De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beslissen over hulp Quirien van der Zijden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beslissen over hulp Quirien van der Zijden"— Transcript van de presentatie:

1 Beslissen over hulp Quirien van der Zijden quirien@partnersinjeugdbeleid.nl

2 Programma Beslissen over hulp 1.Wet: toelichting concept wet 2.Praktijk: inventarisatie ontwikkelingen 3.Kennis: wat te leren van verleden ? 4.Discussie 5.Kennispraktijknetwerk: waarop zou dat antwoord moeten geven? 6.Deelnemers: concrete afspraken

3 Toelichting op concept wet Ingrid Sneekes (VWS)

4 Wat weten we al: historie •1989 -2004 Wet op de Jeugd hulpverlening –Geen formele indicatiestelling –Erkende plaatsers

5 1994 Advies Projectgroep Toegang •Bureau jeugdzorg 1 e lijns organisatie (huisarts in de jeugdzorg) •BJZ is een regionale netwerkorganisatie: samenwerkingsverband lokale instellingen, jhv, jb en jeugd-ggz •Rapport verwerft breed draagvlak in hele land •Regionale BJZ’s functioneren in 1996 in 36 regio’s (± 500.000 inw.) •Consultatie en Advies •Licht ambulante hulp •Indicatiestelling •Zorgcoördinatie

6 2005 Wet op de Jeugdzorg •Onafhankelijke indicatiestelling –Cliënt: Recht op zorg –Professioneel: Meer kwaliteit en integraal –Financieel: Terugdringen vraag naar dure zorg •Provinciale BJZ’s –Geen ambulante hulp –Geen indicatie jeugd LVG –Jeugd-ggz ook via huisarts (ca 80%) –AWBZ-indicaties: mn PGB’s

7 Lessen indicatiestelling WJZ - AWBZ - Speciaal onderwijs •Financieel perspectief •Professioneel perspectief •Cliënt perspectief Onderzoek 2009 / NJi Indicatiestelling voor jeugd – 5 modellen vergeleken Zijden, Q. van der, K. Diephuis, F. Dronkers, H. Matthaei en J. Woudenberg

8 Lessen indicatiestelling WJZ - AWBZ - Speciaal onderwijs 1.Financieel perspectief –Doel was : Kosten beheersing door objectieve indicatiestelling –Gevolg: steeds strengere criteria –> bureaucratie & “hausse aan diagnosen” Kan dit slimmer? Bijvoorbeeld ….. –Door meer focus op eigen kracht, sociaal netwerk, civil society, versterken nulde en eerste lijn –Door integrale plannen (1Gezin1Plan) –Door ook verantwoording bij aanbieders van zorg neer te leggen (zwaarte doelgroep, effectiviteit van de inzet, bereidheid om te krimpen …?)

9 Lessen indicatiestelling WJZ - AWBZ - Speciaal onderwijs 2. Professioneel perspectief –Doel was: onafhankelijkheid, objectiviteit, meer kwaliteit, integraliteit –Gevolg: •verkokering en herhaling en doorschuiven in de keten •beslissen over hulp los van gezinsproces/hulpverleningsproces/ werkelijk contact met gezin •Beperkte toepassing van kennis over “wat werkt” Kan dit slimmer? Bijvoorbeeld: –Beslissen over hulp weer als onderdeel van zorg of ondersteuningstrajecten –Inschakelen van specialisten voor consultatie,diagnostiek en behandeling –Brede toepassing van kennis: wat werkt….

10 Lessen indicatiestelling WJZ - AWBZ - Speciaal onderwijs 3. Cliënt perspectief –Doel was: recht op zorg, onafhankelijk, integraal –Realiteit: : •bureaucratie, afhankelijk van oordeel van indicatiesteller, wachten, meermalen je verhaal vertellen, •aparte loketten voor zorg en onderwijs (met aparte criteria) Kan dit slimmer? Bijvoorbeeld: -Samen met de cliënt analyseren en beslissen over in te zetten ondersteuning -Integrale plannen met onderwijs

11 Beslissen over hulp: •Samen met ouders en jongeren •Professioneel: –Doelgericht / handelingsgericht –Systematische en transparante analyse –Met kennis van werkzame factoren en interventies •Integraal plan met –Eigen kracht van gezin en sociaal netwerk –Nulde en eerste lijn –Onderwijs –Zo nodig specialisten

12 Waarop zou KPN antwoord moeten geven? •Wat zijn voor jou gemeente de 3 meest elementaire vragen / prangende kwesties? •Clusteren en prioriteren

13 Concretiseren van de thema’s •Doel van het KPN: –Wat per thema bereiken –Voor wie –Mogelijke eindproducten •Wie hebben we daar voor nodig? –Vanuit deelnemende gemeenten –Experts (kennisinstituten / praktijk / ?) –Vanuit T-bureau of VWS?

14 Tijdpad •3 bijeenkomsten: november – februari – mei •Tussentijdse activiteiten / uitwisseling / ontwikkeling •Combi-bijeenkomst met passend onderwijs/voorlopers aanpak 15 april

15 Vervolgafspraken Gegevens contactpersonen deelnemende gemeenten: Mailen aan quirien@partnersinjeugdbeleid.nl quirien@partnersinjeugdbeleid.nl


Download ppt "Beslissen over hulp Quirien van der Zijden"

Verwante presentaties


Ads door Google