De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Bovenlokale samenwerking Bijeenkomst transitiemanagers jeugd 28-09-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Bovenlokale samenwerking Bijeenkomst transitiemanagers jeugd 28-09-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Bovenlokale samenwerking Bijeenkomst transitiemanagers jeugd

2 1. Gegevens JB en JR 2011 Aantal jongeren (0-18 jaar) Gemiddelde kosten per kind • OTS korter dan 1 jaar € • OTS langer dan 1 jaar € • Voogdij € • Jeugdreclassering € Gemiddelde duur • 3 jaar OTS • 5 jaar voogdij Aantal instellingen • 15 bureaus jeugdzorg (12 provincies en 3 stadsregio’s) • 3 landelijk werkende instellingen (WSG, Leger des Heils en SGJ) Regionale spreiding • BJZ goed gespreid, LWI’s ook goed gespreid met uitzondering van SGJ

3 2. Gegevens Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg) Aantal jongeren (0-22 jaar) per • jongeren Gemiddelde behandelduur • 11 maanden Aanbod plaatsen dat in totaal beschikbaar is • 1624 plaatsen 2010 • Als gevolg van daling 1400 plaatsen in 2012 Financiën (schatting) • € 200 mln. in 2010 • gemiddeld € per jeugdige Regionale spreiding • vanaf instellingen • Redelijk gespreid over het land

4 3. Gegevens LVG-zorg Aantal jongeren (0-22 jaar) per • licht verstandelijk beperkt • zwakbegaafd Gemiddelde behandelduur • Varieert van enkele maanden tot enkele jaren (behandeling, begeleiding) • Permanent (begeleiding en verblijf) Aanbod plaatsen dat in totaal beschikbaar is • 3300 in orthopedagogische behandelcentra • 380 in MFC (Multi-Functionele Centra) • Extramuraal (niet bekend) Financiën (schatting) • € 298 (OBC) € 187 (VG-instellingen) € 52 (MFC, deel AWBZ) € per kind • Ambulant € per kind gemiddeld Regionale spreiding • 20 (OBC) redelijk, maar enkele hebben landelijke functie • 16 MFC + VG-instelling (goed gespreid)

5 4. Gegevens Jeugd GGZ Aantal jongeren (0-18 jaar) per • jongeren, inclusief ouders (jeugdigen en ouders) • 96% ambulante behandeling, 2,4 % residentieel, 1,1,% gemengd residentieel en 0,6% deeltijd (dagbehandeling) Gemiddelde behandelduur • 1 dag12% • < 3 maanden21% • 3 maanden -1 jaar35% • > 1 jaar31% Aanbod plaatsen dat in totaal beschikbaar is • 96% ambulante behandeling, 4 % residentieel (deels), 1685 bedden Financiën (schatting) • ongeveer 900 miljoen 90% kosten via Zorgverzekeringswet rest via AWBZ • ambulant gemiddeld € 2.000; intramuraal ? Regionale spreiding • 9 categorale inselling voor kidner en jeugdpsychiatrie • 7 academische centra • 32 jeugdafdelingen binnen GGZ-instellingen • 10 RIBW

6 5. Gegevens jeugdzorg (provinciaal) Aantal jongeren (0-18 jaar) per Ongeveer Gemiddelde behandelduur divers Aanbod plaatsen dat in totaal beschikbaar is en schatting gemiddelde kosten per kind • ambulante jeugdhulp € • verblijf (deeltijds) € • verblijf (pleegzorg) € • verblijf (24-uurs) € • crisiszorg € Financiën • ongeveer 1,2 miljard Regionale spreiding • goed gespreid per provincie

7 6. Relevante factoren bij bovenlokale samenwerking • Type zorg ( ambulant, dagbehandeling, verblijf/24-uurs) • Omvang van de doelgroep • Frequentie van de vraag naar zorg • Kosten van de zorg • Beschikbaarheid (lokaal, regionaal, landelijk) • Benodigde expertise/specialisme • Schaal waarop andere ketenpartners georganiseerd zijn


Download ppt "Workshop Bovenlokale samenwerking Bijeenkomst transitiemanagers jeugd 28-09-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google