De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis maken met Opbrengstgericht werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis maken met Opbrengstgericht werken"— Transcript van de presentatie:

1 Kennis maken met Opbrengstgericht werken
Docenten workshop

2 Wat is OGW? Opbrengstgericht werken is het: systematisch en
doelgericht werken aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties waarbij alle betrokkenen zich laten sturen door de uitkomsten van verschillende prestatiemetingen op basis waarvan gericht actie wordt ondernomen om doelstellingen en activiteiten aan te passen.

3 Wat is OGW? Dit betekent opbrengsten goed met elkaar definiëren vanuit de visie van de school. Dit zijn dan de doelen, prestaties waar je voor gaat met elkaar.

4 Doel OGW Niet alleen richten op prestaties (terugkijken), maar resultaten analyseren en gebruiken om vooruit te kijken: Hogere verwachtingen/doelen stellen. Feedback geven. Gebruik van metingen om ontwikkelingen te volgen van leerling/docent. Consequenties verbinden aan de analyses: bijsturen/verbeteren. Hierdoor bijdrage leveren aan school-ontwikkeling en verantwoording: Gerealiseerde leerwinst inzichtelijk maken. Beter onderbouwde verantwoording over wat effectief is in de klas.

5 Samen OGW Het verhogen van opbrengsten vraagt om vooruit kijken, doelen stellen en op basis daarvan onderwijs beter inrichten. Daarvoor moet je behaalde resultaten analyseren en interpreteren. OGW biedt hiervoor een systematische aanpak. OGW vraagt gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van: Leerlingen en ouders Docenten Teamleiders Schoolleiding Kwaliteitszorgmedewerkers

6 Zes bouwstenen van OGW

7 9 stappen van OGW een visie hebben op leren en onderwijs waarin hoge verwachtingen van de school, zichzelf en de leerlingen centraal staan, de visie vertalen in heldere en meetbare (leer)doelen, op basis hiervan het onderwijs in richten, sturen op het realiseren van de gewenste doelen door (prestatie-) afspraken met docenten/leerlingen, hiertoe de vorderingen (zowel harde resultaten als zachte vaardigheden) continu meten, deze analyseren (in hoeverre zijn doelen/normen bereikt, hoe is dat per klas/leerjaar/vak/docent en in vergelijking met vorig jaar), de resultaten verklaren (waar ligt het aan?), de resultaten bespreken door feedback te geven aan en te krijgen, op basis van de feedback de activiteiten/werkwijze bijstellen.

8 Hiervoor is nodig: Planmatige aanpak Een opbrengstgerichte cultuur

9 Planmatige aanpak Plan: Samen niet-onderhandelbare doelen vaststellen en vastleggen in resultaatafspraken (wat ga je bereiken, hoe ga je dat meten, wanneer is het resultaat bereikt?)

10 Opbrengstgerichte cultuur
Hoge doelen en verwachtingen van jezelf en van elkaar. Structureel analyseren. Verbeteren: actie! open en veilige cultuur voor reflectie en feedback.

11 Succesfactoren Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor visie, doelen, resultaatafspraken: vakmanschap! OGW-cultuur: docenten en leerlingen hebben hoge verwachtingen van zichzelf en van elkaar. open en heldere communicatie, onderling en naar leerlingen en ouders: feedback! Planmatige aanpak (o.b.v. resultaten) tot in het klaslokaal. Samenwerking en afstemming: ontwikkeling tot lerende gemeenschap, keuzes o.b.v. feiten!

12 Wat hebben we gedaan tot nu
Hier komen de stappen te staan die geleid hebben tot deze workshop.

13 Wat willen we bereiken Opbrengsten definiëren met elkaar gekoppeld aan de visie van de school. Competenties en gedrag benoemen die nodig zijn om met elkaar deze opbrengsten te kunnen bereiken. Met elkaar hier op een goede manier het gesprek over aan te kunnen gaan en ontwikkeling goed te kunnen sturen.

14 Visie van de school Hier wordt de visie van de school in beeld gebracht. Het liefst terug gebracht naar 1 of 2 dias. Geef de kerngebieden van de visie aan waarop je als school de opbrengsten hebt gedefinieerd en wat de opbrengsten zijn. Zie ook Werkvorm gedragenheid visie

15 Visie school Kijken naar de kerngebieden uit de visie en de gewenste opbrengsten. Aan welke kerngebieden werken jullie in jullie team? Welke opbrengsten hebben jullie gedefineerd of zie je? Deze opdracht voeren we uit in de teams. Zie de Werkvorm: Visie en opbrengstgericht werken voor een team.


Download ppt "Kennis maken met Opbrengstgericht werken"

Verwante presentaties


Ads door Google