De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Video-observatie in het kader van integrale zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Video-observatie in het kader van integrale zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Video-observatie in het kader van integrale zorg
Annemiek de Jong

2 Feiten en weetjes over MEE en IVH
Vanuit de vraag van de cliënt, uitgaand van de eigen kracht en mogelijkheden in het netwerk Onafhankelijk van zorgaanbieders en zonder indicatie Samen met andere organisaties IVH = Integrale Vroeghulp Samenwerkingsverband met Jeugdzorg, kinderartsen, thuiszorg, revalidatie, orthopedagoog enz. Team Opvoeding & Ontwikkeling van MEE levert trajectbegeleiders net als de andere participerende organisaties Staan naast de ouders

3 Lieke 6 jaar

4 Medische achtergrond in het kort:
Lieke is geboren met 36 weken, erg klein VcF Syndroom (22q 11 deletie), moeilijkheden met de spraak vanwege problemen met het zachte gehemelte (velo), aangeboren hartafwijkingen (cardio) en een herkenbaar uiterlijk (faciaal). Hartafwijking -> Operatie Lieke verlaat het ziekenhuis in februari 2007 na 4 maanden Een verstandelijke beperking (TIQ 55) Met 2 jaar constatering Jeugdreuma, waarvoor wekelijks 2 prikken Medische achtergrond in het kort:

5 Algemene kenmerken CvF syndroom
Ontwikkeling en gedrag Licht vertraagde motorische ontwikkeling Vertraagde spraak/taalontwikkeling, opvallend nasale (door de neus klinkende) spraak en articulatieproblemen Leermoeilijkheden en soms een verstandelijke handicap Vaak een combinatie van teruggetrokken, beweeglijk gedrag en beperkte concentratie Het contact met leeftijdgenoten is zwak, het contact met volwassenen verloopt goed Soms persoonlijkheidsproblemen, vooral angsten en stemmingsstoornissen Soms ADHD en/of PDD-NOS

6 De hulpvraag van de ouders aan IVH
1e contact ouders - IV in oktober 2012 Lieke is bijna 6 jaar met een ontwikkelingsleeftijd van een 3 jarige en ouders maken zich zorgen om haar sociaal emotionele ontwikkeling. Lieke overkomt veel, wat ze lang niet altijd begrijpt. Prikjes, pijn, maar ook angst, verwarring. Kan ze dit allemaal verwerken, heeft ze hierbij hulp bij nodig? Lieke laat gedragsproblemen zien, wat gaat er in haar om? Wij willen dat er diagnostisch wordt meegekeken. Graag handvatten hoe met haar om te gaan. Inmiddels is haar ontwikkelingsleeftijd gestegen naar zo’n 4 – 4 1/2 jaar.

7 Advies vanuit IVH team Leden IVH team: kinderarts, kinderpsychiater, psycholoog, orthopedagoog, revalidatiearts, coördinator IVH Het team erkend de vraag van ouders. Complimenteren ouders met de wijze waarop zij Lieke ondersteunen en helpen haar ervaringen te verwerken. Zij zien nu geen directe aanleiding voor EMDR of speltherapie, maar wel: Video observatie door MEE, om Lieke “in beeld” te krijgen thuis, op school en in het ziekenhuis. Uitkomsten en advies Video observatie afwachten en evt. terug laten komen in IV team. Mogelijk in toekomst nog ondersteuning middels speltherapie.

8 Plan van aanpak Video observatie
Opname thuis (communicatie en afstemming) Opname op school (ZML Daniël de Brouwerschool in Wilp) Opname in het ziekenhuis (voor, tijdens en na prikmoment) Bespreken beelden met orthopedagoog van MEE Afstemming en overleg aan de hand van de beelden met ouders, de trajectbegeleider IVH en de Pedagogisch medewerker van het Gelre ziekenhuis. Advies Van het hele traject beelden, behalve van overleg leerkrachten en orthopedagoog. Mijn doel bij de presentatie: Jullie meenemen in het traject vanuit video observatie naar integrale aanpak en afstemming op wat Lieke nodig heeft voor ontwikkeling. Veel beelden! Graag een actieve rol van jullie!

9 Observatie thuis Fragment thuis: vader/moeder/Lieke en broer op achtergrond Afstemmen groep, eerst hele fragment dan korte analyse momenten. Keuze dit fragment: Kijken vanuit de vraag? Hoe gaat Lieke om met verwerken informatie? Welke communicatie vaardigheden zet zij in? Elementen – patronen Vaardigheden ouders Waar liggen de aandachtspunten?

10 Observatie school Fragment school, twee leerkrachten:
Doel instructieles: vergroten concentratie vaardigheden Doel gymles: versterken zelfvertrouwen Ik mocht geen andere kinderen op beeld. Hoe gaat Lieke om met instructie? Hoe gaat zij om met emoties? communicatie vaardigheden afstemming leerkrachten? waar liggen evt verbeterpunten?

11 Observatie ziekenhuis
Fragment Prikken: Vragen vooraf van ouders: Hoe gaat Lieke om met het prikmoment Stemmen wij ons voldoende op haar af? hoe gaat zij om met emoties? waar liggen verbeterpunten?

12 Reflectie en ontdekkingen in beeld
Review thuis: Ouders, trajectbegeleider IV en ik Ouders actief + samen genieten van beelden Keuze fragment: Vanuit ontdekkingen op beeld “dat Lieke snel over emoties lijkt heen te stappen” verwerken van informatie en omzetten naar handvatten om hier beter op af te stemmen. Initiatieven over en weer, ontvangstbevestiging Review ziekenhuis: samen ontdekken wat gedrag van Lieke kan betekenen wat zou dan helpend zijn? Overleg: aanreiken, uitwisselen, uitdiepen, en overeenkomen koppeling hulpvraag: kan Lieke het allemaal verwerken? Regie voor Lieke

13 Advies en vervolg traject
Afstemmen in tempo en niveau Taal ondersteunen met gebaren Oogcontact stimuleren, helpen focussen Ontvangen van het gevoel, door benoemen en ruimte voor verwerking. Door voorbeeld gedrag Lieke leren stil staan bij wat zij voelt in het hier en nu en dat zij dat ook leert te benoemen Geef Lieke meer eigen regie via Picto’s, planning, planbord Kortdurend ondersteuningstraject vanuit MEE

14 Vervolgopname ziekenhuis
Vervolg traject: Informatie overdracht ouders- school Ouders thuis aan de slag met Picto’s en afstemmen tempo en stilstaan bij emoties van het moment. In ziekenhuis samenwerking moeder en PM tot stand komen picto boekje, afstemming verpleging, collega PM Slechts 1 Vervolg opname ziekenhuis: keuze fragment: Inzet structuur met doel meer regie bij moeder en Lieke Afstemmen tempo effect keuzes op Lieke? of verdient de aanpak nog aanscherpen

15 2e review ziekenhuis Stil staan bij Groei en aanscherpen aanpak

16 Terugblik op het traject en de samenwerking
Heeft het traject voldaan aan de verwachtingen? Een terugblik.

17 Met dank aan: Lieke , haar ouders en broer Het team van het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn Leerkrachten van de Daniël de Brouwerschool in Wilp De trajectbegeleider van Integrale Vroeghulp

18 Vragen ?

19 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Video-observatie in het kader van integrale zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google