De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband
Rivierenland op weg naar Passend Onderwijs

2 Inhoud: Regio Rivierenland VO/VSO Wet Passend Onderwijs
Zorg en scholen

3 Website: www.swvrivierenland.nl

4 Scholen in het samenwerkingsverband VO/VSO Rivierenland:
De Sonnewijser SGM De Lingeborgh Cambier van Nootenschool Pantarijn SGM ORS Lek en Linge Koningin Wilhelmina College RSG Lingecollege Helicon Opleidingen

5 Gemeenten van het SWV 2508: Buren Culemborg Geldermalsen Neder-Betuwe
Neerijnen Tiel

6 Visie SWV Rivierenland
“ Wij zijn een open en slagvaardig samenwerkingsverband. Wij werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij scherpen expertise en deskundigheid met en aan elkaar. Hiermee bieden wij, alle leerlingen, uit de regio die ons toevertrouwd is, perspectief op volledige ontplooiing van hun talenten.” Bron: Zorgplan Samenwerkingsverband VO/VSO Rivierenland schooljaar

7 Ons Samenwerkingsverband, inhoud
Gericht op samenwerken, samen ontwikkelen Dus niet top-down, maar breed draagvlak en ruime betrokkenheid Geen specialisatie per school, maar alle scholen hebben brede ondersteuning voor hun leerlingen Scholen helpen elkaar en kunnen op elkaar rekenen Accent ligt in de scholen; onderwijs dat zo goed mogelijk passend is voor zoveel mogelijk leerlingen; daarbij zoveel mogelijk preventief werken Het samenwerkingsverband ondersteunt, stimuleert, helpt, faciliteert

8 Passend Onderwijs

9 Onderwijs op maat en rekening houden met talenten en mogelijkheden
Uitgangspunt 1 Onderwijs op maat en rekening houden met talenten en mogelijkheden Onderwijs van nu; 13 maart 2013

10 Verstevigen samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs
Uitgangspunt 2 Verstevigen samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs Verstevigen samenwerken tussen onderwijs en instellingen zorg en jeugdhulpverlening

11 Uitgangspunt 3 Dekkende zorgstructuur dankzij intensieve samenwerking met zorg, jeugdhulpverlening en veiligheid (werken in keten, afstemming in zorg- en adviesteams)

12 Uitgangspunt 4 Geen thuiszitters meer door invoering zorgplicht en versterking rol ouders

13 Uitgangspunt 5 Decentralisatie en verplaatsen van verantwoordelijkheden door inrichten van samenwerkingsverbanden met grote verantwoordelijkheden

14 Ondersteuning SWV Rivierenland
arrangement met toelatingsverklaring SWV (VSO) Zwaar Maatwerk in samenwerking met VO, VSO en SWV Midden arrangement School op eigen kracht bijv. scholing vanuit SWV Licht arrangementen i.s.m. SWV Regulier onderwijsaanbod


Download ppt "Samenwerkingsverband"

Verwante presentaties


Ads door Google