De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 WELKOM! KICK-OFF PASSENDONDERWIJS SWV 25-06 15.30 - 19.00 uur Duiven, 23 JANUARI 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 WELKOM! KICK-OFF PASSENDONDERWIJS SWV 25-06 15.30 - 19.00 uur Duiven, 23 JANUARI 2013."— Transcript van de presentatie:

1 1 WELKOM! KICK-OFF PASSENDONDERWIJS SWV 25-06 15.30 - 19.00 uur Duiven, 23 JANUARI 2013

2 2 Hester Macrander Dagvoorzitter

3 3 NAAM SWV 25-06 ? Het juiste maatje MAAT XS-XL Plexat De Plek Waal-IJssel-Rijn Rivierenland Rijn-Waal-IJssel Plekzat 2B ? ? ? ? ?

4 4 Roel Weener Kwartiermaker Passend Onderwijs SWV 25-06

5 5 KICK-OFF SWV 25-06 PASSENDONDERWIJS. Lingewaard. Overbetuwe. Arnhem. Renkum (overig). Rheden. Roozendaal

6 6 Ondersteuningsbehoefte van de leraar

7 7 Passende plek + goede leraren = prima toekomst

8 8 Twee misverstanden 1.Zorgplicht is plaatsingsplicht

9 9 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij

10 10 Maar wel verevenen!.. Nieuwe situatie. Excl. bezuinigingen. Teldatum 1 oktober 2011

11 11 Maar wel verevenen!.. BAO: 27.201 lln. SBO: 858 lln = 3,06% - landelijk = 2,68%. SO : 532 lln = 1,90% - landelijk = 1,65%

12 12 Onderverdeeld in.. Categorie 1 = 1,41%L= 1,35%. Categorie 2 = 0,15%L= 0,09%. Categorie 3 = 0,33%L= 0,21% LGF 214 = 0,76% - landelijk = 1,00%

13 13 Tekort in 2020 bij ongewijzigd beleid. Verevening 2015 – 2020: € 459.824,-

14 14 Stellingen. De doelen van Passend Onderwijs zijn begrijpelijk en dus terecht. De doelen zijn realistisch

15 15 n = 1 n = resultaat voor dit kind

16 16 2. Samen met déze ouder

17 17 Procedure zorgplicht. Schriftelijke aanmelding. Bestuur beoordeelt onderwijsondersteunings- vraag (informatieplicht van ouders). Beslissing toelaatbaarheid (i.o.m. ouders); geen beslissing dan verplichte tijdelijke plaatsing. Geen toelating: andere school of voorziening. Bij extra ondersteuning: ontwikkelingsperspectief

18 18 Ouders. Schriftelijk aanmelden (10 weken). In overleg met de school over arrangement. Op overeenstemming gericht overleg over ontwikkelingsperspectief

19 19 Gaat het niet goed. Klacht bij het schoolbestuur. Bezwaar bij verklaring bij het SWV. – Onderwijsconsulenten - Landelijke Geschillencommissie - Cie. GB - Rechter

20 20 Stelling. Deze procedure stelt probleem en direct betrokkenen meer centraal: goede zaak

21 21 Maatwerk voor kind en leerkracht “Een vijver vullen met “Een kussen optillen met vingerhoed ” met een heftruck ”

22 22 Handelingsgericht indiceren Hoofdprincipe: geld volgt leerling. Op maat. Leerling-afhankelijk. Leerkracht-afhankelijk. Flexibel. Gevarieerd Stoppen met landelijke indicatiecriteria

23 23 Dekkend aanbod Geen kind tussen wal en schip SWV 25-06

24 24 Verantwoordelijkheid is klip en klaar!

25 25 Alles draait om de leerkracht

26 26 De stappen. 1 juni 2013: bestuur SWV in Stichting. SWV 25-06 is een rechtspersoon. 1 mei 2014: Ondersteuningsplan met daarin alle ondersteuningsprofielen

27 27 Passend Onderwijs 1 augustus 2014. Zorgplicht. Lichte en zware ondersteuning. Arrangementen. Geen WSNS, geen REC’s en geen Rugzakken meer

28 28 Stelling • Handelingsgericht indiceren geeft het onderwijsveld meer ruimte om op eigen wijze vorm te geven aan Passend Onderwijs

29 29

30 30 De Werkgroepen 1.‘Van basisondersteuning naar extra ondersteuning’ 2. ‘Van indiceren naar arrangeren’ 3.‘Dekkend onderwijscontinuüm’

31 31 Werkgroep Basisondersteuning Kartrekker Hilde Toenders Coördinator Onderwijszorg De Basis

32 32 Leden Hilde Toenders Michel Loos Dorethea ArissenMarnix de Leeuw Hettie Sipman Simone Wannet Marja Wegman Loes Grob Rob Hulstein Margaret Verbeek

33 33 Opdracht • Vaststellen van basisondersteuning • Inventarisatie ondersteuningsprofielen • Inventarisatie behoefte scholen • Ondersteuning scholen • Ambities scholen • Faciliteren scholen die meer kunnen bieden

34 34 Werkgroep Indiceren-arrangeren Kartrekker Wim Jansen Beleidsmedewerker/teamleider Dienstverlening De onderwijsspecialisten, Cluster 3

