De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ondersteuningsbehoefte van de leraar

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ondersteuningsbehoefte van de leraar"— Transcript van de presentatie:

1 De ondersteuningsbehoefte van de leraar
Roel Weener

2

3 2 misverstanden: 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij

4 Maar wel verevenen Nieuwe situatie ex. bezuinigingen teldatum 1 oktober ‘12 BAO lln. SBO 368 = 3,10% - Landelijk= 2,60% SO = 3,11% - Landelijk= 1,64 %, onderverdeeld in Categorie 1= 2,81% L= 1,34% Categorie 2= 0,05% L= 0,09% Categorie 3= 0,25% L= 0,21% LGF 130 = 1,10% - Landelijk= 0,95%

5 Tekort in 2020 bij ongewijzigd beleid: € 1.905.388

6 Ondersteuningsmiddelen
Licht en zwaar naar de schoolbesturen Centrale kosten 24-03 Management Expertise – personeel Verantwoording/monitoring 3. Werkgelegenheidsgarantie tot 4. Rugzakken en SO plaatsen vanaf 5. Toelaatbaarheidsverklaring

7 Wat werkt, werkt ! Uitgaan van het goede, op weg naar het beste
Thuisnabij en schoolnabij Geen nieuwe wielen omdat de velgen zo mooi zijn De school vraagt aan Basisondersteuning op orde Ontwikkelingsperspectief voor extra ondersteuning

8 Procedure zorgplicht Schriftelijke aanmelding
Bestuur beoordeelt of er – eventueel – sprake is van een onderwijsondersteuningsvraag (informatieplicht van ouders) Beslissing over toelaatbaarheid (overleg met ouders); geen beslissing dan verplichte tijdelijke plaatsing Geen toelating, dan andere school of voorziening, waar leerling welkom is Bij extra ondersteuning: ontwikkelingsperspectief

9 ouders Schriftelijk aanmelden (10 weken)
In overleg met de school over arrangement Op overeenstemming gericht overleg over het ontwikkelingsperspectief Gaat het niet goed, dan: Klacht bij het schoolbestuur Bezwaar bij verklaring bij het SWV Onderwijsconsulenten, Landelijke Geschillencommissie, cie.GB, rechter

10 Maatwerk voor kind en leerkracht
“Een vijver vullen met een vingerhoed” “Een kussen optillen met een heftruck” Maatwerk voor kind en leerkracht

11 Handelingsgericht indiceren
stoppen met landelijke indicatiecriteria Hoofdprincipe: geld volgt leerling Op maat Leerling afhankelijk Leerkracht afhankelijk Flexibel Gevarieerd

12 Schoolondersteuningsprofiel
Basisondersteuning Extra ondersteuning

13 Meer verbinden Netwerk SO met PO Afspraken met: kinderopvang
Cluster 1 en 2 Externe partners

14 Dekkend aanbod Geen kind tussen wal en schip Geen Thuiszitters

15 De verantwoordelijkheid is klip en klaar

16 Alles draait om de leerkracht

17 Doen wat nodig is, met wie nodig is

18 De leraar betrokkenheid professionalisering
* Omgaan met gedragsproblematiek * Klassenmanagement * Gesprekken met ouders grenzen aan de ondersteuning ondersteuning in de klas

19 ondersteuningsplan Het continuüm aan ondersteuning, inclusief schoolondersteuningsprofielen en niveau van de basisondersteuning Verdeling en besteding van ondersteuningsmiddelen Procedure en criteria voor toewijzing van extra ondersteuning Procedure voor plaatsing S(B)O verantwoording Informatie en ondersteuning voor ouders Instemming ondersteuningsplanraad, OOGO met gemeente(n) en afstemming met SWV VO.

20 De stappen 1 oktober 2013 bestuur swv in een Stichting
24-03 is een rechtspersoon 1 mei 2014 Ondersteuningsplan met daarin alle ondersteuningsprofielen 1 augustus 2014: PASSEND ONDERWIJS Zorgplicht Lichte en zware ondersteuning Arrangementen Geen wsns meer, geen REC’s meer, geen Rugzakken meer


Download ppt "De ondersteuningsbehoefte van de leraar"

Verwante presentaties


Ads door Google