De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Video-observatie in het kader van integrale zorg Annemiek de Jong Video-observatie in het kader van integrale zorg Annemiek de Jong.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Video-observatie in het kader van integrale zorg Annemiek de Jong Video-observatie in het kader van integrale zorg Annemiek de Jong."— Transcript van de presentatie:

1 Video-observatie in het kader van integrale zorg Annemiek de Jong Video-observatie in het kader van integrale zorg Annemiek de Jong

2 Feiten en weetjes over MEE en IVH MEE  Vanuit de vraag van de cliënt, uitgaand van de eigen kracht en mogelijkheden in het netwerk  Onafhankelijk van zorgaanbieders en zonder indicatie  Samen met andere organisaties IVH = Integrale Vroeghulp  Samenwerkingsverband met Jeugdzorg, kinderartsen, thuiszorg, revalidatie, orthopedagoog enz.  Team Opvoeding & Ontwikkeling van MEE levert trajectbegeleiders net als de andere participerende organisaties  Staan naast de ouders

3 Lieke 6 jaar

4 Medische achtergrond in het kort:  Lieke is geboren met 36 weken, erg klein  VcF Syndroom (22q 11 deletie), moeilijkheden met de spraak vanwege problemen met het zachte gehemelte (velo), aangeboren hartafwijkingen (cardio) en een herkenbaar uiterlijk (faciaal).  Hartafwijking -> Operatie  Lieke verlaat het ziekenhuis in februari 2007 na 4 maanden  Een verstandelijke beperking (TIQ 55)  Met 2 jaar constatering Jeugdreuma, waarvoor wekelijks 2 prikken

5 Algemene kenmerken CvF syndroom Ontwikkeling en gedrag  Licht vertraagde motorische ontwikkeling  Vertraagde spraak/taalontwikkeling, opvallend nasale (door de neus klinkende) spraak en articulatieproblemen  Leermoeilijkheden en soms een verstandelijke handicap  Vaak een combinatie van teruggetrokken, beweeglijk gedrag en beperkte concentratie  Het contact met leeftijdgenoten is zwak, het contact met volwassenen verloopt goed  Soms persoonlijkheidsproblemen, vooral angsten en stemmingsstoornissen  Soms ADHD en/of PDD-NOS

6 De hulpvraag van de ouders aan IVH 1 e contact ouders - IV in oktober 2012  Lieke is bijna 6 jaar met een ontwikkelingsleeftijd van een 3 jarige en ouders maken zich zorgen om haar sociaal emotionele ontwikkeling.  Lieke overkomt veel, wat ze lang niet altijd begrijpt. Prikjes, pijn, maar ook angst, verwarring. Kan ze dit allemaal verwerken, heeft ze hierbij hulp bij nodig?  Lieke laat gedragsproblemen zien, wat gaat er in haar om?  Wij willen dat er diagnostisch wordt meegekeken.  Graag handvatten hoe met haar om te gaan.

7 Advies vanuit IVH team Leden IVH team: kinderarts, kinderpsychiater, psycholoog, orthopedagoog, revalidatiearts, coördinator IVH Het team erkend de vraag van ouders. Complimenteren ouders met de wijze waarop zij Lieke ondersteunen en helpen haar ervaringen te verwerken. Zij zien nu geen directe aanleiding voor EMDR of speltherapie, maar wel:  Video observatie door MEE, om Lieke “in beeld” te krijgen thuis, op school en in het ziekenhuis.  Uitkomsten en advies Video observatie afwachten en evt. terug laten komen in IV team.  Mogelijk in toekomst nog ondersteuning middels speltherapie.

8 Plan van aanpak Video observatie Opname thuis (communicatie en afstemming) Opname op school (ZML Daniël de Brouwerschool in Wilp) Opname in het ziekenhuis (voor, tijdens en na prikmoment) Bespreken beelden met orthopedagoog van MEE Afstemming en overleg aan de hand van de beelden met ouders, de trajectbegeleider IVH en de Pedagogisch medewerker van het Gelre ziekenhuis. Advies

9 Observatie thuis

10 Observatie school

11 Observatie ziekenhuis

12 Reflectie en ontdekkingen in beeld

13 Advies en vervolg traject  Afstemmen in tempo en niveau  Taal ondersteunen met gebaren  Oogcontact stimuleren, helpen focussen  Ontvangen van het gevoel, door benoemen en ruimte voor verwerking.  Door voorbeeld gedrag Lieke leren stil staan bij wat zij voelt in het hier en nu en dat zij dat ook leert te benoemen  Geef Lieke meer eigen regie via Picto’s, planning, planbord  Kortdurend ondersteuningstraject vanuit MEE

14 Vervolgopname ziekenhuis

15 2 e review ziekenhuis

16 Terugblik op het traject en de samenwerking

17 Met dank aan: Lieke, haar ouders en broer Het team van het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn Leerkrachten van de Daniël de Brouwerschool in Wilp De trajectbegeleider van Integrale Vroeghulp

18 Vragen ?

19 Bedankt voor jullie aandacht! Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Video-observatie in het kader van integrale zorg Annemiek de Jong Video-observatie in het kader van integrale zorg Annemiek de Jong."

Verwante presentaties


Ads door Google