De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom !!! Bs Meuleveld SBO Peelhorst Samen op weg naar passend onderwijs voor alle kinderen in ons “kindcentrum plus”.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom !!! Bs Meuleveld SBO Peelhorst Samen op weg naar passend onderwijs voor alle kinderen in ons “kindcentrum plus”."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom !!! Bs Meuleveld SBO Peelhorst Samen op weg naar passend onderwijs voor alle kinderen in ons “kindcentrum plus”.

2 Waar, hoe en in welke mate schuiven we deze afbeeldingen over of in elkaar ?

3 Een mens groeit naarmate hij zijn doel hoger stelt. Onze visie. We streven naar een veilige leef- en leergemeenschap, waar kinderen zich geborgen voelen en waar ze op hun eigen manier en in hun eigen tempo hun talenten kunnen ontplooien. We doen dat door een hechte samenwerking tussen alle betrokkenen. Op die manier kunnen we kinderen meer ontwikkelkansen bieden dan elk van de bij ons kindcentrum betrokkenen op zich.

4 De antwoorden bevinden zich in deze kamer. Wat deelden we al.  open sfeer  kinderen voelen zich veilig en op hun gemak  kinderen zijn ontspannen  regels en afspraken op beide scholen zijn duidelijk  kindgericht onderwijs  coöperatief, ontwikkelingsgericht en thematisch leren  gebruiken van mind-maps en meervoudige intelligentie  praktijklessen (techniek, natuur, koken, sport)

5 Enkele beelden.

6 Wie bergen wil beklimmen, kan zich niet op de vlakte houden. Onze Missie.  passend, boeiend, en betekenisvol onderwijs  in een krachtige, uitdagende en uitnodigende leeromgeving  met een aanbod vanuit een dynamisch ontwikkelingsperspectief  dat gericht is op behoeften en mogelijkheden van alle kinderen  met leren van en met elkaar (organisatiebreed)  ouders zijn onze educatieve partners

7 Door het onmogelijke te zoeken, loop je het mogelijke voorbij. Hoe ?  werken in units  leef-, leer- en werkgemeenschap  wellicht andere lestijden (continu)  bao en sbo kinderen bij elkaar in een unit  met wisselende rollen voor ons personeel  gebaseerd op basisgroepen  met een aandachtsplan per leerling  zowel voor de zwakkeren als de talenten  vanuit de betrokkenheid van alle partners  kinderopvang, buurt, fysio/logop, pspz,

8 Slim (Fit) veranderen.  kwaliteit van het onderwijs verhogen  doorbreken jaarklassensysteem  werken in grotere organisatie-eenheden dan groep  werken in teams  minder “leerkrachten” inzetten  maar meer andere “functionarissen” Wees niet bang om voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan.

9 They who dare to teach, must never cease to learn. Enkele Vragen.  Hoe wordt onze pedagogische huisstijl ?  Wat kenmerkt ons boeiend leren ?  Hoe stemmen we het onderwijs op de scholen op elkaar af ?  Werken in units wat is dat en wat betekent het voor mij ?  Wat kunnen we nu al samen ondernemen ?  Hoe ziet ons toekomstige gebouw eruit ?  Kunnen we alle kinderen wel op maat bedienen ?  Blijft er voldoende veiligheid ?

10 Actuele Activiteiten.  aanvankelijk lezen afstemmen zowel stap voor stap als vanuit een rijk aanbod  samen werken in een unit 7-8 wat vraagt werken in een unit en wat levert het op  wat doen we nu al samen ? kleinschalige samenwerking op allerlei gebied

11 De volgende stap.  pilots: werken in units/taal en lezen  zowel breed als diep  expliciet leren leren  interne en externe communicatie  aandacht voor zorgen: kunnen wij dat wel ? is er voldoende veiligheid ? Wijsheid is willen wat je krijgt.

12 De rol voor de ouders:  van informatie naar betrokkenheid  van betrokkenheid naar educatieve partner Warmte vergt jaren van groei.

13 Deze Digitale Leer Omgeving speelt vanaf nu een belangrijke rol in onze interne en externe communicatie. De link naar onze DLO ! Interne en externe communicatie:

14 Informatie avond ouders Peelhorst en Meuleveld, 30 mei.


Download ppt "Welkom !!! Bs Meuleveld SBO Peelhorst Samen op weg naar passend onderwijs voor alle kinderen in ons “kindcentrum plus”."

Verwante presentaties


Ads door Google