De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORLICHTING MEDEZEGGENSCHAPSRADEN INVOERING PASSEND ONDERWIJS MEDEZEGGENSCHAP SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIELEN 1 Swv V(S)O Eemland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORLICHTING MEDEZEGGENSCHAPSRADEN INVOERING PASSEND ONDERWIJS MEDEZEGGENSCHAP SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIELEN 1 Swv V(S)O Eemland."— Transcript van de presentatie:

1 VOORLICHTING MEDEZEGGENSCHAPSRADEN INVOERING PASSEND ONDERWIJS MEDEZEGGENSCHAP SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIELEN 1 Swv V(S)O Eemland

2 Vanavond 2 Passend onderwijs Ons samenwerkingsverband Schoolondersteuningsprofiel Medezeggenschap Vragen

3 De omslag 3 Van Bewijzen van stoornissen van leerlingen Naar Organiseren van oplossingen voor leerlingen

4 De organisatie 4 Van Landelijke financiering op indicatie Naar Regionale financiering van onderwijsinterventies

5 Swv V(S)O Eemland 5 Alle scholen in de regio Eemland  Regulier voortgezet onderwijs  Voortgezet speciaal onderwijs cl. 3 en 4 Ervaring van Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland

6 Besturen en scholen 15 besturen  7 VO  1 VO-VSO  7 VSO 35 scholen  24 VO  11 VSO 6

7 Leerlingen Dec 2012 17.326 VO-lln  waarvan 1101 LWOO en 455 PRO 566 VSO-lln  waarvan 374 Cl.4 Deelname VSO  landelijk 3,51 %  Eemland 3,27 % LGF/rugzak-achtige-arrangementen: +/- 300 lln 7

8 De Basis van ondersteuning 8

9 Uitgangspunten Eemland 9 Hoog niveau van basisondersteuning. Ondersteunen van deskundigheid bij scholen om te bepalen wat een leerling nodig heeft. Centrale voorzieningen bij scholen Speciaal onderwijs als het nodig is Visie en werkwijze uitgeschreven in Ondersteuningsplan. Medezeggenschap in OPRaad

10 Samenwerking Zorg voor jeugd 10 Transitie Jeugdzorg Passend onderwijs Eenvoudige verbinding opvoedondersteuning en onderwijsondersteuning Pilot ondersteuningsteam

11 Schoolondersteuningsprofiel 11 Wat een school kan Basisondersteuning  ‘wat’ is afgesproken, ‘hoe’ is opgeschreven Extra ondersteuning  Ingebed in de organisatie van de reguliere school  Flexibel en tijdelijk inzetbaar vanuit VSO

12 Basisondersteuning Eemland 12 Onderwijs Specifieke onderwijsbehoeften Begeleiding Duidelijke structuur, routes en samenwerking Beleid en organisatie Sturing en borging op structuur, proces en mensen Sociale en fysieke omgeving Veilig pedagogisch klimaat; gebouw

13 Borging 13 Vierjaarlijkse cyclus Controle op outcome aan de hand van prestatie- indicatoren.

14 Zorgplicht 14 Ouder meldt leerling aan School bekijkt of ze kan voldoen aan onderwijsbehoeften Als het nodig is, bekijkt de school samen met het swv wat extra nodig is, of dat een andere school kan bieden wat nodig is.

15 Advies MR aan Bestuur 15 Herkent u de mogelijkheden die de school in het SOP heeft omschreven? Kunt u zich vinden in de eventuele ambities van de school?

16 Checklist 16 1. Informatie 2. Bestaande praktijk en ambities 3. Basisondersteuning 4. Extra ondersteuning 5. Bekwame docenten 6. Toegankelijke informatie voor ouders 7. Financieën en middelen 8. Communicatie achterban 9. Tijd 10. Prioriteiten www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

17 Geschil 17 Landelijke commissie geschillen WMS 6 weken na besluit dat afwijkt van advies Compleet dossier + Verzoekschrift wat u wilt bereiken Schriftelijk en mondeling Ca. 3 maanden Eventueel beroep bij ondernemingskamer A’dam voor formele toetsing

18 Mijlpalen 18 1 nov 2013Oprichting swv Begin 2014OOGO PO en Gemeente (samenwerking zorg jeugd, leerplicht, vervoer, huisvesting) 1 feb 2014Ondersteuningsplan in OPR 1 mei 2014Ondersteuningsplan naar Inspectie 1 aug 2014Zorgplicht

19 19 Vragen


Download ppt "VOORLICHTING MEDEZEGGENSCHAPSRADEN INVOERING PASSEND ONDERWIJS MEDEZEGGENSCHAP SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIELEN 1 Swv V(S)O Eemland."

Verwante presentaties


Ads door Google