De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20140422 De Zevensprong De Zevensprong APRIL. Passend Onderwijs Plein Midden Twente 20140422 De Zevensprong.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20140422 De Zevensprong De Zevensprong APRIL. Passend Onderwijs Plein Midden Twente 20140422 De Zevensprong."— Transcript van de presentatie:

1 20140422 De Zevensprong De Zevensprong APRIL

2 Passend Onderwijs Plein Midden Twente 20140422 De Zevensprong

3 Noteer een vraag waarop je vanmiddag antwoord zou willen krijgen

4 Passend Onderwijs Wat is het wel……… en Wat is het niet? 20140422 De Zevensprong

5 Wat is het vooral niet!!! • Zorgplicht = plaatsingsplicht • Grote groepen zorgleerlingen betreden de reguliere scholen 20140422 De Zevensprong

6 Gewoon…….. Goed Onderwijs!! Wat is het dan wel….?

7 Wat verandert er vanaf 1-8-2014 • Invoering zorgplicht • Landelijke indicatie verdwijnt • Budgettering i.p.v. open eind financiering • Nieuwe regionale samenwerkingsverbanden 20140422 De Zevensprong

8 Waarom verandert er iets? • Meer kinderen thuisnabij onderwijs • SO is een dure vorm van onderwijs • Geen open eindfinanciering • Terugdringen “thuiszitters” 20140422 De Zevensprong

9 • Schriftelijke aanmelding door ouders (termijn) • School (bestuur) oordeelt over de eventuele zorgbehoefte (informatieplicht ouders) • Binnen zes weken besluit over de toelaatbaarheid (+4 wkn) • Geen toelating dan een alternatief bieden = dekkend aanbod Invoering Zorgplicht 20140422 De Zevensprong

10

11 Indiceren en arrangeren • Per 1/8/14 geen PCL/CvI meer • Toewijzing centraal, organisatie op subregio • Zorgplatform PMT • Inrichten arrangementen • Toelaatbaarheidscommissie (bao-bao, sbo,so) • Afgifte verklaring op SWV 23.02 niveau 20140422 De Zevensprong

12 Ondersteuning organiseren • Nog maar twee begrippen - Basiszorg  basisondersteuning (de ondersteuning die je als school kunt bieden) - Dieptezorg  diepteondersteuning (de ondersteuning die je als SWV kunt bieden/arrangement) Niet alleen in en voor PO maar ook in en voor de voorschoolse voorzieningen 20140422 De Zevensprong

13 Organisatie van de ondersteuning • Versterking schoolniveau - CLB-overleg (vergelijkbaar met huidige CO) - aangevuld met: JGZ / MW - expertise vanuit Steunpunt PMT (*) - inschakeling extern deskundigen (*) altijd toestemming ouders eenvoudige aanvraag bij “Steunpunt” 20140422 De Zevensprong

14 Organisatie van de ondersteuning Basis Ondersteuning Diepte 20140422 De Zevensprong

15 BASIS SCHOOL STEUNPUNT/ ZORGPLATFORM SBOSO TC internextern 20140422 De Zevensprong

16 Toelaatbaarheidscommissie • Behandelt gecompliceerde ondersteuningsvragen • Bepaalt het arrangement en geeft indicaties af • Besluit is bindend voor schoolbestuur • Bezetting: - Jeugdarts - GZ Psycholoog - Orthopedagoog - 20140422 De Zevensprong

17 Wat betekent dat? Aanpak: • Inzet op zorgstructuur (1-zorgroute)?CLB+ • Handelingsgericht werken • Opbrengstgericht werken (de leerkracht centraal) o Leerkracht o IB o Directies o Bestuur 20140422 De Zevensprong

18

19 En de plek van de 7-sprong? 20140422 De Zevensprong • Blijft het kenniscentrum op gebied van jonge risico-kinderen • Blijft kinderen met een arrangement SO en SBO opvangen • Verdere verdieping van de samenwerking • Daling leerlingenaantallen? Moeilijk prognoses te maken bij deze doelgroep

20 Gevolgen? • Ja, want het huidige SWV stopt • Ja, er komt een gewijzigde structuur • Ja, aanvragen verlopen anders • Ja, bekostiging van zaken verandert • Ja, er komen andere formulieren (opbouw) • Ja, het bestuur heeft een zeer belangrijke rol • Ja, wie niets doet……”zit straks op de ……..” 20140422 De Zevensprong

21 Nu en straks Nu • Nu WSNS SWV • CO met Pab-er/ortho/IB • 1-loket (onderzoek e.d.) • Commissie Leerlingenzorg • PCL voor SBO toelating • CvI voor Spec.Onderwijs of Rugzak (cl.3 en 4) • Bekostiging overheid en SWV Straks • Plein Midden Twente (23.02) • CLB (= IB+Ortho+MW+JGZ) • 1-loket (voor alles) • Steunpunt • Toelaatbaarheidscommissie voor SBO, SO 3-4 of een arrangement • Bekostiging overheid en schoolbestuur 20140422 De Zevensprong

22 Tot slot Zijn er vragen onbeantwoord gebleven??? 20140422 De Zevensprong


Download ppt "20140422 De Zevensprong De Zevensprong APRIL. Passend Onderwijs Plein Midden Twente 20140422 De Zevensprong."

Verwante presentaties


Ads door Google