De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrum voor Jeugd en Gezin CJG-Ameland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrum voor Jeugd en Gezin CJG-Ameland"— Transcript van de presentatie:

1 Centrum voor Jeugd en Gezin CJG-Ameland
Themabijeenkomst Positief Opvoeden (Andre-Douwe de Vries, beleidsmedewerker Welzijn)

2 Wat is CJG? CJG is een netwerkorganisatie  samenwerking organisaties/professionals die werken met Jeugd  scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, Jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk. Afgestemd aanbod van prenatale voorlichting, Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (o.a. consultatiebureau) en Wmo-activiteiten (voorlichting, informatie en advies over opvoeden en opgroeien jeugd). Een laagdrempelig inlooppunt/loket, inclusief bereikbaarheid via telefoon, en website.

3 Voor wie is het CJG? Aanstaande ouders  vragen over zwangerschap, groei, geboorte. Ouders en opvoeders  vragen over gezondheid, groei, ontwikkeling, opvoeding van hun kind. Jongeren  vragen over uitgaan, alcohol, volwassen worden. Professionals  advies over bijvoorbeeld aanpak schoolverzuim onder jongeren. Vrijwilligers  vragen over begeleiden van jongeren (bijvoorbeeld sportvereniging).

4 Wat biedt het CJG? Beantwoording vragen  fysiek, telefonisch, , website. Afspraak met deskundige/professional op diverse gebieden (o.a. JGZ-verpleegkundige, pedagoog, kindertherapeut, maatschappelijk werker). Geven van advies/ondersteuning, gerichte hulp of adviseren welke hulp meest passend is. Afstemming van hulp en samenwerking bij hulpverlening  één kind/gezin, één plan!

5 CJG-Ameland Kernteam  coördinator CJG, JGZ, maatschappelijk werk
Zorg Advies Teams  kernteam + professionals jeugdvoorzieningen op eiland en zo nodig andere disciplines  signalering problemen, afstemming/samenwerking hulp aan jeugd Verwijsindex CJG-loket gemeentehuis (gekoppeld aan Wmo-loket)  jeugdvoorzieningen (consultatiebureau, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen) Website 

6

7

8

9 Waar kunt u terecht met vragen??
Fysiek  gemeentehuis + consultatiebureau, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen Telefonisch  !!! Website !!!   veel informatie opgroeien en opvoeden, gericht stellen van vragen die door professionals van landelijke expertisecentra worden beantwoord.


Download ppt "Centrum voor Jeugd en Gezin CJG-Ameland"

Verwante presentaties


Ads door Google