De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In het bestuursakkoord

Verwante presentaties


Presentatie over: "In het bestuursakkoord"— Transcript van de presentatie:

1 In het bestuursakkoord 2011-2015
Ouderbetrokkenheid In het bestuursakkoord

2 Waar gaat het om in b.a. VVE lijn
Stimuleren ob bij instelling en leerproces, zoveel mogelijk ouders, goede info Goede intake, ontwikkelingsactiviteiten thuis, participatie, informatie, thuistaal Verlengde leertijd - Gemeenten en voorzieningen stimuleren betrokkenheid bij leerproces

3 Inspectie indicatoren
Gericht ouderbeleid Ouders zijn vooraf adequaat geïnformeerd door de voor- cq. vroegschool Intake Participatie in vve-activiteiten in de voorschool Stimuleren om thuis vve-activiteiten te doen Informeren over de ontwikkeling van hun kind Rekening houden met de thuistaal

4 Effecten van o.b. Onderzoek laat wel effecten zien
Onderwijsraad, OECD zeggen dat ouderbetrokkenheid goed uitwerkt op ontwikkeling van kinderen Er is vrij weinig onderzoek en accent op VS studies Ouderbetrokkenheid kent veel vormen, wat werkt wel en niet? Vooral stimulering thuis, bijv. Taal, voorlezen etc werkt

5 Vormen van ouderbetrokkenheid
Kindgericht Communicatie tussen ouders en instelling over educatie Thuisomgeving ondersteunend inrichten Ouders helpen kind te stimuleren Instellingsgericht Vrijwillige bijdrage, tijd expertise Besluitvorming, ouderraden etc. Samenwerking met lokale gemeenschap

6 Voorbeelden van ouderbetrokkenheid
financiële middelen ter beschikking stellen voor ouderbetrokkenheid en VVE programma’s of programma’s voor opvoedingsondersteuning ouders betrekken bij de uitvoering van activiteiten of in ouderraad, bestuur of andere vorm of ze betrekken bij het vaststellen van het curriculum de staf van de instelling ondersteunen en trainen in het betrekken van ouders en ouders materieel ondersteunen monitoren en evalueren van ouderbetrokkenheid betrekken van private partijen ( banken, bedrijven) bij ouderbetrokkenheid communicatie opzetten via nieuwsbrief of centraal contactpunt, organiseren van bijeenkomsten met en activiteiten voor ouders, ontwikkelen van contactboek (dagboek), goede voorlichtingsmaterialen vrijmaken van tijd voor ouders op uren dat ouders ook gelegenheid hebben aanpassen openingsuren aan behoeften en wensen ouders extra stimuleren van kinderen uit achterstandsgroepen gratis VVE voor kinderen uit achterstandsgroepen opzet van speciale interventies voor kinderen uit achterstandgroepen huisbezoeken of daaraan gekoppelde programma’s (bijv. Opstap) helpen van ouders om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren scholing voor ouders ondersteuning bieden in verschillende talen

7 Wat is er al bruikbaar? Oudercomponent in VVE programma’s (VVE thuis)
Trainingsmodules ouderbetrokkenheid in Vversterk Programma’s als Opstap, Overstap, Boekenpret School – ouder contracten Ervaringen projecten verlengde leertijd (bijv. Brede School Academie Utrecht)

8 Enkele kanttekeningen
Ob kan veel opleveren, kwaliteit is voorwaarde Ob ingebed in lokale gemeenschap (nieuw) Partnership, maar ook verschillende belangen en visies Kameleon, ouders verschieten snel van kleur Complex verhaal, instellingen hbben uiteenlopende visies

9 Organisatie en financiën
Gemeente moet evt. capaciteit en expertise ontwikkelen Wie voert wat uit?; het gaat om onderwijs Complex en soms lastig onderwerp, ouders niet te licht oppakken Evaluatie zou toch wel erg goed zijn

10 Tips gemeentelijk beleid
Stel eerst vast waar je je niet mee wil bemoeien Dan waar je evt. tijdelijk wil helpen te upgraden Kijk waar afspraken over gemeentelijk minimum te maken zijn, bijv. Aantal ouderbijeenkomsten Selecteer waar je het initiatief en sturing wil hebben Bepaal de randvoorwaarden, budget/uitvoering/evaluatie etc.


Download ppt "In het bestuursakkoord"

Verwante presentaties


Ads door Google