De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invoering CJG gemeente Son en Breugel Nie + tussen (- noot) en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invoering CJG gemeente Son en Breugel Nie + tussen (- noot) en."— Transcript van de presentatie:

1 Invoering CJG gemeente Son en Breugel Nie + tussen (- noot) en

2 Deelnemers CJG Regiehouder:Gemeente (Portefeuillehouder CJG draagt eindverantwoordelijkheid) Doelgroep: Doelgroep: jeugd en Jongeren en ouders - en opvoeders jeugd en Jongeren en ouders - en opvoeders Instellingen: Instellingen: GGD, Zuidzorg, Dommelregio, BWI, JPP, Bureau Halt, BJZ GGD, Zuidzorg, Dommelregio, BWI, JPP, Bureau Halt, BJZ Vindplaasten: Vindplaasten: Onderwijs, kinderopvang, Peuterspeelzalen, leerplichtambtenaar, huisartsen, politie,vrijwilligers werkend met en of voor de jeugd.

3 - Bundeling van reeds bestaande gemeentelijke taken JGZ + WMO - CJG niet als één fysiek gebouw maar als een wijkgerichte samenwerkingsstructuur - De bestaande netwerkstructuren vormen het uitgangspunt (verbinding en vereenvoudiging) - Inrichting vanuit gedachte front – en backoffice/- wijkgericht - Koppeling CJG – algemeen jeugdbeleid Bestuurlijke kaders CJG Bestuurlijke kaders CJG (Visiedocument CJG januari 2008)

4 Doelstelling en randvoorwaarden vormgeving CJG Doelstelling en randvoorwaarden vormgeving CJG “Realiseren van een laagdrempelige, resultaatgerichte, wijkgerichte en sluitende samenwerkingsstructuur” Actieve betrokkenheid van de jeugd en de bij de jeugd betrokken partijen (ouders/- opvoeders, vrijwilligers en professionals) Het CJG dient te worden ingericht conform de wensen en behoeften van de jeugd en de bij de jeugd betrokken partijen. (Eigenheid per wijk/- je thuis voelen)

5 Subdoelstellingen CJG - Kinderen en jongeren in hun gezondheid en ontwikkeling stimuleren - Ouders/- opvoeders ondersteunen bij de opvoeding - zoveel mogelijk voorkomen van problemen (risicocasuïstiek tijdig signaleren en aanpakken, zorgcoördinatie) (risicocasuïstiek tijdig signaleren en aanpakken, zorgcoördinatie)

6 Huidige samenwerkingsstructuur Zorg voor jeugd Zorgcoördinatie Casuïstiek netwerk 12 min en 12 plus Brede Samenwerking Kwartaaloverleg jeugd Volggroep Versnippering netwerken Beleid en uitvoering door elkaar Gesproken over jeugd maar niet met de jeugd Vrijblijvendheid Geen totaaloverzicht Geen verankering gemaakte afspraken Belasting externe partners Steunpunt opvoeding Geen bereik ouders 12 plus jeugd

7 Samenwerkingsstructuur CJG (Backoffice) Zorg voor jeugd Zorg coördinatie Vindplaatsen Onderwijs Woonzorgcentrale Leerplichtambtenaar Peuterspeelzalen Kinderopvang Jongerenwerk Politie Vrijwilligerssteunpunt Huisartsen Steunpunten opvoeding 12 min 12 plus Uitvoering Casuïstiek netwerk 12 min Casuïstiek netwerk 12 plus Beleid jongerenadviesraad Brede ouderraden Son, Breugel, Gentiaan Professionals/-vrijwilligersprofessionals Jeugd/ouders/opvoeders Integraal beleidsmatig overleg jeugd (Regie gemeente)

8 Aanbevelingen ter versterking Backoffice CJG Aanbevelingen ter versterking Backoffice CJG - Uitbreiding en verbreding uren casuïstiek netwerk jeugdhulpverlening (Onder voorzitterschap maatschappelijk werk) - Structurele aandacht voor opvoedingsondersteuning 12 min en opvoedingsondersteuning 12 plus - Creëren van een aanspreekpunt voor vrijwilligers die werken met en of voor de jeugd. met en of voor de jeugd. - Opzetten brede ouderraad (Son, Breugel en Gentiaan) - Handhaven project overdracht peuter – basisschool en mogelijke uitbreiding van basis naar – voortgezet onderwijs mogelijke uitbreiding van basis naar – voortgezet onderwijs

9 Wensen en behoefteonderzoek Doelgroepen Doelgroepen Jeugd Ouders Vrijwilligers Professionals Jeugd Ouders Vrijwilligers Professionals Opvoeders Opvoeders Doelstellingen: Doelstellingen: Inzicht wensen - en behoeftes Inzicht wensen - en behoeftes Wat kunnen de doelgroepen zelf bijdragen Wat kunnen de doelgroepen zelf bijdragen Antwoord geven op de vraag wat maakt Son en Breugel tot Antwoord geven op de vraag wat maakt Son en Breugel tot prettige woonomgeving en een aantrekkelijke prettige woonomgeving en een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bovengenoemde doelgroepen vestigingsplaats voor bovengenoemde doelgroepen ‘amendement jeugdbeleid’ ‘amendement jeugdbeleid’

10 Aan de Slag!!!!!


Download ppt "Invoering CJG gemeente Son en Breugel Nie + tussen (- noot) en."

Verwante presentaties


Ads door Google