De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pedagogische Ruggengraat van het CJG

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pedagogische Ruggengraat van het CJG"— Transcript van de presentatie:

1 Pedagogische Ruggengraat van het CJG
Toelichting De ontwikkeling van het CJG is een uitdaging en een kans voor iedereen. Wij zien Triple P als ‘pedagogische ruggengraat’ van het CJG en smeerolie voor interdisciplinaire samenwerking en afstemming met het onderwijs. Kan die pretentie worden waargemaakt? Wat is de stip op de horizon? Wat zijn de kansen? Wat zijn de uitdagingen. In de workshop gaan we met deze vragen aan de slag. Workshopleiders: Eveline Stetter (Nederlands Jeugdinstituut) en John Prein (Regio Noord Veluwe) Korte voorstelronde Tijdsplanning: minuten voor plenaire deel. Daarna 3 x 10 minuten rouleren. En dan minuten terugkoppeling. Ik vraag dan nog een collega bij 1 van de 3 hoeken, zodat wij + collega kunnen terugkoppelen over het resultaat. John Prein en Eveline Stetter

2 CJG heeft brede opdracht
Samen staan voor positief opvoeden én opgroeien! Vraagt gedeelde pedagogische visie Stelt eisen aan het pedagogisch klimaat en de pedagogische competenties Vraagt inzet van álle opvoeders, professionals én jeugd! In alle milieus: thuis, in kinderopvang/school en vrije tijd CJG-ontwikkeling is ingegeven door tekortschieten: handelingsverlegenheid bij opvoeders en stijgende vraag naar gespecialiseerde voorzieningen getuigt daarvan. Goed opvoeden is gedeelde opdracht voor alle opvoeders in alle milieus: thuis; in kinderopvang, peuterspeelzalen en op school; in de vrije tijdvoorzieningen. Triple P heeft zich bewezen als methodiek en programma dat bijdraagt aan competent opvoederschap van ouders.Gaandeweg steeds meer aandacht voor rol en pedagogische competenties van andere opvoeders.In dat kader wordt er o.a. geïnvesteerd in Positive Behaviour Support. Positief opvoeden en opgroeien vraagt dus brede coalitie van alle partners op het terrein van integraal jeugdbeleid. CJG als netwerkorganisatie biedt kansen en mogelijkheden om dat aan te jagen en te verbinden met inzet en programma’s op het terrein van kinderopvang/onderwijs, jeugdwelzijnswerk, (brede) school en passend onderwijs, vrije tijdvoorzieningen t/m jeugdzorg en hulpverlening. Vandaag willen we dit perspectief verder verkennen. Vanuit de praktijk en met het oog op de ‘stip op de horizon’. Think big, start small!

3 Triple P als ruggengraat biedt perspectief
Samen staan voor pedagogische kwaliteit Vereist een brede coalitie & verbinding Aanknopingspunt voor programmering & professionalisering Met focus op kwaliteit, effectiviteit & resultaten Kan niet zonder (bestuurlijk) commitment & lange adem THINK BIG, START SMALL CJG-ontwikkeling is ingegeven door tekortschieten: handelingsverlegenheid bij opvoeders en stijgende vraag naar gespecialiseerde voorzieningen getuigt daarvan. Goed opvoeden is gedeelde opdracht voor alle opvoeders in alle milieus: thuis; in kinderopvang, peuterspeelzalen en op school; in de vrije tijdvoorzieningen. Triple P heeft zich bewezen als methodiek en programma dat bijdraagt aan competent opvoederschap van ouders.Gaandeweg steeds meer aandacht voor rol en pedagogische competenties van andere opvoeders.In dat kader wordt er o.a. geïnvesteerd in Positive Behaviour Support. Positief opvoeden en opgroeien vraagt dus brede coalitie van alle partners op het terrein van integraal jeugdbeleid. CJG als netwerkorganisatie biedt kansen en mogelijkheden om dat aan te jagen en te verbinden met inzet en programma’s op het terrein van kinderopvang/onderwijs, jeugdwelzijnswerk, (brede) school en passend onderwijs, vrije tijdvoorzieningen t/m jeugdzorg en hulpverlening. Vandaag willen we dit perspectief verder verkennen. Vanuit de praktijk en met het oog op de ‘stip op de horizon’. Think big, start small!

