De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm 86 : 6 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len; Neig mijn hart, en voeg het saam, Tot de vrees van Uwen Naam. Heer’,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm 86 : 6 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len; Neig mijn hart, en voeg het saam, Tot de vrees van Uwen Naam. Heer’,"— Transcript van de presentatie:

1 Psalm 86 : 6 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len; Neig mijn hart, en voeg het saam, Tot de vrees van Uwen Naam. Heer’, mijn God, ik zal U loven, Heffen ‘t ganse hart naar boven; ‘k Zal Uw Naam en majesteit Eren tot in eeuwigheid.

2 Plannen voor 2009 - 2010 Vasthouden en uitbouwen….

3 Waar we voor staan ! – onze pedagogische uitgangspunten: Visie De Wegwijzer is een school waar…..  De Bijbel dient als richtsnoer in ons omgaan met de kinderen.  We de kinderen willen leren als echte christenen in het leven te staan, zich te laten leiden door het Woord van God in een persoonlijke geloofsrelatie met God in Christus.  Veiligheid en vertrouwen een voorwaarde zijn voor ons onderwijs, zodat ieder kind verantwoordelijkheid voor zijn eigen werk durft te nemen.  We werken aan competentiegevoelens, omdat ieder kind uniek is en zijn/haar eigen gaven en talenten heeft. Instructie De Wegwijzer is een school waar de instructie zich kenmerkt door:  Effectieve instructie waarbij duidelijk oog is voor de verschillende elementen (terugblik presentatie, begeleide inoefening, individuele verwerking en evaluatie)  Enthousiaste, motiverende en professionele leerkrachten Organisatie De Wegwijzer is een school waar de organisatie de volgende elementen bevat:  Er zijn heldere doorgaande lijnen op het gebied van klassenmanagement.  Rust, waardoor de leerlingen taakgericht met hun werk bezig kunnen zijn.  Omgaan met individuele verschillen, doordat er oog is voor herhaling en verrijking van de stof. Interactie De Wegwijzer is een school waar interactie gekenmerkt wordt door:  Een positief pedagogisch klimaat !  Leerkrachten die een hoge / positieve verwachting van kinderen hebben !  Duidelijke gedragsregels binnen de school. Communicatie De Wegwijzer is een school waar communicatie gebaseerd is op….  Het elkaar kunnen aanspreken op het nakomen van afspraken.  Oog hebben voor de doorgaande lijn.  Tijd voor persoonlijke aandacht, waardering en stimulering van elkaar.

4 Acties : 1. Verbetering taalleesonderwijs vervolg 2. Verder met kanjertraining – zie www.kanjertraining.nl www.kanjertraining.nl 3. Vasthouden afspraken StAP : verzelfstandiging, effectieve instructie Documenten ter inzage : - Concept jaarplan 2009 – 2010 - Materialen Kanjertraining - Ter inzage pakket : Lekker Lezen en Estafette nieuw - Hand-out van deze presentatie

5 1. Taalleesonderwijs verbetering Doel: Optimaliseren leesonderwijs groep 1 t.m. 8 Doel: Optimaliseren leesonderwijs groep 1 t.m. 8 •Verbetering van de kwaliteit van het technisch leesonderwijs. •Verhogen van de opbrengsten van het totale leesonderwijs. •Heldere doorgaande lijnen door vaststellen van en werken met concrete doelen per groep.

6 Concreet :  Aanschaf methode voortgezet technisch lezen voor groepen 4 t.m. 8  Herfstsignalering groep 3 – om evt. uitvallers nog eerder in beeld te krijgen  Extra training zwakke lezers d.m.v. Connectlezen  Spreekbeeld verder invoeren – ook in groep 3  Bijhouden DVD – dyslexievolgdocument  Leespromotie – vernieuwen klassenbieb, voorleeswedstrijd, leestafel, ….  Groepsleesplan : streefdoelen, aanpak, activiteiten

7 2. Verder met Kanjertraining Doelen: • Pestproblemen worden hanteerbaar, lossen zich op. • Leerlingen durven zichzelf te zijn. • Leerlingen voelen zich veilig. • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken. • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen. • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen. • De leerkracht wordt gerespecteerd.

8 Nadere toelichting m.b.v. pettenstrategie leren kinderen : we vertrouwen elkaar we helpen elkaar niemand speelt de baas niemand lacht uit niemand doet zielig

9

10 3.Vasthouden StAP-afspraken : verzelfstandiging, effectieve instructie Gebruik van blokje, loopronde, stoplicht, taakkaart, dagritme, instructietafel, dagdeel zelfstandig werken, doe-middag, extra werk, samen werken Gebruik van model effectieve instructie : terugblik, presentatie, begeleide inoefening, individuele verwerking, evaluatie


Download ppt "Psalm 86 : 6 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len; Neig mijn hart, en voeg het saam, Tot de vrees van Uwen Naam. Heer’,"

Verwante presentaties


Ads door Google