De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitiefase 2013 BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ASPECTEN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitiefase 2013 BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ASPECTEN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Transitiefase 2013 BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ASPECTEN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011

2 Colofon Deze presentatie is gebaseerd op de inhoud van een brochure die zal verschijnen in de reeks Instrumentarium Passend Onderwijs. Zodra wettelijke en beleids-kaders zijn vastgesteld, zal de brochure verschijnen. In deze voorpublicatie wordt de inhoud op hoofdlijnen alvast gepubliceerd.

3 Thema’s voor de Transitiefase Deze presentatie biedt overzicht over de thema ’ s die in de transitiefase aan de orde zijn. • I Ori ë ntatiefasenajaar 2011 • II Voorbereidingsfasenov/maart 2012 • III Besluitfase Iapril 2012 • IVUitwerkingsfaseapril/mei 2012 • VBesluitfase IIjuni/juli 2012 • VIInrichtingsfasesept/okt 2012 • Transitiefasejan-aug2013

4 Van oud naar nieuw • Financiën • Personeel • Opheffen, ontbinden en liquideren rechtspersoon • Opheffen centrale dienst • Hoe om te gaan met federatieplus?

5 Overleg gemeenten • Op overeenstemming gericht overleg met gemeenten rond ondersteuningsplan. • Verzoek G36: instemming ondersteuningsplan. • Betrokkenheid gemeenten: – Lokale Educatieve Agenda – Transitie jeugdzorg naar gemeenten – Wet Maatschappelijke Ondersteuning: zorgtaken voor jongeren naar gemeenten – CJG: opvoedingondersteuning en afstemming ZAT- functies

6 REC’s en SWV WSNS • Beëindigen volgens statuten • Resterende geldmiddelen terug naar deelnemers, eventueel afspraken nieuwe gezamenlijke bestemming in nieuwe swv • Contracten CVI-taak beeindigen per 1 augustus 2013

7 Opheffen centrale dienst Centrale dienst kan in alle gevallen worden opgeheven per 1 augustus 2013. Nieuw SWV krijgt eigen brinnummer, kan personeel aannemen met geldende rechtspositie, ABP en cao-PO zijn van toepassing.

8 Bestuurlijke verantwoordelijkheid S(B)O Vier mogelijkheden: • SBO, Cluster 3 en 4 onder verantwoordelijkheid nieuw SWV (federatiedubbelplus) • SBO voorzieningen onder nieuw SWV • SBO onder schoolbesturen die kamer vormen • SBO onder schoolbestuur

9 Personeel Wees zo vroeg mogelijk duidelijk over werkgelegenheidsperspectief van personeel dat in dienst is van centrale diensten op gebied van onderwijszorg. Plan looptijd en kosten van ontslagbeleid of werkgelegenheidsbeleid. Er is geen sprake van fusie, dus geen sprake van verplichte overname van personeel.

10 Opting-out van AB • Ondersteuningsexpertise cluster 3 en 4 komt binnen nieuw swv. Dit vraagt om een visie op omvang en aard van beschikbare en benodigde expertise in het swv. • Wetsvoorstel voorziet in overheveling middelen ambulante begeleiding per 1 augustus 2014. Het is mogelijk om met cluster 3 en 4 eerdere overheveling van middelen en personeel af te spreken per 1 augustus 2013. Dit heet opting-out.

11 Ontwikkeling: Harry Nijkamp, Veronique Janssen


Download ppt "Transitiefase 2013 BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ASPECTEN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google