De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NME: kiezen, leren, meedoen Versterking van NME in Nederland 2008 - 2011 Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NME: kiezen, leren, meedoen Versterking van NME in Nederland 2008 - 2011 Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011."— Transcript van de presentatie:

1 NME: kiezen, leren, meedoen Versterking van NME in Nederland 2008 - 2011 Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

2 Natuur en milieueducatie Gaat over waardeontwikkeling natuur en milieu (planet in beeld) Is nodig voor het ontwikkelen ‘groene’ strategieën Vormt de basis voor duurzame ontwikkeling

3 Wensbeeld Het onderwijs ziet de onderwijskundig en pedagogisch waarde van NME. Burgers (jong en oud) vinden leren over-, en van de natuur waardevol en krijgen zich op relatie met natuur en handelingsmogelijkheden. Bestuurders zien waarde NME als basis voor duurzame samenleving. Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

4 Hoe? NME-ers kennen belangen van lokale partijen en weten NME in dit krachtenveld te plaatsen. NME-professionals en vrijwilligers delen kennis van inhoud, methodieken en strategieën. Er zijn voldoende mogelijkheden voor opleiding en nascholingscholing. De vernieuwing van NME (en ecologische basisvorming) wordt doorgezet. Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

5 Landelijk NME beleid: Vernieuwing op vijf speerpunten Gezamenlijke agenda Vraaggestuurd werken Jeugd en jongeren centraal Denken en doen Bestuurlijke samenwerking Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

6 Aanpak programmabureau Specifiek Stimuleren lokale arrangementen rond water, groen en energie Generiek Kennis, communicatie, kwaliteit gekoppeld aan arrangement (breder dan sector) ondersteuning NME sector (kwaliteit, professionalisering, kennismanagement) Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

7 Toelichting arrangementen rond NME Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

8 Doel Arrangementen Versterking van NME op lokaal niveau – Vraaggericht – Bestuurlijk ingebed Ontwikkelen vernieuwende aanpak Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

9 Voorbeeld: Groene speelplekken ‘De Sliedrechtse dorpstuin’ Bestuurlijke partijen – Gemeente (beleid), Ministerie’s LNV en VWS (beleid) Aanbieders – NME centrum (aanbod), springzaad (ontwerp), medewerkers sociale werkplaats (onderhoud, beheer) Eindgebruikers – Sliedrechtse jeugd en hun ouders (via welzijnswerk en allochtonen organisaties) Vernieuwers – Jantje Beton, Forum (sociale integratie, leefbaarheid) Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

10 Voorbeeld: Groen in de kinderopvang ‘Een Brede Schooltuin Zutphen’ Bestuurlijke partijen – Gemeente Zutphen, bestuurlijk netwerk GDO (beleid) Aanbieders – NME centrum (educatie), Oase (ontwerp inrichting en activiteiten), Pabo’s (begeleiding kinderen), AOC (onderhoud) Eindgebruikers – Kinderen die gebruik maken van BSO (via Brede School Organisatie, schoolbestuur ed) Vernieuwers – Op terrein van onderwijs en brede school: Sardes, Oberon. Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

11 Voorbeeld: Energie in de stad ‘De energieke winkelstraat (Arnhem)’ Bestuurlijke partijen – Gemeente (Arnhem), klimaat- en energiebeleid, GDO (vereniging voor duurzame gemeenten) Aanbieders – Lokaal NME centrum, KvK, lokale jongerenorganisatie Eindgebruikers – Arnhemse jeugd- en jongeren, leerlingen VMBO (detailhandel) in Gelderland Vernieuwers – Programma ‘leren ondernemen’, nationale jeugdraad, Triple E. Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

12 Criteria Arrangementen Robuuste thema’s binnen: water, energie, groen Gericht op educatie (leren van, leren over) Er is ingespeeld op behoefte van de eindgebruiker ofwel: vraaggericht werken is uitgangspunt. De eindgebruiker heeft handelingsperspectief. Arrangement sluit bij voorkeur aan bij trends en ontwikkelingen (onderwijs, maatschappij). Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

13 Vervolg criteria Mogelijkheid en bereidheid tot delen van kennis en inzichten. Contract met gemeente, provincie of waterschap. Vertegenwoordigers vanuit 4 assen participeren en commiteren zich aan arrangement. Relatie met lokale beleidsthema’s en bestuurlijk commitment. Maximaal 50% cofinanciering. Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

14 Vragen subgroepen Kies een onderwerp (inhoudelijke afbakening)? Benoem gewenste partijen (uitbouw naar een arrangement)? Reflecteer samen op eigen rol (rol van de NME-er / rol van bestuurder)? Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

15 Vragen, wensen, ideeën Programmabureau NME nme@senternovem.nl Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011


Download ppt "NME: kiezen, leren, meedoen Versterking van NME in Nederland 2008 - 2011 Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google