorg; jeugdreclassering; jeugdbescherming; de zorg voor licht verstandelijk beperkten (jeugd-LVB). Wet Werken naar Vermogen >>> Naast de taken die ze al hadden

5 Integrale zorgtoewijzing
Verantwoordelijkheid Gemeenten: Realiseren van de toegang tot (gespecialiseerde) jeugdhulp Realiseren toegang tot andere gemeentelijke voorzieningen Verantwoordelijkheid Onderwijs: Ontwikkelingsperspectief-plan leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Procedure en criteria mbt toewijzing extra onderwijsondersteuning Samen Integrale zorgtoewijzing


Download ppt "Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg Passend verbinden!"

Verwante presentaties


Ads door Google