De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Zevensprong APRIL 20140422 De Zevensprong.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Zevensprong APRIL 20140422 De Zevensprong."— Transcript van de presentatie:

1 De Zevensprong APRIL De Zevensprong

2 Plein Midden Twente Passend Onderwijs De Zevensprong

3 Noteer een vraag waarop je vanmiddag antwoord zou willen krijgen
De Zevensprong

4 Passend Onderwijs Wat is het wel……… en Wat is het niet?
De Zevensprong

5 Wat is het vooral niet!!! Zorgplicht = plaatsingsplicht
Grote groepen zorgleerlingen betreden de reguliere scholen De Zevensprong

6 Wat is het dan wel….? Gewoon…….. Goed Onderwijs!!
De Zevensprong

7 Wat verandert er vanaf 1-8-2014
Invoering zorgplicht Landelijke indicatie verdwijnt Budgettering i.p.v. open eind financiering Nieuwe regionale samenwerkingsverbanden De Zevensprong

8 Waarom verandert er iets?
Meer kinderen thuisnabij onderwijs SO is een dure vorm van onderwijs Geen open eindfinanciering Terugdringen “thuiszitters” De Zevensprong

9 Invoering Zorgplicht Schriftelijke aanmelding door ouders (termijn)
School (bestuur) oordeelt over de eventuele zorgbehoefte (informatieplicht ouders) Binnen zes weken besluit over de toelaatbaarheid (+4 wkn) Geen toelating dan een alternatief bieden = dekkend aanbod De Zevensprong

10 De Zevensprong

11 Indiceren en arrangeren
Per 1/8/14 geen PCL/CvI meer Toewijzing centraal, organisatie op subregio Zorgplatform PMT Inrichten arrangementen Toelaatbaarheidscommissie (bao-bao, sbo,so) Afgifte verklaring op SWV niveau De Zevensprong

12 Ondersteuning organiseren
Nog maar twee begrippen - Basiszorg  basisondersteuning (de ondersteuning die je als school kunt bieden) - Dieptezorg  diepteondersteuning (de ondersteuning die je als SWV kunt bieden/arrangement) Niet alleen in en voor PO maar ook in en voor de voorschoolse voorzieningen De Zevensprong

13 Organisatie van de ondersteuning
Versterking schoolniveau - CLB-overleg (vergelijkbaar met huidige CO) - aangevuld met: JGZ / MW - expertise vanuit Steunpunt PMT (*) - inschakeling extern deskundigen (*) altijd toestemming ouders eenvoudige aanvraag bij “Steunpunt” De Zevensprong

14 Organisatie van de ondersteuning
Basis Ondersteuning Diepte De Zevensprong

15 intern extern BASIS SCHOOL STEUNPUNT/ ZORGPLATFORM TC SBO SO
De Zevensprong

16 Toelaatbaarheidscommissie
Behandelt gecompliceerde ondersteuningsvragen Bepaalt het arrangement en geeft indicaties af Besluit is bindend voor schoolbestuur Bezetting: - Jeugdarts - GZ Psycholoog - Orthopedagoog - De Zevensprong

17 Wat betekent dat? Aanpak: Inzet op zorgstructuur (1-zorgroute)?CLB+
Handelingsgericht werken Opbrengstgericht werken (de leerkracht centraal) Leerkracht IB Directies Bestuur De Zevensprong

18 De Zevensprong

19 En de plek van de 7-sprong?
Blijft het kenniscentrum op gebied van jonge risico-kinderen Blijft kinderen met een arrangement SO en SBO opvangen Verdere verdieping van de samenwerking Daling leerlingenaantallen? Moeilijk prognoses te maken bij deze doelgroep De Zevensprong

20 Gevolgen? Ja, want het huidige SWV stopt
Ja, er komt een gewijzigde structuur Ja, aanvragen verlopen anders Ja, bekostiging van zaken verandert Ja, er komen andere formulieren (opbouw) Ja, het bestuur heeft een zeer belangrijke rol Ja, wie niets doet……”zit straks op de ……..” De Zevensprong

21 Nu en straks Nu Straks Nu WSNS SWV CO met Pab-er/ortho/IB
1-loket (onderzoek e.d.) Commissie Leerlingenzorg PCL voor SBO toelating CvI voor Spec.Onderwijs of Rugzak (cl.3 en 4) Bekostiging overheid en SWV Plein Midden Twente (23.02) CLB (= IB+Ortho+MW+JGZ) 1-loket (voor alles) Steunpunt Toelaatbaarheidscommissie voor SBO, SO 3-4 of een arrangement Bekostiging overheid en schoolbestuur De Zevensprong

22 Tot slot Zijn er vragen onbeantwoord gebleven???
De Zevensprong


Download ppt "De Zevensprong APRIL 20140422 De Zevensprong."

Verwante presentaties


Ads door Google