De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst passend onderwijs 22 november 2012. Bestuurlijk overleg: 24 schoolbesturen Stuurgroep passend onderwijs : ▪Inhoudelijke thema’s via werkgroepen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst passend onderwijs 22 november 2012. Bestuurlijk overleg: 24 schoolbesturen Stuurgroep passend onderwijs : ▪Inhoudelijke thema’s via werkgroepen."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst passend onderwijs 22 november 2012

2 Bestuurlijk overleg: 24 schoolbesturen Stuurgroep passend onderwijs : ▪Inhoudelijke thema’s via werkgroepen en specifieke onderwerpen/deelopdrachten ▪bestuurlijke organisatie ▪(procedure) ondersteuningsplan Werkgroepen: ▪enorme betrokkenheid en inzet! ▪(tussen)rapportages en/of vervolgopdrachten Nieuw netwerk passend onderwijs bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

3 Koersdocument Passend Onderwijs Bestuurlijke organisatie: ▪ALV met Raad van Toezicht en College van Bestuur ▪statutenwijziging in concept vastgesteld (notaris) Procedure ondersteuningsplan: ▪Ondersteuningsplanraad (OPR): 24 leden ▪Op overeenstemming gericht overleg (OOGO): 14 gemeenten Nieuw netwerk passend onderwijs (2) bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

4 Schoolprofielen Koers VO/VSO Annemarie Rodenburg Koers VO Marijke Terwisscha van ScheltingaCED-Groep

5 Van OZP naar SOP • Start in 2010, ontwikkelen format profiel OZP 1.0 • September 2011 door alle VO scholen ingevuld SOP 2.0 • Gebruiken ervaringen OZP • Aanpassen op wet en referentiekader • Geschikt maken voor gebruik door VSO scholen Schoolprofielen Koers VO/VSO bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

6 Profiel = Communicatiemiddel • Voor ouders/collega scholen als hulpmiddel bij vinden passende plek • Openbare informatie, digitaal via website • Breed profiel: onderwijs + ondersteuning • Feitelijke informatie (wat je nu doet voor leerlingen) • Educatieve Kaart vervalt zodra website openbaar Uitgangspunten format bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

7 Uitgangspunten proces Nu (profiel versie 2.0) proefdraaien • invullen door directie en zorgcoördinator, waar mogelijk met team • bespreken met MR en bestuur zodat op de hoogte en waar mogelijk afstemmen / instemmen Volgend jaar (profiel versie 3.0) wettelijk verplicht • invullen door: directie, zorgcoördinator en docententeam • advies over profiel door MR • vaststellen profiel door bevoegd gezag Proces • Schoolleiding is verantwoordelijk voor het interne proces en voor juistheid gegevens bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

8 Waar staan we nu? Beheerdersversie schoolprofielen, wat zien we? Schoolprofielen Koers VO/VSO bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

9 9 Schoolprofielen Koers VO/VSO

10 Waar staan we nu? Op 22 november, 117 locaties Schoolprofielen Koers VO/VSO bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

11 Hoe verder? • Invullen format oktober/november NB! deadline wordt kerstvakantie • Bouwen en testen website (tot maart 2013) • Analyse “wat is aanbod in ons dekkend netwerk” (januari - maart 2013) • Uitwisseling profielen in subregio’s (2, 5, en 9 april 2013) Schoolprofielen Koers VO/VSO bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

12 Hoe verder? • Verwerken ervaringen in format Schoolprofiel 3.0 (april – augustus 2013) • Scholen actualiseren schoolprofiel 3.0 (september 2013) inclusief advies MR en vaststellen bevoegd gezag • Schoolprofielen openbaar via website (november 2013) de Educatieve Kaart vervalt Schoolprofielen Koers VO/VSO bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

13 Nog te doen • Voorzieningen extra ondersteuning van ons swv • Afspraken n.a.v. referentiekader binnen ons swv • Juridische status profiel Schoolprofielen Koers VO/VSO bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

14 Wat gebeurt er met de gegevens? • Nu NIET openbaar toegankelijk WEL • input voor analyse: wat is aanbod in ons dekkend netwerk? • gebruiken bij testen van website • gebruiken uitwisselingsbijeenkomsten in subregio’s, hierbij elkaars profielen inzien • gegevens blijven beschikbaar zodat volgend jaar minder werk bij invullen Schoolprofielen Koers VO/VSO bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

15 Screendump? 15 Schoolprofiel Koers VO

16 Vragen over de Schoolprofielen? Kom naar onze tafel in de foyer Annemarie Rodenburg Koers VO Marijke Terwisscha van ScheltingaCED-Groep

17 bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

18 drie bewegingen en ……. ▪Van curatief naar preventief ▪Van indiceren naar arrangeren ▪Van sectoraal naar integraal ▪De wet ▪Het referentiekader ▪De visie 2017:Passend onderwijs gaat over alle leerlingen bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

19 Koers-principes boeiend onderwijs school als werkplek handelingsgericht werken schoolondersteuningsprofiel handelingsbekwaamheid van de docent ontwikkeling op schoolniveau ouders samenwerkingsverband Koers VO op: bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

20 Een stevige basis op alle scholen ▪Ruimte krijgen en initiatief nemen ▪Vertrouwen en verantwoordelijkheid ▪Gedeeld beeld op kwaliteit en ontwikkeling bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

21 Gen drenkeling te zien? De route naar de (uitstroom)bestemming bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

22 Gen drenkeling te zien? Kan iedereen even snel? bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

23 Gen drenkeling te zien? Stevige basis bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

24 Gen drenkeling te zien? Extra ondersteuning bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

25 Extra ondersteuning - huidige situatie bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

26 De rugzak ▪Op basis van indicatie ▪Voor drie jaar ▪1% van de leerlingen ▪3.215 euro ( bij LWOO 1.593) = schooldeel = tijd ▪3.086 euro = AB deel = expertise = tijd bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

27 De uitdaging – meer smaken bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

28 VO en VSO samen ▪Extra ondersteuning gericht op leerlingen en leerkrachten ▪Ontwerpen – arrangeren ▪Benutten tijd/expertise ▪Ambitie benoemen bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

29 Samenwerkingsverband en gemeenten ▪Extra ondersteuning gericht op leerlingen en leerkrachten ▪Ontwerpen – arrangeren ▪Benutten tijd/expertise/hulpverlening ▪Ambitie benoemen ▪Elke school een ondersteuningsteam? bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

30 Koersdocument - fasering ▪Lange weg van ingewikkeld naar simpel ▪Samen in een netwerk ▪Januari 2013 derde versie Koersdocument ▪Mei 2013 richtinggevende uitspraken en ambities ▪Ruimte voor lerende aanpak = doen bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

31 bijeenkomst passend onderwijs – 22 november

32 Gen drenkeling te zien? 2014: Koers is bepaald bijeenkomst passend onderwijs – 22 november


Download ppt "Bijeenkomst passend onderwijs 22 november 2012. Bestuurlijk overleg: 24 schoolbesturen Stuurgroep passend onderwijs : ▪Inhoudelijke thema’s via werkgroepen."

Verwante presentaties


Ads door Google