De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pedagogische Ruggengraat van het CJG John Prein en Eveline Stetter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pedagogische Ruggengraat van het CJG John Prein en Eveline Stetter."— Transcript van de presentatie:

1 Pedagogische Ruggengraat van het CJG John Prein en Eveline Stetter

2 CJG heeft brede opdracht Samen staan voor positief opvoeden én opgroeien! Vraagt gedeelde pedagogische visie Stelt eisen aan het pedagogisch klimaat en de pedagogische competenties Vraagt inzet van álle opvoeders, professionals én jeugd! In alle milieus: thuis, in kinderopvang/school en vrije tijd

3 Samen staan voor pedagogische kwaliteit Vereist een brede coalitie & verbinding Aanknopingspunt voor programmering & professionalisering Met focus op kwaliteit, effectiviteit & resultaten Kan niet zonder (bestuurlijk) commitment & lange adem THINK BIG, START SMALL Triple P als ruggengraat biedt perspectief

4 Wij zochten een programma, dat: (gezins)systemisch ondersteunt de 0e en 1e lijnszorg versterkt (ambulant) jeugdbeleid koppelt aan jeugdzorgbeleid een verbindende factor vormt tussen professionals en organisaties niet normeert, maar vaardigheden vergroot uiteindelijk de druk op de jeugdzorg doet afnemen één taal hanteert naar ouders vanuit verschillende disciplines Praktijk: Regio Noord-Veluwe

5 De Praktijk Waar zijn wij mee begonnen? Fase 1: Implementatie Triple P een convenant met alle CJG-partners: >MD, JGZ (GGD/Icare), BJZ, MEE een lokale (CJG) coordinator gedeelde uitgangspunten op opvoeden en opvoedingsondersteuning een implementatieplan middelen verkrijgen info-materiaal CJG en Triple P afstemmen Professionale verbreding

6 De Praktijk Wat moet eerst nog beter? Fase 2: basis Triple P op orde interne coördinatie per deelnemende partner aanpassen werkprocessen binnen de organisaties Uitbreiden met de ‘tweede CJG partner-schil’: >KO, PSZ, JGZ-artsen/vpk, IB’ers professionele integratie coördinatierol CJG

7 Het ruggengraat perspectief Hoe daarna verder: Uitdaging! Fase 3: verbreden en verdiepen Verbreden aanbod: >Triple P b.v.: Teeners, niveau 4 groep, stepping stones >Anders b.v.: vroegsignalering (Samen Starten), sociaal netwerk versterken (Eigen Kracht Conferentie) Verdiepen aanbod: >Triple P b.v.: Video Hometraining, Opvoeden Zo

8 De Praktijk Uitdaging (Fase 3: verbreden en verdiepen: vervolg) versterken pedagogisch klimaat: >Aanbod b.v.: Home Start, Tea Party, Family Factory, Opvoedcursus (ROC), >Uitbreiding met partners 3e ‘schil’ b.v.: sportrainers/verloskundigen/ kinderfysiotherapeuten/ logopedisten/ leerplichtambtenaren/(kerkelijk) jeugdwerk Verbindende schakel: >ontwikkelen interdisciplinair aanbod voor professionele kwaliteit >Monitoring/rapportage en resultaten samen vieren

9 positief opvoeden en opgroeien veilige, stimulerende omgeving leren door positieve ondersteuning transparante verwachtingen/ eisen aanspreken op eigen kunnen/ verantwoordelijkheid goed voor jezelf (leren) zorgen dialoog en partnerschap met jeugd & ouders


Download ppt "Pedagogische Ruggengraat van het CJG John Prein en Eveline Stetter."

Verwante presentaties


Ads door Google