De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORLICHTING voor OUDERS najaar 2013 PASSEND ONDERWIJS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORLICHTING voor OUDERS najaar 2013 PASSEND ONDERWIJS."— Transcript van de presentatie:

1 VOORLICHTING voor OUDERS najaar 2013 PASSEND ONDERWIJS

2 ONDERWERPEN •INLEIDING •NIEUWE SAMENWERKINGSVERBANDEN •WAT VERANDERT ER : –Hoe is het nu –Hoe wordt het straks •OVERGANGSREGELING •INFORMATIE •VRAGEN ?

3 INLEIDING Brief met informatie over PASSEND ONDERWIJS : •extra ondersteuning op een nieuwe manier organiseren •huidige indicatiestelling voor speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering (LGF) vervalt •REC’s worden opgeheven •van landelijke aanpak naar regionale aanpak door nieuwe samenwerkingsverbanden (SWV afgekort) •scholen voor (v)so van cluster 3 en 4 maken deel uit van de nieuwe samenwerkingsverbanden •elk SWV formuleert en hanteert eigen regels om een besluit te nemen over toelating tot het (voortgezet) speciaal onderwijs en over extra ondersteuning in het reguliere onderwijs

4 ORGANISATIE ONDERWIJS NU Primair onderwijs bao sbo swv po (wsns) MBO / HBO / WO Voortgezet onderwijs vmbo pro havo lwoo vwo swv vo Speciaal onderwijs CLUSTERS / REC’s 1 visueel 2 auditief doof, sh, esm 3 lich./verst./meerv. probl. zmlk, lg, mg, lz-som. 4 gedragsstoornissen zmok, lz-psych., pi CVI

5 SWV Primair onderwijs bao sbo so MBO / HBO / WO SWV Voortgezet onderwijs vmbo pro havo lwoo vwo vso 5 Samenwerkingsverbanden PO in Limburg: Venlo, Weert, Roermond, Sittard, Maastricht en Parkstad 5 Samenwerkingsverbanden VO in Limburg: Venlo, Weert, Roermond, Sittard, Maastricht en Parkstad ORGANISATIE ONDERWIJS STRAKS

6 School REC 3 AANVRAAG INDICATIE DOOR OUDER Traject- begeleider helpt Aanvullend Onderzoek regulier Informatie opvragen DOSSIER CVI besluit Dossier NU Hulp nodig Plaatsing so/vso bij positief besluit Bij negatief besluit: • bezwaarprocedure ouders • plaatsing op andere school

7 INDICATIESTELLING NU •LANDELIJKE CRITERIA => per cluster / onderwijssoort •INDICATIEBESLUIT door=> CVI •CVI per REC => strenge eisen aan onafhankelijkheid => strenge eisen aan samenstelling •DOSSIER / PROCEDURE=> landelijk voorschrift –verzamelen van informatie over wat en hoe –eisen aan informatie –beoordelen van informatie •INSPECTIE => toezicht •HERINDICATIE => landelijke termijn per schoolsoort •BEZWAARPROCEDURE => landelijke bezwarencommissie

8 School so/vso AANVRAAG TOELAATBAARHEID Samenwerkingsverband Besluit SWV Dossier NA 1-8-2014 Hulp nodig Plaatsing so/vso School dient bij SWV in: bij positief besluit Deskundig advies over aanvraag OUDER WENDT ZICH TOT EEN SCHOOL bij negatief besluit: • plaatsing op andere school • bezwaarprocedure ouders

9 TOELAATBAARHEID NA 1-8-2014 •CRITERIA EN REGELS=> afspraken per swv / per regio •DESKUNDIGENADVIES => moet SWV verplicht inrichten •DOSSIER / PROCEDURE => afspraken per swv / per regio –verzamelen van informatie over wie, wat en hoe –eisen aan informatie –beoordelen van informatie •TOELAATBAARHEIDSBESLUIT=> afspraken per swv / per regio = Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) over wie, wat en hoe •INSPECTIE => toezicht •HERINDICATIE => afspraken per swv / per regio •GELDIGHEIDSTERMIJN TLV=> afspraken per swv / per regio •OVERGANG VAN SO NAAR VSO=> nieuwe TLV nodig van SWV VO •BEZWAARPROCEDURE => geschillencommissie

10 WAS WORDT •Indicatiebesluit CVI •Schoolsoort indicatie: –zmlk –lg / lz –mg •Landelijke regels •Open einde financiering van speciaal onderwijs •Schoolvervoer via gemeente •Speciale scholen ingedeeld naar vaste landelijke schoolsoorten •Ouder vraagt indicatie aan bij de CVI met hulp van trajectbegeleiding •Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) •Categorie speciaal onderwijs: –categorie 1 –categorie 2 –categorie 3 •Eigen regels per regio /per SWV •Vast maximum budget per regio voor speciaal onderwijs; voor Limburg is dit budget kleiner dan nu. •Schoolvervoer via gemeente = niet gewijzigd •Speciale scholen die hun aanbod beschrijven in een SchoolOndersteuningsProfiel •School waar de ouder het kind wil plaatsen vraagt TLV aan bij SWV

11 OVERGANGSREGELING OP 1 AUGUSTUS 2014 IN HET (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS MET EEN GELDIGE CVI-BESCHIKKING: => BESCHIKKING IS NOG MAXIMAAL TWEE JAAR GELDIG. •de nieuwe regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs moeten in die 2 jaar beoordelen of –(voortgezet) speciaal onderwijs nog steeds het best passende aanbod is, of –dat er andere mogelijkheden zijn om het kind de juiste begeleiding te geven. •binnen die twee jaar overstappen naar een andere (v)so-school of van het speciaal onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs: => dan moet deze school daarvoor een toelaatbaarheidverklaring aanvragen bij het betreffende samenwerkingsverband (PO of VO) Passend Onderwijs in uw regio.

12 INFORMATIE •De nieuwe afspraken voor het bepalen van toelaatbaarheid tot het (voortgezet) speciaal onderwijs nu nog niet bekend. •In elke regio momenteel overleg hierover. •Meer duidelijkheid vanuit de nieuwe samenwerkingsverbanden in het voorjaar van 2014. •Vragen: neem gerust contact op met de school waar uw kind zit of met het REC. •Voor algemene informatie: zie www.steunpuntpassend onderwijs.nl


Download ppt "VOORLICHTING voor OUDERS najaar 2013 PASSEND ONDERWIJS."

Verwante presentaties


Ads door Google