De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Passend Onderwijs & informatie PO VO Congres 4 december 2013 Contact: Jiska Riphagen –

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Passend Onderwijs & informatie PO VO Congres 4 december 2013 Contact: Jiska Riphagen –"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Passend Onderwijs & informatie PO VO Congres 4 december 2013 Contact: Jiska Riphagen – j.riphagen@minocw.nl

2 Wie zitten er in de zaal? 2

3 3 Outline 1.Hoofdlijnen passend onderwijs 2.Informatievragen binnen passend onderwijs 3.Input voor het dashboard passend onderwijs

4 Waarom passend onderwijs? Knelpunten in het huidige systeem: Teveel kinderen tussen wal en schip – thuiszitters Complex en bureaucratisch systeem voor extra ondersteuning Snelle groei van leerlingen in het (v)so Samenwerking met jeugdzorg onvoldoende Kwaliteit van onderwijs in het speciaal onderwijs onvoldoende 4

5 5 3 Hoofdlijnen Passend Onderwijs Passende onderwijsplek voor alle leerlingen: ‘regulier waar het kan, speciaal waar het moet’ 1. Zorgplicht voor schoolbesturen Realiseren van een passende plek voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Aanmelding + vaststellen van extra ondersteuningsbehoefte = school zoekt plek Niet weigeren o.b.v. extra ondersteuningsbehoefte Extra ondersteuning = ontwikkelingsperspectief

6 6 3 Hoofdlijnen Passend Onderwijs 2. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs 152 samenwerkingsverbanden Primair óf voortgezet onderwijs, beide regulier en speciaal onderwijs Alle scholen in die regio Verantwoording voor een ‘dekkend aanbod’ Maken ondersteuningsplan Werken samen met gemeente en jeugdzorg

7 7 3 Hoofdlijnen Passend Onderwijs 3. Budgetfinanciering en verevening Afschaffen van de rugzak Budget voor ondersteuning gebaseerd op aantal leerlingen in reguliere scholen Landelijk gelijke verdeling voor aantal leerlingen = verevening (2020)

8 8 Hoe staat het nu met passend onderwijs? Zorgplicht gaat op 1 augustus 2014 in werking Kern: Voorbereiding ligt op schema, maar er is nog veel werk te verzetten 1.Inhoudelijke doorontwikkeling plannen 2.Rechtzetten van beelden: de wereld verandert niet volledig per 1 augustus 2014 3.Betrokkenheid & communicatie ouders en leraren

9 Informatie binnen passend onderwijs 9 Schoolbestuur Samenwerkings- verband Schoolbestuur OCW ? Dekkend aanbod Zorgplicht Politiek Gemeente Maatschappij Inspectie

10 Verantwoording & informatie Op zoek naar wat minimaal nodig is Welke informatie hebben we nodig om beslissingen te nemen? Interne en externe verantwoording Sturen & leren Zelfde basis: dashboard als middel 10

11 Informatiedomeinen voor dashboard 11 LeerlingenKernprocessen Dekkend aanbod Organisatie & netwerk TevredenheidFinancien -Aantal/type -Doorstroom -Thuiszitters -SOPs -Onderst.plan -Ouders -Leraren -Ontwikkeling leerlingen -Extra ondersteuning - TLV’s -Netwerk -PO-VO- MBO -Basis -Extra -TLV’s -Grens- verkeer

12 Opdracht 1.Werkt dit? 2.Welke informatie mist of is niet nodig? 3.Wat heb je als school nodig? (indien van toepassing) Schrijf je eigen rol + je antwoord op een kaartje Interesse om later nog eens mee te denken? Schrijf dan ook je naam + mailadres op 12

13 Vragen & discussie 13 Meer weten: 1. www.passendonderwijs.nl 2. Abonneer je via die website op de nieuwsbrief passend onderwijs


Download ppt "Presentatie Passend Onderwijs & informatie PO VO Congres 4 december 2013 Contact: Jiska Riphagen –"

Verwante presentaties


Ads door Google