De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbrengstgericht werken en Groen Proeven: Hoe realiseer ik dat?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbrengstgericht werken en Groen Proeven: Hoe realiseer ik dat?"— Transcript van de presentatie:

1 Opbrengstgericht werken en Groen Proeven: Hoe realiseer ik dat?
Juliette Vermaas Opdracht 1: wat is kenmerkend voor OGW en voor vakmanschap?

2 Wat is volgens jou OGW? Welke positieve/negatieve beelden heb je bij OGW? Welke beelden heb je bij het vakmanschap van de leraar?

3 Wat is OGW? Docenten/secties buigen zich regelmatig over de vraag wat de resultaten over de leerlingen en over het onderwijs zeggen en gebruiken de conclusies om hun aanpak gericht te verbeteren Vraagt om vooraf formuleren van doelen Vraagt om verzamelen van informatie Vraagt om cyclische en onderzoekende aanpak

4 Zes bouwstenen van OGW Zonder een gerichte visie en beleid op OGW,
Zonder planmatige sturing van leidinggevenden, zonder docenten die het onderwijsproces opbrengstgericht vormgeven, zonder de juiste instrumenten om prestaties te meten, zonder de benodigde kennis en vaardigheden en zonder een opbrengstgerichte cultuur… … zal OGW niet in de school gedijen!

5 Bouwstenen van OGW Visie en beleid: Wat is onze visie op goed onderwijs? Wat verwachten we van onze leerlingen? Welke doelen hebben wij en zijn die ambitieus genoeg? 3. Onderwijsproces: Welke verwachtingen en doelen stellen we aan onze leerlingen? Hoe weten we waar de leerlingen staan en waar we de leerlingen naar toe willen brengen? 6. Cultuur: Hoe belangrijk vinden wij prestaties? Hoe reflecteren we op ons eigen werk? Hoe spreken wij elkaar aan?

6 Opdracht 1: Meetlat OGW In welke mate is OGW al in uw school aanwezig?
Zitten we allemaal op dezelfde lijn wat betreft het doelgericht werken aan hogere prestaties? Zijn de (eind)doelen voor iedereen duidelijk en ambitieus genoeg?

7 Bouwsteen 1 OGW = Schoolontwikkeling!
Niet alleen richten op prestaties (terugkijken), maar resultaten analyseren en gebruiken om vooruit te kijken! OGW vraagt gezamenlijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden, kwaliteitszorgmedewerkers, docenten, leerlingen en ouders! Link met Determinatie en Toetsbeleid: gezamenlijke afspraken over inhoud en organisatie

8 OGW-cyclus Visie hebben op leren en onderwijs waarin hoge verwachtingen van de school, zichzelf en de leerlingen centraal staan Visie vertalen in heldere en meetbare (leer)doelen Onderwijs in richten Sturen op het realiseren van de gewenste doelen door (prestatie-) afspraken met docenten/leerlingen Vorderingen (zowel harde resultaten als zachte vaardigheden) continu meten Vorderingen analyseren: in hoeverre zijn doelen/normen bereikt, hoe is dat per klas/leerjaar/vak/docent en in vergelijking met vorig jaar? Resultaten verklaren: waar ligt het aan? Resultaten bespreken door feedback te geven en te krijgen Activiteiten/werkwijze bijstellen.

9 4. uitvoeren, monitoren en testen
y 9 stappen die op alle drie de niveaus in de school (locatieleiding, teamleiding, docenten) van belang zijn en samen leiden tot stap 10: een opbrengstgerichte school! Gaat om het systematisch inbedden van deze stappen in de organisatie NB: ontwikkeling Meetlat!! 1. analyse PvB(‘s) 2. diagnose 3. doelen + concrete acties 4. uitvoeren, monitoren en testen

10 Opdracht 2: OGW-cyclus en GP
Welke fase van de OGW-cyclus is bij jullie GP op orde? Noteer hier een + of ++ Welke fase van de OGW-cyclus vraagt extra aandacht? Noteer hier een – of ±

11 Bouwsteen 3: Vakmanschap en OGW
OGW heeft vaak nog een negatieve klank: Kost veel tijd, komt er bij Alleen maar focus op cijfers Negatief voor pedagogisch klimaat Maar: praktijk laat meerwaarde zien van OGW voor de eigen ontwikkeling en die van de leerling -> OGW = vakmanschap versterken!

12 5 Kenmerken van vakmanschap
Bevlogenheid Rand-voorwaarden Proces Inhoud Kennis & Ervaring Resultaat-gericht Geen toets- en afrekencultuur, maar open bespreek- en aanspreek cultuur, leerwinst centraal!! Uitdagend & Doelgericht Klassen-management

13 OGW Onderzoek laat zien dat:
hogere doelen/verwachtingen, feedback geven, studievoortgang bijhouden en differentiëren… …het meest bijdragen aan leerwinst & welzijn van lln: Les sluit beter aan bij leerontwikkeling Leerling wordt uitgedaagd Leerling merkt dat hij vooruit gaat Er ontstaan doorlopende leerlijnen! OGW

