De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

December 2013 Concept-ondersteuningsplan 2014 – 2016 ( 2018) Decemberconferenties scholen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "December 2013 Concept-ondersteuningsplan 2014 – 2016 ( 2018) Decemberconferenties scholen."— Transcript van de presentatie:

1 december 2013 Concept-ondersteuningsplan 2014 – 2016 ( 2018) Decemberconferenties scholen

2  Samenwerking.  Groeiproces.  Vertrouwen.  Beheersing.  Alertheid. ( monitoring.)  Flexibiliteit.

3  “Passend onderwijs is een belangrijke bestuurlijke en onderwijskundige ontwikkeling ( ook in relatie met jeugdzorg) en heeft alle kenmerken van een moeilijk te beïnvloeden en moeilijk te beoordelen stelselwijziging.”

4  2014 – 2016 ( 2018)  “Dit plan beschrijft met name de wiize waarop we als samenwerkingsverband passend onderwijs willen starten. Vanuit deze startsituatie zullen we, sterk monitorend, verder ontwikkelen en verbeteren. We zullen al werkende doorgronden hoe het nieuwe stelsel precies werkt en bovendien hoeft niet alles onmiddellijk veranderd te worden: er gaat al veel goed. Het geleidelijk opdoen van ervaringen met het nieuwe stelsel en hierop inspelen past ook bij het gegeven dat ook de bevoegdheden en met name de middelen gefaseerd onze kant op komen.” ( blz 11. ondersteuningsplan )

5

6  Samen realiseren we in de regio Delflanden voor ieder kind passend onderwijs.

7  Denken in mogelijkheden.  Belang kind centraal in alle beslissingen.  Scholen die goed onderwijs leveren. Kwaliteit.  Competente medewerkers.  Bestuurders en ondersteuners zetten in op versterking primaire proces.  Partnerschap met ouders.  Cultuur van nabijheid, betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

8 DoelstellingBeoogd resultaat Activiteiten Benodigde formatieWijze van monitoring Risicoanalyse Budgethouder(s)Beschikbaar budget

9 1.Basisondersteuning 1.A.Facilitering van de basisscholen 1.B.Lokale ondersteuningsadviseurs 2.Extra ondersteuning 2.A.Arrangementen 2.B.Scholen met extra profielen 3.Lesplaatsen 3.A.Lesplaatsen SO 3.B.Lesplaatsen Speciaal basisonderwijs 3.C.Werkzaamheden commissie toelaatbaarheid 4.Projecten 5.Overgangsmaatregelen 6.Bestuur, organisatie en administratie

10

11

12  Mede gebaseerd op toezichtskader Owinsp.  Parameters. ◦ Thuiszitters. ◦ Spreiding en doorstroom. ◦ Inspectieoordelen scholen ◦ Signalen ◦ Ondersteuningsplan, jaarverslagen, verdeling ondersteuningsmiddelen. ◦ Deskundigheid leerkracht

13  Indicatoren onderwijsinspectie.  HGW.  Schoolondersteuningsstructuur.  Ongeveer € 75,- per leerling.  Totaal € 1,6 miljoen.  Budgethouder; schoolbestuur  Risico: onvoldoende basisondersteuning.  Bezuinigingen.

14  Verbinding scholen- swv – gemeenten.  Basisondersteuning?  Arrangementen.  Speciale lesplaatsen.  1,8 fte  Budgethouder: directeur swv.  Risico: voldoen LOA’s aan competentieprofiel.

15  Procedure beschreven, die correct is aan de wettekst. ( stroomschema’s)

16  Kortdurende en flexibele arrangementen.  Functie uitvoerder arrangementen. Competentieprofielen opstellen.  Budget: in aanvang € 1,6 miljoen.  Pilot.

17  Ontwikkelingsperspectief.  Stroomschema  € 2,9 miljoen. ( excl. sbo 2%)

18

19  Rol onderwijs. ◦ School. ◦ LOA.  Regie.  Lokale verschillen. Voorbereidend bestuurlijk overleg.  Wat hoort bij onderwijs; wat hoort bij zorg?  Jeugdzorg.  Leerlingenvervoer.  Huisvesting.  Doorlopende lijn po-vo.  Verwijsindex/ SISA

20  Directeur wtf 1  Beleidsmedewerker ( tevens cie.toelaatbaarheid wtf 0,8- 1  Secretariaat bestuur en directie wtf 0,5  Managementassistentie wtf 0,5  Administratie FA en PSA, incl accountant en controlling.  Inhuur deskundigenadvies ( bvb. juridische expertise.  Facilitering OPR en MR  PR en communicatie  Overige kosten

21  Wat heeft het kind nodig?  Wat biedt de school volgens het schoolondersteuningsprofiel?

22  - Leerling met een rugzak.  - Leerling, die op 31 juli 2014 geen rugzak heeft.  Nieuwe leerling.  Pilot arrangementen. ◦ - Ervaringen. ( inhoud en de “kassabon”.) ◦ Juni-conferentie.

23  www.swv2802.nl www.swv2802.nl  Bezoek.  19 juni 2014.  Mail/ telefoon.


Download ppt "December 2013 Concept-ondersteuningsplan 2014 – 2016 ( 2018) Decemberconferenties scholen."

Verwante presentaties


Ads door Google