De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs presentatie voor MR februari 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs presentatie voor MR februari 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs presentatie voor MR februari 2014
Voor ieder kind de beste kansen De Breede Hei, de dynamische basisschool voor aantoonbaar goed onderwijs!

2 Onderwerpen Wat is Passend Onderwijs? Hoofdpunten Wet Passend Onderwijs Wat verandert er? Samenwerkingsverband Wat betekent het voor De Breede Hei Rol MR De Breede Hei, de dynamische basisschool voor aantoonbaar goed onderwijs!

3 Wat is Passend Onderwijs?
Maatwerk voor elke leerling. Met passend onderwijs krijgen besturen in het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. Zij hebben een zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen, werken de besturen samen in een regionaal samenwerkingsverband. De Breede Hei, de dynamische basisschool voor aantoonbaar goed onderwijs!

4 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs
Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur. De school heeft een zorgplicht. De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. Landelijke indicatiesystematiek wordt afgeschaft. Van medisch labelen naar wat kinderen daadwerkelijk nodig hebben. Scholen stellen een school ondersteuningsprofiel op. Leraren moeten om kunnen gaan met verschillen. Verantwoordelijkheid van de school om een school te vinden die een passend aanbod kan doen, indien niet mogelijk op eigen school. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden geformeerd. De Breede Hei, de dynamische basisschool voor aantoonbaar goed onderwijs!

5 Vervolg hoofdpunten Samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor de toekenning en bekostiging van ondersteuning. Betalen en bepalen van onderwijsondersteuning komt hiermee in één hand. De financiële ruimte om leerlingen in het (v)so te plaatsen, blijft bestaan. Betere afstemming mogelijk. Samenwerkingsverbanden stellen een ondersteuningsplan op. Samenwerkingsverbanden kunnen aan scholen extra ondersteuning (arrangement) in de klas toekennen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Er is dus meer ruimte voor maatwerk. Ouders en leraren via ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op het beleid en de verdeling van het budget samenwerkingsverband. De Breede Hei, de dynamische basisschool voor aantoonbaar goed onderwijs!

6 Wat verandert er? VAN: NAAR: -Kindgericht -Systeemkindgericht -Probleemgericht -Oplossingsgericht (Wat mankeert dit kind?) (Wat heeft dit kind nodig?) -Kind moet naar de zorg toe -Ondersteuning in school, in de groep of thuis -Gefragmenteerde -Eén kind, één gezin, één plan benadering verschillende aanbieders -Curatieve zorg -Preventieve en vroegtijdige ondersteuning De Breede Hei, de dynamische basisschool voor aantoonbaar goed onderwijs!

7 Piramide van ondersteuning
De Breede Hei, de dynamische basisschool voor aantoonbaar goed onderwijs!

8 Basis voor Passend onderwijs
De Breede Hei, de dynamische basisschool voor aantoonbaar goed onderwijs!

9 Ondersteuningsteams Ondersteuningsteam: schoolniveau
Onderwijsondersteuner: wijk/gebied Multidisciplinair team (MDT): niveau samenwerkingsverband Expertisepool: specialisten met verschillende achtergrond, inzetbaar binnen samenwerkingsverband De Breede Hei, de dynamische basisschool voor aantoonbaar goed onderwijs!

10 Zeven uitganspunten van HGW
De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal. Het gaat om wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding. De leerkracht doet ertoe. Positieve aspecten zijn van groot belang. Constructieve samenwerking met alle betrokken partijen. Ons handelen is doelgericht. De werkwijze is systematisch en transparant. De Breede Hei, de dynamische basisschool voor aantoonbaar goed onderwijs!

11 Wat betekent het voor De Breede Hei
Actueel schoolondersteuningsprofiel (gebruiksvriendelijk, beknopt en inhoudelijk) Aanscherpen en borgen HGW Zorgstructuur onder de loep Communicatie naar ouders Week van het Passend Onderwijs maart De Breede Hei, de dynamische basisschool voor aantoonbaar goed onderwijs!

12 Rol MR De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De MR heeft adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van de school. Vooraf en tijdens het proces meedenken, zoals nu, over de weg naar Passend Onderwijs op De Breede Hei. De Breede Hei, de dynamische basisschool voor aantoonbaar goed onderwijs!


Download ppt "Passend Onderwijs presentatie voor MR februari 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google