De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

basisinformatie voor ouders en schoolteams mei 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "basisinformatie voor ouders en schoolteams mei 2013"— Transcript van de presentatie:

1 basisinformatie voor ouders en schoolteams mei 2013
Passend onderwijs basisinformatie voor ouders en schoolteams mei 2013

2 Wat is Passend Onderwijs?
nieuwe wet die voor het voortgezet onderwijs in Utrecht en Stichtse Vecht al ingaat op 1 augustus 2013 scholen zorgen voor een passende plek (zorgplicht) wat een kind nodig heeft staat centraal wat een kind kan bereiken is het ontwikkelingsperspectief docenten worden ondersteund in begeleiding van leerlingen geen indicaties meer, maar arrangementen rugzak wordt een licht of medium arrangement speciaal onderwijs wordt een intensief arrangement

3 Wat is het doel van de wet?
zorgen dat elke leerling zijn of haar schoolloopbaan zo goed mogelijk kan doorlopen (geen thuiszitters) leerlingen daarbij ondersteunen als dat nodig is als het kan in het regulier onderwijs als het moet in het speciaal onderwijs samen met leerling en ouders bespreken wat nodig is zoveel mogelijk samenwerken, niet wachten op elkaar één plan voor een kind (en zijn of haar gezin) Invoering van de wet via de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs (SWV PO en SWV VO)

4 Wat is een samenwerkingsverband?
alle scholen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs horen bij een samenwerkingsverband (SWV) schoolbesturen vormen het bestuur van een SWV een SWV zorgt dat er in het reguliere onderwijs extra ondersteuning kan worden geboden en speciale ondersteuning in het speciaal onderwijs een SWV zorgt voor voldoende onderwijs en ondersteuning een SWV zorgt voor de toekenning van extra ondersteuning en voor de toelating tot het speciaal onderwijs

5 Wat doet de school? zorgen voor een passende plek voor elke leerling die zich aanmeldt (zorgplicht) goed onderwijs bieden en een veilig leerklimaat de ontwikkeling en opbrengsten van leerlingen volgen inspelen op wat een leerling nodig heeft docenten zo goed mogelijk toerusten contact en overleg met ouders organiseren van ondersteuning binnen de school samenwerken met leerplicht, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg als meer ondersteuning nodig is

6 Wat doet het SWV Sterk VO?
scholen helpen om hun ondersteuningsroute te versterken advies en hulp bieden bij vragen van leerling of school ondersteunen bij de overstap van leerlingen (bijvoorbeeld van het primair naar het voortgezet onderwijs of van het voortgezet naar het speciaal onderwijs) monitoren hoe het met alle leerlingen gaat (op welke school zitten ze, welke ondersteuning krijgen ze, is dit voldoende, zijn er voldoende plekken?) uitwisseling, samenwerking en leren van elkaar stimuleren een informatiepunt bieden voor ouders en professionals

7 Wat verandert er voor ouders?
ouders horen binnen 10 weken na aanmelding of hun kind geplaatst kan worden; lukt dat niet, dan biedt de school na overleg met ouders een andere passende onderwijsplek, ouders hoeven dus niet meer zelf op zoek ouders hoeven geen indicatie meer aan te vragen voor een rugzak of voor speciaal onderwijs, de school van de leerling vraagt een arrangement aan bij het SWV de school bespreekt het ontwikkelingsperspectief en de ondersteuningsbehoefte van het kind met de ouders er wordt één plan gemaakt voor onderwijs en ondersteuning

8 Wat verandert er voor docenten?
(nog) beter signaleren: wat is de onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van een leerling (meer) investeren in opbrengstgericht werken en kunnen omgaan met verschillen in de klas verbinden met de handelingsgerichte aanpak van passend onderwijs (nog) systematischer inzetten van ondersteuners in de school voor leerlingen die dat nodig hebben

9 Wat verandert er in de begeleiding?
minder begeleiders, maar meer uren per school geld voor ondersteuning van een leerling kan de school flexibeler inzetten, uitgangspunt is wat een kind nodig heeft meer kennis dichterbij de school beschikbaar eenvoudiger en sneller kunnen werken versterken van kennis en vaardigheden in school

10 Hoe zijn rechten geborgd?
er is medezeggenschap op Passend Onderwijs er is een bezwaarcommissie er wordt gehandeld volgens een privacyreglement er is toezicht door de inspectie

11 Meer informatie? in de schoolgids en het schoolplan op www.sterkvo.nl
op bij het SWV, of 088 –


Download ppt "basisinformatie voor ouders en schoolteams mei 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google