De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.De kern van passend onderwijs (en een stukje geschiedenis) 2.Medezeggenschap en de OPR 3.Samenwerking met de gemeenten 4.Samen aan de slag 5.Korte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1.De kern van passend onderwijs (en een stukje geschiedenis) 2.Medezeggenschap en de OPR 3.Samenwerking met de gemeenten 4.Samen aan de slag 5.Korte."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 1.De kern van passend onderwijs (en een stukje geschiedenis) 2.Medezeggenschap en de OPR 3.Samenwerking met de gemeenten 4.Samen aan de slag 5.Korte pauze 6.Vragenrondje 7.Afsluiting

4 1. De kern van Passend onderwijs

5 Aanleiding voor Passend Onderwijs (vanaf 2005) Inhoudelijk:  Passend aanbod vaak onvoldoende of te laat  Teveel thuiszitters  Een passende plek is vaak niet thuisnabij  Slagboomdiagnostiek (directe koppeling diagnose aan middelen)

6 Aanleiding voor Passend Onderwijs (vanaf 2005) In de structuur:  Ingewikkelde regels, complexe bekostiging  Lange doorlooptijd (indicatie)processen  Onduidelijk wie verantwoordelijkheid draagt

7 Aanleiding voor Passend Onderwijs (vanaf 2005) Financieel:  Exponentiële stijging indicaties vanaf 2003 (hoofdzakelijk rugzak)  Verkeerde prikkels

8 Wat is de onderwijsbehoefte van het kind? Wat is de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht? Als het niet vanzelf gaat…

9 zo vroeg mogelijk; zo snel mogelijk; zo dicht mogelijk bij huis; zonder veel gedoe; naar een oplossing en voor thuis én school. Het liefst:

10 Doen we dat dan niet al lang? Nee. Integendeel. We financieren problemen in plaats van oplossingen.

11 Dat moet beter. Hij verdient het.

12 Van moeilijkheden naar mogelijkheden. Van probleemgericht naar aanpakgericht. Van herstellen naar pro-actief handelen. Van over en voor het kind naar met het kind. Van informeren van de ouders naar samenwerken met de ouders. Onderwijsbehoeften: een omslag in denken

13

14 2. Medezeggenschap en de OPR

15 Met ouders en personeel • Binnen SWV hebben ouders en personeel inspraak op alle relevante beleidsterreinen middels een ondersteuningsplanraad, oa.: - Basisondersteuning - Ondersteuningstoewijzing - Inzet personeel en financiën - Organisatie van het SWV en samenwerking met de gemeente • …te vergelijken met een MR of GMR, maar dan op niveau van het SWV • Instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het SWV.

16 Concrete taken VOPR: • regelmatige bijeenkomsten waarin voorbereidende stukken ter tafel komen en besproken worden. Op- en aanmerkingen worden meegenomen naar de daarop volgende bijeenkomst van de gezamenlijke besturen. • Het voorbereiden en uitvoeren van de op- en inrichting van de officiële ondersteuningsplanraad (bijv. organiseren verkiezingen, vertegenwoordiging e.d.)

17 3. Samenwerking met gemeenten

18 Jeugdzorg wordt per januari 2015 overgeheveld naar gemeenten. Financiële verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, jeugd ggz, gehandicaptenzorg, begeleiding en kortdurend verblijf, kinderbescherming/ jeugdreclassering. Nu: onnodige medicalisering en administratieve rompslomp. Straks: vroegsignalering en preventieve hulp. CJG Nieuwe Stijl: een zelfde omslag in denken en werken

19 Uitgangspunten CJG Nieuwe Stijl We gaan uit van eigen kracht gezinnen. We lossen zoveel mogelijk vragen dichtbij huis op. Ouders zijn zelf in regie, met 1 plan per gezin. We zijn bereikbaar, benaderbaar en betrouwbaar. We stellen de gezondheid en veiligheid van een kind centraal.

20 Hoe ziet die nieuwe werkwijze eruit? Eerste nieuwe team in ‘s Gravenzande. Samenwerken jeugdgezondheidzorg, bureau jeugdzorg en maatschappelijk werk. Bundeling krachten in 5 taken. Verbinding met scholen en kinderopvang. Later dit jaar ook verbinding met huisartsen, welzijnswerk enz. Later dit jaar ook nieuwe teams in Naaldwijk en Wateringen.

21 Met als resultaat: Geen kind meer tussen wal en schip Geen ouder meer van het kastje naar de muur Geen school meer die voor een kind geen passend onderwijs kan organiseren

22 4. Samen aan de slag

23 OUDERS Stap 7Afronden arrangement / terugplaatsing ConsultatieBegeleidingOnderzoekSPOWHandelingsgerichtWerken Stap 6 Arrangement op de basisschool of ondersteuning of plaatsing S(B)O Stap 5Opstellen OPP Stap 4Bespreking ondersteuningsteam Stap 3 Overleg lkr - IB en (indien gewenst) Schoolondersteuner Stap 2Collegiale consultatie leerkrachten Stap 1Leerkracht in de groep: signalering

24

25 Maakt het verschil!


Download ppt "1.De kern van passend onderwijs (en een stukje geschiedenis) 2.Medezeggenschap en de OPR 3.Samenwerking met de gemeenten 4.Samen aan de slag 5.Korte."

Verwante presentaties


Ads door Google