De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is het OCB? Het Orthopedagogisch Centrum Brabant is een instelling voor behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking die gedragsproblemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is het OCB? Het Orthopedagogisch Centrum Brabant is een instelling voor behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking die gedragsproblemen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wat is het OCB? Het Orthopedagogisch Centrum Brabant is een instelling voor behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking die gedragsproblemen hebben. Dat kan thuis zijn, in de vrije tijd of op school. Door te helpen willen we voorkomen dat deze jongeren ontsporen en vergroten we hun kansen in de samenleving.

3 Doel van de presentatie
Inzicht geven in werkwijze van OCB. Duidelijkheid over onze modules. Onze samenwerking versterken.

4 Het OCB Het werkgebied van het OCB omvat 4 regio’s in de provincie Brabant waarbij de residentiële aanmeldingen vanuit het hele land aangemeld kunnen worden.

5 Doelgroep van OCB Residentiële modules: Jongeren tussen 4 en 23 jaar met een licht verstandelijke beperking (IQ 50/85) en gedragsproblematiek. Gezinsbehandeling: opvoedingsproblemen in het gezin. Leeftijd: variabel. LVG-Gedragsproblematiek. Gezinsbehandeling: opvoedingsproblemen in het gezin. Leeftijd: tot 18 jaar. Normaal begaafde kinderen met gedragsproblematiek. Ambulante modules: meervoudige problematiek bij het kind. Leeftijd: tussen 4 en 23 jaar met een licht verstandelijke beperking (IQ 50/85) en gedragsproblematiek.

6 Werkwijze OCB Betrokkenheid en continuïteit. Vanuit het klantenbureau wordt laagdrempelig gewerkt. Samenwerking met cliënt, ouders, externe instanties. Interne trajecten uitzetten, stapelen en schakelen. Externe trajecten met ketenpartners. Werken met perspectieven.

7 Extramurale modules: Psychodiagnostisch onderzoek
Systeem diagnostisch onderzoek Medisch onderzoek Ambulante spoedhulp - Family First Psychomotorische therapie Speltherapie EMDR Naschoolse dagbehandeling Gezinsbehandeling: LVG doelgroep Jeugdhulp thuis. Kortdurende Behandeling.

8 Intramurale modules: Observatie en diagnostiek in een decentrale voorziening. Behandeling in een decentrale voorziening. Behandeling in een terreingebonden voorziening. Zeer intensieve behandeling in een open setting (ZIBOS) Crisis interventie eenheid (CIE) Zelfstandigheidtraining (ZT) Kamertraining (KT)

9 Naschoolse Dagbehandeling:
Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking van 6-16 jaar en hun systeem. Met een specifieke hulpvraag bij kindeigen problematiek. Stimulering van de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied. Ouders vergroten van inzicht in de problematiek en handreikingen bij de opvoeding van hun kind.

10 Uitgangspunten en doelen
De behandeling richt zich op het functioneren en de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugdige. De insteek is dat de jeugdige thuis blijft wonen. Ouders worden betrokken bij het hulpverleningsplan. Voorwaarde is wel een actieve betrokkenheid van jeugdigen en ouders.

11 Hoe wordt er gewerkt: Er wordt gewerkt met een dagprogramma en een vaste structuur. Individuele en groepsgerichte leertrajecten. Voor een succesvolle behandeling en blijvende verbetering is een combinatie van NSD en gezinsbehandeling aanbevolen. Eerste evaluatie na 3 maanden.

12 Frequentie Minimaal 3 dagdelen en maximaal 5 dagdelen.
Richtlijn is behandeling van 1,5 jaar en kan verlengd worden tot maximaal 3 jaar.

13 Wie zijn de medewerkers
Groepsmedewerkers op HBO niveau. Systeemwerker. Orthopedagoog. Teammanager.

14 Uitgangspunten en doelen
Doorbreken negatieve spiraal. Opvoedingsvaardigheden aanleren uitgaande van competentiegericht werken. Vergroten rendement andere hulp. Vergroten maatschappelijke participatie gezinsleden. Voorkomen/verkorten van uithuisplaatsing. Multidisciplinair werken. Samenwerking andere hulpverleners intern als extern. Overbruggingszorg.

15 Wat doet IAG Verdeeld in 3 verschillende hulpvormen KIOG, IAG en LOG,verschil in intensiteit. VIB (Video Interactie Begeleiding). Inzet kan in gezinnen, teams, individuele coaching en mogelijkheid opleiden tot VIB zowel intern als extern. Observatie Keinder. Kortdurende behandeling.

16 Wie zijn de medewerkers
HBO-opgeleide mensen met een post HBO opleiding IAG. Thema/scholing: aanbod gericht op wat actueel is, zoals omgaan met andere culturen. Mensen met verschillende studies als systeem werken, relatie en partnerproblematiek, coaching, contextuele therapie, Video Interactie begeleiding.

17 Crisis Interventie eenheid (CIE)
Crisisinterventie is een residentiële behandelvorm voor jeugdigen en hun gezin/systeem die in een acute crisis verkeren. Uithuisplaatsing zo kort mogelijk, maximaal 4 weken, buiten regionaal maximaal 2 weken. Tijdens plaatsing bij de CIE wordt er een advies geformuleerd voor vervolghulpverlening. Bij de intake voor de CIE wordt de plaatsende instantie snel in contact gebracht met klantenbureau voor vervolg hulpverlening.

18 Toekomst OCB Ontwikkelen aanbod voor sterk gedragsgestoorde LVG jongeren (Multi Modulair Centra). Fusie Amarant.


Download ppt "Wat is het OCB? Het Orthopedagogisch Centrum Brabant is een instelling voor behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking die gedragsproblemen."

Verwante presentaties


Ads door Google