De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roel Weener 0612060863 De ondersteuningsbehoefte van de leraar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roel Weener 0612060863 De ondersteuningsbehoefte van de leraar."— Transcript van de presentatie:

1

2 Roel Weener 0612060863 roel@wkonderwijsadvies.nl De ondersteuningsbehoefte van de leraar

3

4 2 misverstanden: 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij

5 Maar wel verevenen Nieuwe situatie ex. bezuinigingen teldatum 1 oktober ‘12 BAO 11.503 lln. SBO 368 = 3,10% - Landelijk= 2,60% SO 369 = 3,11% - Landelijk= 1,64 %, onderverdeeld in Categorie 1= 2,81% L= 1,34% Categorie 2= 0,05% L= 0,09% Categorie 3= 0,25% L= 0,21% LGF 130 = 1,10% - Landelijk= 0,95%

6 Tekort in 2020 bij ongewijzigd beleid: € 1.905.388

7 Ondersteuningsmiddelen 1.Licht en zwaar naar de schoolbesturen 2.Centrale kosten 24-03 a.Management b.Expertise – personeel c.Verantwoording/monitoring 3. Werkgelegenheidsgarantie tot 1-8-2016 4. Rugzakken en SO plaatsen vanaf 1-8-2014 5. Toelaatbaarheidsverklaring

8 Wat werkt, werkt ! Uitgaan van het goede, op weg naar het beste Thuisnabij en schoolnabij Geen nieuwe wielen omdat de velgen zo mooi zijn De school vraagt aan Basisondersteuning op orde Ontwikkelingsperspectief voor extra ondersteuning

9 Procedure zorgplicht Schriftelijke aanmelding Bestuur beoordeelt of er – eventueel – sprake is van een onderwijsondersteuningsvraag (informatieplicht van ouders) Beslissing over toelaatbaarheid (overleg met ouders); geen beslissing dan verplichte tijdelijke plaatsing Geen toelating, dan andere school of voorziening, waar leerling welkom is Bij extra ondersteuning: ontwikkelingsperspectief

10 ouders Schriftelijk aanmelden (10 weken) In overleg met de school over arrangement Op overeenstemming gericht overleg over het ontwikkelingsperspectief Gaat het niet goed, dan: Klacht bij het schoolbestuur Bezwaar bij verklaring bij het SWV Onderwijsconsulenten, Landelijke Geschillencommissie, cie.GB, rechter

11 “Een vijver vullen met een vingerhoed” “Een kussen optillen met een heftruck” Maatwerk voor kind en leerkracht

12 Handelingsgericht indiceren stoppen met landelijke indicatiecriteria Hoofdprincipe: geld volgt leerling Op maat Leerling afhankelijk Leerkracht afhankelijk Flexibel Gevarieerd

13 Schoolondersteuningsprofiel Basisondersteuning Extra ondersteuning

14 Meer verbinden Netwerk SO met PO Afspraken met: kinderopvang Cluster 1 en 2 Externe partners www.passendonderwijs.nl

15 Dekkend aanbod Geen kind tussen wal en schip Geen Thuiszitters

16 De verantwoordelijkheid is klip en klaar

17 Alles draait om de leerkracht

18 Doen wat nodig is, met wie nodig is

19 De leraar betrokkenheid professionalisering * Omgaan met gedragsproblematiek * Klassenmanagement * Gesprekken met ouders grenzen aan de ondersteuning ondersteuning in de klas

20 ondersteuningsplan Het continuüm aan ondersteuning, inclusief schoolondersteuningsprofielen en niveau van de basisondersteuning Verdeling en besteding van ondersteuningsmiddelen Procedure en criteria voor toewijzing van extra ondersteuning Procedure voor plaatsing S(B)O verantwoording Informatie en ondersteuning voor ouders Instemming ondersteuningsplanraad, OOGO met gemeente(n) en afstemming met SWV VO.

21 De stappen 1 oktober 2013 bestuur swv in een Stichting 24-03 is een rechtspersoon 1 mei 2014 Ondersteuningsplan met daarin alle ondersteuningsprofielen 1 augustus 2014: PASSEND ONDERWIJS  Zorgplicht  Lichte en zware ondersteuning  Arrangementen  Geen wsns meer, geen REC’s meer, geen Rugzakken meer


Download ppt "Roel Weener 0612060863 De ondersteuningsbehoefte van de leraar."

Verwante presentaties


Ads door Google