De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud:  Regio Rivierenland VO/VSO  Wet Passend Onderwijs  Zorg en scholen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud:  Regio Rivierenland VO/VSO  Wet Passend Onderwijs  Zorg en scholen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Inhoud:  Regio Rivierenland VO/VSO  Wet Passend Onderwijs  Zorg en scholen

3 Website: www.swvrivierenland.nl

4 Scholen in het samenwerkingsverband VO/VSO Rivierenland: 1.De Sonnewijser 2.SGM De Lingeborgh 3.Cambier van Nootenschool 4.Pantarijn SGM 5.ORS Lek en Linge 6.Koningin Wilhelmina College 7.RSG Lingecollege 8.Helicon Opleidingen

5 Gemeenten van het SWV 2508: 1.Buren 2.Culemborg 3.Geldermalsen 4.Neder-Betuwe 5.Neerijnen 6.Tiel

6 Visie SWV Rivierenland “ Wij zijn een open en slagvaardig samenwerkingsverband. Wij werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij scherpen expertise en deskundigheid met en aan elkaar. Hiermee bieden wij, alle leerlingen, uit de regio die ons toevertrouwd is, perspectief op volledige ontplooiing van hun talenten.” Bron: Zorgplan Samenwerkingsverband VO/VSO Rivierenland schooljaar 2012-2013

7 Ons Samenwerkingsverband, inhoud  Gericht op samenwerken, samen ontwikkelen  Dus niet top-down, maar breed draagvlak en ruime betrokkenheid  Geen specialisatie per school, maar alle scholen hebben brede ondersteuning voor hun leerlingen  Scholen helpen elkaar en kunnen op elkaar rekenen  Accent ligt in de scholen; onderwijs dat zo goed mogelijk passend is voor zoveel mogelijk leerlingen; daarbij zoveel mogelijk preventief werken  Het samenwerkingsverband ondersteunt, stimuleert, helpt, faciliteert

8 Passend Onderwijs  https://www.youtube.com/watch?v=W8-UpEXTqEE

9 Uitgangspunt 1  Onderwijs op maat en rekening houden met talenten en mogelijkheden

10 Uitgangspunt 2  Verstevigen samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs  Verstevigen samenwerken tussen onderwijs en instellingen zorg en jeugdhulpverlening 10

11 Uitgangspunt 3  Dekkende zorgstructuur dankzij intensieve samenwerking met zorg, jeugdhulpverlening en veiligheid (werken in keten, afstemming in zorg- en adviesteams)

12 Uitgangspunt 4  Geen thuiszitters meer door invoering zorgplicht en versterking rol ouders

13 Uitgangspunt 5  Decentralisatie en verplaatsen van verantwoordelijkheden door inrichten van samenwerkingsverbanden met grote verantwoordelijkheden 13

14 arrangement met toelatingsverklaring SWV (VSO) Maatwerk in samenwerking met VO, VSO en SWV Regulier onderwijsaanbod Licht arrangementen i.s.m. SWV Midden arrangement School op eigen kracht bijv. scholing vanuit SWV Zwaar Ondersteuning SWV Rivierenland


Download ppt "Inhoud:  Regio Rivierenland VO/VSO  Wet Passend Onderwijs  Zorg en scholen."

Verwante presentaties


Ads door Google