De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kracht van samenwerking ondersteuningsprofielen PPO Rotterdam januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kracht van samenwerking ondersteuningsprofielen PPO Rotterdam januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 De kracht van samenwerking ondersteuningsprofielen PPO Rotterdam januari 2013

2 De kracht van samenwerking wat is een ondersteuningsprofiel? Een karakterisering van de school (of het arrangement) op de aspecten van het onderwijs die relevant zijn voor leerlingen met een afwijkende onderwijsbehoefte. Wat kan de school (of het arrangement) wel, en wat niet? 2

3 De kracht van samenwerking twee versies van wat een ondersteuningsprofiel is de feitelijke situatie (praktijk) –nulmeting: wordt nu uitgevoerd –eventuele metingen in de toekomst (onderhoud en/of ontwikkeling) de af te spreken situatie vanuit het overzicht over de profielen (beleid) –basisprofiel –eventueel: ruimere profielen nb: consequenties voor het aanbod aan arrangementen 3

4 De kracht van samenwerking wat kun je met ondersteuningsprofielen? op het niveau van de school het schoolbestuur de wijk volgens CJG-indeling Rotterdam dikgedrukt: opbrengst huidige project dungedrukt: vervolgstappen 4

5 De kracht van samenwerking de school inzicht in de feitelijke situatie (stavaza) –bijdrage gedachtenontwikkeling op het onderwerp –vergelijking feitelijke situatie en beleidsmatig vastgestelde opdracht (per 1-8-2014) 5

6 De kracht van samenwerking het schoolbestuur 1.feitelijk aanbod op dit moment van onze scholen voor leerlingen met ingewikkelde onderwijsbehoeften 2.positie van onze scholen in de wijken 3.hoe speelt de school-bestuurlijke visie en ambitie door in de ambities en positionering van de scholen in de wijken? 4.ambities inbrengen Rotterdam 6

7 De kracht van samenwerking De CJG wijk 1.feitelijk aanbod op dit moment van scholen in onze wijk voor leerlingen met ingewikkelde onderwijsbehoeften 2.feitelijke verdeling op dit moment van leerlingen met ingewikkelde onderwijsbehoeften over de scholen in de wijk 3.aanvullen met: welke leerlingen uit de wijk zien wij niet (ongezien naar so)? 4.wat is onze ambitie in deze wijk? 5.ambities inbrengen schoolbestuur/Rotterdam 7

8 De kracht van samenwerking Rotterdam inzicht in en overzicht over netwerk van ondersteuningsmogelijkheden over de regio, als basis voor: -vinden hiaten en dubbelingen -toewijzen (ambitie)profielen bo en s(b)o -toewijzen arrangementen per leerling -financieel model samenhang via 5 velden van voorzieningen 8

9 De kracht van samenwerking inzoomen: ondersteuningsprofielen geven duidelijkheid over ……. wat een school wel en niet in huis heeft voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften: 1.welke ruimte biedt de manier van onderwijsgeven van de school aan verschillen in onderwijsbehoeften bij alle leerlingen? 2.welke extra voorzieningen heeft de school? 9

10 De kracht van samenwerking onderwijsprofielen Rotterdam houden rekening met ……. de voorstel-van-wettelijke vereisten –elke school duidelijk profiel –swv zicht op dekkend netwerk het referentiekader (‘concept definitief’) inspectiekader (nog niet bekend) 10

11 De kracht van samenwerking 1. ruimte voor alle leerlingen onderwijsinstrumentarium van de leerkracht en school stuurt - - - - onderwijsbehoeften van de leerlingen sturen opvattingen en ambities (niet opgenomen in vragenlijsten B, D en G) 11

12 De kracht van samenwerking ruimte voor alle leerlingen: onderwijsinstrumentarium ook het basisprofiel wordt gekenmerkt met een positie op de gekromde lijn

13 De kracht van samenwerking ruimte voor alle leerlingen: ambitie/opvattingen en leerlingenpopulatie 13 (nb: vragenlijsten B, D en G meten niet de opvattingen en ambities)

14 De kracht van samenwerking 2. extra voorzieningen: de vijf velden hoeveelheid aandacht – in tijd/handen onderwijsmateriaal – in beschikbaarheid (ringleiding) en aanpassingstijd (pictogrammen toevoegen) fysieke omgeving beschrijving (rustig, tuin, verzorgingsruimte, time-out) expertise beschrijving (team en individueel) verwevenheid andere instanties beschrijving (jeugdzorg, revalidatiekliniek) Ook in het basisprofiel worden de kenmerken op deze vijf velden opgenomen.

15 De kracht van samenwerking vervolgstappen na verwerking opbrengsten pilot wordt definitieve versie webbased, planning: 1 maart webbased versie beschikbaar t/m 26 april kunnen scholen invullen mei: analyse door Sardes/M&O-groep juni/juli: bestuurlijke besluitvorming rond profielen en arrangementen 15


Download ppt "De kracht van samenwerking ondersteuningsprofielen PPO Rotterdam januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google