35 35 Leden Wim Jansen Ron van Hoeven Willy Wolters Anny Peek Irma Homan Mieke Snijders Martin van de Kaaden Tineke Klein Beernink Ellen Bouman Rita van Rens Joyce van der Lugt Marjolein van der Drift Rebekka Bersee Henriëtte Valk

36 36 Opdracht • Model ontwikkelen voor toewijzen van ondersteuning en arrangementen • Vaststellen op welke momenten ondersteuning nodig is in de vorm van arrangementen of verwijzing SBO of SO

37 37 Vaststellen hoe en door wie ondersteuning plaatsvindt • Onderzoek naar huidige situatie • Afstemming en komen tot eenduidigheid van Zorgteams en ZAT’s • Onderzoek naar gemeentelijke verschillen in bijvoorbeeld financiering, jeugdzorg

38 38 Belangrijke randvoorwaarden • Gewenst hoog niveau basisondersteuning • Inventarisatie aanwezige expertise op de scholen • Expertise op zo’n hoog mogelijk niveau • Zorgen dat de expertise geborgd blijft

39 39 Werkgroep Dekkend Onderwijscontinuüm Kartrekker Liesbeth Smallegange Directeur SO Cluster IV Arnhem De Radar/Arnhemse Buitenschool

40 40 Leden Liesbeth Smallegange Ben Wubkes Frits Terwijn Jannie van Broekhoven Denise Verhaaff Tyra Buitenhuis Alfred van Bergen Wim van Schaik Astrid Later-Smith Lisette Weeda Nico Ras Martin Vooren Ria Wehkamp

41 41 Opdracht Wat verwacht het regulier onderwijs in het SWV 25-06 van SBO en SO als het gaat om: • Onderwijsvoorziening • Expertisecentrum

42 42 VRAAG 1 Waar staan we nu?

43 43 Werkgroep Basisondersteuning • Vaststellen van de basisondersteuning • Inspiratie: ‘indicatoren basisondersteuning’ van Cor Hoffmans e.a. • Concept met inhoudelijke werkgroep • Bespreken in eigen SWV/scholen

44 44 Werkgroep Indiceren-arrangeren • Leidraad ‘Handelingsgerichte visie’ van Noëlle Pameijer • Afstemming verschillende modellen samenwerkingsverband • Ondersteuning vanuit PO-Raad

45 45 Werkgroep Dekkend Onderwijscontinuüm • Inventarisatie aanbod in regulier onderwijs dat tegemoetkomt aan speciale onderwijsbehoeften • Inventarisatie ondersteuningsbehoefte leerkracht en leerling in het regulier onderwijs door SO en SBO • Welke kinderen met welke onderwijsbehoeften zitten op dit moment in SBO en SO? • Aanscherping van grenzen tussen BAO, SBO en SO als onderwijsvoorziening.

46 46 VRAAG 2 Waar willen we naartoe?

47 47 Werkgroep Basisondersteuning • Basisondersteuning van een hoge kwaliteit! • Draagvlak bij de scholen • Ondersteunen scholen in bereiken doelen • Ambities van scholen zo veel mogelijk honoreren

48 48 Werkgroep Indiceren-arrangeren • Korte lijnen en snelle trajecten • Transparante procedures • Flexibele arrangementen • Afstemming externe partners

49 49 Werkgroep Dekkend Onderwijscontinuüm • Thuis nabij onderwijs • Geen kind tussen wal en schip • Flexibele plaatsingsmogelijkheden • Overdracht expertise

50 50 VRAAG 3 Wat is daarvoor nodig?

51 51 Werkgroep Basisondersteuning • Inhoud voorop! • Enthousiaste, positief kritische werkgroep • Collega’s als klankbord • Afstemming tussen werkgroepen • Scholen faciliteren t.b.v. basisondersteuning

52 52 Werkgroep Indiceren-arrangeren • Dezelfde doelstelling • Afstemming met andere werkgroepen • Goede communicatie • Duidelijk tijdpad • In het proces alle geledingen betrekken • (zowel intern als extern) • Professionele ondersteuning • Durven, doen!

53 53 Werkgroep Dekkend Onderwijscontinuüm • Bevlogen professionals • Meer kennis van elkaars expertise • Open houding naar nieuwe samen- werkingspartners • ‘Out-of-the-box’ denken

54 54

55 55 Pareltjes in beeld Wat er al is…! pareltjes 1pareltjes 2

56 56 In gesprek met… • Janny van Broekhoven Coördinator Bijzonder SWV WSNS Arnhem e.o. • Jos Boonman Directeur obs De Doornick in Doornenburg, ( SVOB ) • Martijn Vooren Directeur Jeroen Boschschool in Arnhem (De Basis) • Marnix de Leeuw Directeur SO Cluster 3, Lichtenbeek in Arnhem

57 57 Bedankt voor uw komst en eet smakelijk! En… helpt u ons aan onze nieuwe naam? Regiegroep SWV Passend Onderwijs 25-06

58 58


Download ppt "1 WELKOM! KICK-OFF PASSENDONDERWIJS SWV 25-06 15.30 - 19.00 uur Duiven, 23 JANUARI 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google