14 1. Hogere doelen/verwachtingen
Waar staan mijn leerlingen nu? Waar stonden ze 1-2 maanden geleden? Waar moeten ze over 1-2 maanden zijn? Hoe ga ik dat aanpakken? Hoe ga ik het effect meten? Welk effect merk ik van mijn handelen? Wat vind ik van dat effect, ben ik tevreden? En wat vindt de leerling ervan? Welke conclusies verbind ik hieraan? Hoe vertaal ik die conclusies naar concreet handelen? Wat wil ik deze periode met deze klas bereiken? Hoe ga ik dat realiseren/hoe ga ik ze motiveren? Wanneer ben ik tevreden? Leerlingen die werken vanuit uitdagende doelen en duidelijke succescriteria bereiken betere resultaten Wat verwachten de leerlingen van jou en van het onderwijs? Kunnen opstellen maandbudget voor een huishouden Kunnen toepassen van verschillende Engelse werkwoordstijlen. Vergroten woordenschat Hoe? Eind van les schrijfen leerlingen 5 moeilijke woorden met omschrijving in hun schrift en deze woorden herhalen we aan begin van volgende les Tevreden? Als leerlingen tussen cito 1 en cito 2 wat betreft woordenschat verbetering van 10% laten zien

15 2. Structurele feedback Op inhoud en op leerproces
Hoe los je moeilijke opdrachten op? Belang van positieve feedback: positive behavior support Feedback van leerlingen op jou en op zichzelf Gezamenlijk formuleren van waarden die school belangrijk vindt voor veilig leerklimaat. Vervolgens gedrag dat hier bij hoort positief waarderen.

16 3. Bijsturen o.b.v. studievoortgang
Van volgend naar plannend onderwijs: opdracht 3 Leerling Cijfer 1 2 3 4 5 Gem./lln. 6,6 6,1 7,2 7,0 6,8 4,5 5,3 6,0 5,1 5,2 5,4 4,9 9,1 6,2 6,4 7,5 2,1 4,3 5,9 Gemiddeld cijfer 6,3 5,6 5,8 Hattie: het afnemen van toetsen is vooral in het belang van de leraar: welk effect heeft jouw handelen op de leerlin?

17 4. Differentiatie Het bewust omgaan met verschillen in de klas
Wat betekenen de resultaten voor mijn (eind)doelen, planning, toetsen, klassenmanagement? Model activerende directe instructie Voorbeeld klassen- handelingsplan NB: geen trucjes! Activerende instructie: terugblik, orientatie (lesdoelen), uitleg/instructie, begeleide (in)oefening, zelfstandige verwerking, evaluatie (samen nakijken met gerichte feedback), terug- en vooruitblik Klassenhandelingsplan: 1 format voor afspraken voor hele klas, doelen voor 3 niveaus en voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

18 Bijv. klassenplattegrond, afspraken rond zelfstandig werken, etc.
HELE KLAS Bijv. klassenplattegrond, afspraken rond zelfstandig werken, etc. DIFFERENTIATIE LEESVAARDIGHEID Onder niveau: Boven niveau: WOORDENSCHAT REKENEN/WISKUNDE EIGEN VAK HANDELINGSPLANNEN: Weergave van individuele speerpunten. Wim: Graag bij Wim na de overgang van de Uitlegfase naar de Zelfstandig-Werk-fase checken of hij weet wat hij nu moet gaan doen. Zo nodig de opdracht kort en krachtig herhalen volgens een gestructureerd stappenplan. Klaas: Graag bij Klaas checken of hij zijn huiswerk heeft gemaakt.

19 Bouwsteen 6: Cultuur Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor visie, doelen, resultaatafspraken. OGW-cultuur: Hoge verwachtingen Open communicatie, Reflectie en feedback! Planmatige aanpak (obv resultaten) tot in de klas. Samenwerking en afstemming in sectie.

20 Wat vraagt dit van mij als leraar?
Zorg voor een veilige cultuur en duidelijke structuur in de les. Blijf opletten hoe het gaat met de leerlingen. Werk planmatig, stuur steeds bij o.b.v. de resultaten. Maak en bespreek samen toetsen en analyses. Ga bij elkaar kijken in de les. Geef leerlingen/elkaar feedback. Maak leerlingen en ouders mede verantwoordelijk voor de resultaten.

21 Wat vraagt dit van de teamleider?
Strategisch denken Complimenteren Delegeren Meten en analyseren Inspireren Begeleiden Sturen Informeren Meer manager zijn! Meer leiderschap! Hoe? Inspireren/motiveren: nut en noodzaak uitdragen Meten en Analyseren: vensters, inspectie Strategisch denken: visie, samenhang Informeren/communiceren: bewustwording Delegeren: gedeelde verantwoordelijkheid Sturen/aanspreken: smart, eenduidige verwachtingen Complimenteren: successen vieren Begeleiden: voorbeelden, tools, vaardigheden

22 Opdracht 4: Kernwaarden OGW
Welke vier kernwaarden OGW zijn voor jou/jouw school het meest van belang in relatie tot GP? Wat gaat al goed/wat niet?


Download ppt "Opbrengstgericht werken en Groen Proeven: Hoe realiseer ik dat?"

Verwante presentaties


Ads door Google