4 Praktijk: Regio Noord-Veluwe
Wij zochten een programma, dat: (gezins)systemisch ondersteunt de 0e en 1e lijnszorg versterkt (ambulant) jeugdbeleid koppelt aan jeugdzorgbeleid een verbindende factor vormt tussen professionals en organisaties niet normeert, maar vaardigheden vergroot uiteindelijk de druk op de jeugdzorg doet afnemen één taal hanteert naar ouders vanuit verschillende disciplines

5 De Praktijk Waar zijn wij mee begonnen? Fase 1: Implementatie Triple P
een convenant met alle CJG-partners: MD, JGZ (GGD/Icare), BJZ, MEE een lokale (CJG) coordinator gedeelde uitgangspunten op opvoeden en opvoedingsondersteuning een implementatieplan middelen verkrijgen info-materiaal CJG en Triple P afstemmen Professionale verbreding

6 De Praktijk Wat moet eerst nog beter? Fase 2: basis Triple P op orde
interne coördinatie per deelnemende partner aanpassen werkprocessen binnen de organisaties Uitbreiden met de ‘tweede CJG partner-schil’: KO, PSZ, JGZ-artsen/vpk, IB’ers professionele integratie coördinatierol CJG Kun je hier ook de verbinding leggen met het bredere perspectief?? Bv over verbinding met andere beleidstrajecten zoals Vve, brede school, jeugdwelzijnswerk en vrije tijd. Dat je dus vanuit diverse beleidstrajecten moet investeren en afstemmen en dat dat een meerjarig proces is wat moet worden gefaciliteerd en verankerd vanuit integraal jeugdbeleid met een goede aansluiting van lokale en regionale jeugdzorg. Dan kan je op onderscheiden velden investeren in succesfactoren en ontwikkelen afzonderlijke beekjes zich gaandeweg tot een brede rivierbedding.

7 Het ruggengraat perspectief
Hoe daarna verder: Uitdaging! Fase 3: verbreden en verdiepen Verbreden aanbod: Triple P b.v.: Teeners, niveau 4 groep, stepping stones Anders b.v.: vroegsignalering (Samen Starten), sociaal netwerk versterken (Eigen Kracht Conferentie) Verdiepen aanbod: Triple P b.v.: Video Hometraining, Opvoeden Zo Kun je deze sheet invullen in relatie tot praktijk en de stip op de horizon zoals jij die voor ogen hebt voor Noord Veluwe?!!

8 De Praktijk Uitdaging (Fase 3: verbreden en verdiepen: vervolg)
versterken pedagogisch klimaat: Aanbod b.v.: Home Start, Tea Party, Family Factory, Opvoedcursus (ROC), Uitbreiding met partners 3e ‘schil’ b.v.: sportrainers/verloskundigen/ kinderfysiotherapeuten/ logopedisten/ leerplichtambtenaren/(kerkelijk) jeugdwerk Verbindende schakel: ontwikkelen interdisciplinair aanbod voor professionele kwaliteit Monitoring/rapportage en resultaten samen vieren Ook hier nog wat verbinding in de breedte?

9 verantwoordelijkheid
dialoog en partnerschap met jeugd & ouders veilige, stimulerende omgeving leren door positieve ondersteuning positief opvoeden en opgroeien goed voor jezelf (leren) zorgen transparante verwachtingen/ eisen Het wenkende perspectief waar we naar streven als opmaat voor de discussie. aanspreken op eigen kunnen/ verantwoordelijkheid


Download ppt "Pedagogische Ruggengraat van het CJG"

Verwante presentaties


Ads door Google