De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar het “IKC” en een nieuw onderwijsmodel ‘t Schrijverke, loc

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar het “IKC” en een nieuw onderwijsmodel ‘t Schrijverke, loc"— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar het “IKC” en een nieuw onderwijsmodel ‘t Schrijverke, loc
Op weg naar het “IKC” en een nieuw onderwijsmodel ‘t Schrijverke, loc. Toverberg “What’s in a name” Presentatie 1 aan ouders/verzorgers maandag 18 juni 2012 Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

2 Inhoud informatieavond
Organisatiemodel en onderwijsconcept: 1. Achtergrondinformatie m.b.t. het waarom 2. Doelen van de organisatie 3. Uitleg over het “hoe” 4. Tijdpad 5. Vragen m.b.t. de toekomst 6. Vragen/opmerkingen Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

3 Ontwikkelingen onderwijs afgelopen decennia A
Geen Het onderwijs wordt nog steeds georganiseerd vanuit een organisatiemodel dat stamt uit 1920, bijna een eeuw geleden Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

4 Ontwikkelingen onderwijs afgelopen decennia 2
Benadering op hoofdlijn: A. Groep, leerkracht en programma staan centraal (grote groepen, vast programma voor alle kinderen, kind als kleine volwassene) B. Leerling staat centraal (kind als individu, inclusief individueel handelingsplan) = OVERBELASTING SYSTEEM C. Groep centraal (HGW) (groepsplannen met basisdoelen, onderwijsbehoeften van de hele groep, 3 subniveau’s, incidenteel individuele handelingsplannen) Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

5 Het hedendaags onderwijs 1
CONSENSUS ( Tussen wens/noodzaak en haalbaarheid) SPANNING (Invoering Passend Onderwijs) INTERNE BLIK (Gericht op onderwijsproces) ZOEKEN ( Nieuwe modellen; Brede School, IKC, Sterrenschool, Maurice de Hond, etc.) Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

6 Organisatie van “kinddiensten” anno nu
Eigen doelstellingen Eigen uitgangspunten Eigen specialismen Eigen inrichting Aparte financieringsstromen = Nauwelijks naar buiten gericht en niet gericht op integratie Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

7 Het hedendaags onderwijs 2
Knelpunten 1. Benadering kind * (onderwijs) Behoeften * (onderwijs) Talenten * Leerstijlen * Ontwikkeling 2. Takenpakket HBO opgeleide mensen 3. Tijdgebrek i.v.m. takenpakket 4. Stijging gemiddelde groepsgrootte 5. Versnipperde expertise Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

8 Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012
Het onderwijsmodel in Nederland is niet slecht, maar het is niet toekomst”proof” Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

9 Doelen van de organisatie
HET LEVEREN VAN MAXIMAAL HAALBARE ONTWIKKELINGS- EN ONDERWIJSKWALITEIT Vanuit een gezamenlijke (integrale) benadering en aanpak Vanuit “educatief partnerschap” tussen organisatie, ouders/verzorgers en kinderen Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

10 Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012
Hoe kan het beter 1? ANDERS ORGANISEREN 1. Inzoomen op consensus 2. Inzoomen op spanning 3. Inzoomen op knelpunten 4. Inzoomen op “schotten” tussen verschillende organisaties Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

11 Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012
Hoe kan het beter 2a? Uitgangspunten onderwijs Leerkracht terug naar kerntaak = lesgeven/instructie en richten op onderwijsbehoeften van kinderen Meer en verschillende werkplekken voor kinderen Meer “handen” in de klas Beter gebruik maken van de digitale mogelijkheden Betere afstemming tussen de verschillende “kinddiensten” Betere communicatie naar/met onze educatieve partners (kinderen en ouders/verzorgers) Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

12 Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012
Hoe kan het beter 2b? Uitgangspunten IKC 1. Gezamenlijke doelen en ambities 2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid 3. Gezamenlijk pedagogische visie 4. Gezamenlijk kindvolgsysteem 5. Afstemming (thematisch) werken 6. Gezamenlijke leiding in 1 gebouw 7. Dienstenbalie Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

13 Hoe kan het beter 3? De (onderwijs)praktijk
Basisconcept groep 5 t/m 8 1. Grotere (basis)groepen met meer begeleiders 2. Georganiseerd binnen units 3. Begeleiding vanuit specialisme 4. Specifiek ingerichte werkplekken 5. ELO en portfolio 6. Kindgesprekken en kind/ouder gesprekken Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

14 Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012
Schooljaar 2012/2013 Organisatie groep 1 t/m 4 Vier kleutergroepen twee groepen 3, twee groepen 4 Gebouw Toverberg 3-4 Organisatie groep 5 t/m 8 Een groep 5, een groep 6, een groep 7, een groep 8 Gebouw Schansbos 3 Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

15 Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012
Praktische details Beide gebouwen langere inlooptijd Beide gebouwen aparte overblijf Beide gebouwen aparte BSO Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

16 Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012
Tijdpad Schooljaar 2012/2013 = Fysieke ruimte voor uitwerking werkwijze = Voorbereiding nieuwbouw + Inrichting nieuwbouw + ELO + Documenten en inhoudelijke plannen Schooljaar 2013/2014 = Tijdelijke verhuizing = Slopen en bouwen = Presentatie organisatiemodel en onderwijsconcept = Presentatie inrichting nieuwbouw Augustus 2014 = Ingebruikname nieuwbouw Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

17 Toekomstgerichte vragen
Afstemming “dagarrangement” met verschillende partners (v.b. sport, cultuur)? Basisgroepen of units centraal? Verlengde/aangepaste schooltijden? Verlenging schooljaar? Wijkfunctie (v.b. open voor buurtactiviteiten, warme maaltijdservice)? Afbakening doelen en mogelijkheden? Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012

18 Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012
Vragen/opmerkingen Presentatie 't Schrijverke Toverberg 18 juni 2012


Download ppt "Op weg naar het “IKC” en een nieuw onderwijsmodel ‘t Schrijverke, loc"

Verwante presentaties


Ads door Google