De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijk Aanbesteden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijk Aanbesteden"— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijk Aanbesteden

2 Wat is Maatschappelijk Aanbesteden?
Manier van werken van de overheid Waarbij een beroep wordt gedaan op betrokkenheid, creativiteit, innovativiteit, tijd en capaciteit Van (coalities van) maatschappelijke partners, bedrijven en burgers Voor het aanpakken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken

3 Beleidscyclus maatschappelijk aanbesteden
stakeholderanalyse Vraagarticulatie & Aanbesteden “Stellen van de goeie vraag!” Maatschappelijke vraagstukken Coalitievorming “Ruimte voor maatschappelijke coalities!” Resultaten toezicht & monitoring

4 wonen cirkel van controle zorg gemeente welzijn cirkel van invloed
levensloopbestendige woningen wonen steunkousen cirkel van controle zorg gemeente bingoavonden welzijn cirkel van invloed

5 welzijn cirkel van controle zorg gemeente wonen cirkel van invloed
Wie zorgt ervoor dat ouderen in deze wijk zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen? welzijn cirkel van controle zorg gemeente wonen cirkel van invloed

6 Gemeente kan en wil het niet alleen doen
Vanuit gemeente geredeneerd: Vraagstukken zijn te complex Vraagstukken vragen om integrale aanpak Bezuinigingen vragen om meer effect met minder middelen Vanuit gemeenschap geredeneerd: Partners worstelen met dezelfde vraagstukken Onderlinge afhankelijkheid bij oplossingsrichtingen Goede en betrokken partners met ambitie aanwezig in de stad Ook gericht op meer doen met minder middelen MA als methode om elkaar te versterken bij bereiken van gezamenlijke doelen

7 Fasen Maatschappelijk Aanbesteden
Fase 1: Vraagarticulatie en “aanbesteding” Fase 2: Coalitievorming Fase 3: Ontwikkeling bod op hoofdlijnen Fase 4: Uitwerking bod in uitvoeringsplan Fase 5: Onderhandeling en committering Fase 6: Evalueren van proces en rendement

8 Fase 1: Vraagarticulatie & Aanbesteding
De echte vraag die de juiste partijen inspireert en mobiliseert Maatschappelijk rendement staat centraal Afbakening opgave door de juiste vraag te stellen Vaststellen kaders (bv. structuurvisie, stadsvisie) Scherpte in het stellen van randvoorwaarden (bv. partners, financiën, planning etc.) Vraagarticulatie kan in gezamenlijke inspanning van gemeente, partners en inwoners

9 Welke vragen niet/ welke vragen wel
zorgen voor huiswerk-begeleiding en trapveldjes organiseren van buurthuis-activiteiten Bouwen levensloopbestendige woningen Wel toekomst voor jongeren in de buurt doorbreken sociaal isolement van gezinnen in achterstandswijken ouderen kunnen lang zelfstandig wonen in hun gemeente ...

10 Fase 2: Coalitievorming
Verrassende allianties tussen overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen voor een gezamenlijk doel (Nieuwe) partners die elkaar versterken Complexiteit van vraagstuk vertaald naar diversiteit van partners Verrassende verbindingen voor een verrassend aanbod Van ‘stakeholders’ naar ‘shareholders’

11 Fase 3: Ontwikkeling bod op hoofdlijnen
Wat is de kern van het aanbod? Begrenzing van aanbod (wat zit er in het aanbod en wat niet) (Potentiële) bijdrage van alle coalitiepartners Meerwaarde van integraal aanbod Dan: bestuurlijke besluitvorming over bod op hoofdlijnen

12 Fase 3 (vervolg): Verbinding van velden
Gezondheid Vraagstuk Zorg Welzijn Mobiliteit Werk & inkomen Recreatie Scholing & training Wonen

13 Wie gaat wat leveren tegen welke voorwaarden?
Fase 4: Uitwerking bod Wie gaat wat leveren tegen welke voorwaarden? Uitwerking bod op hoofdlijnen in een uitvoeringsplan Taakverdeling en financiële verdeling Planning en financiën in jaarschijven Formulering voorwaarden

14 Fase 5: Onderhandeling over bod
Worden we het eens? Gemeente en coalitiepartners onderhandelen over bod en voorwaarden Bestuurlijke dekking noodzakelijk Vastleggen in convenant/contract Afspraken over verantwoordelijkheden, toezicht en resultaten

15 Wordt er meerwaarde ervaren?
Fase 6: Evaluatie Wordt er meerwaarde ervaren? Evaluatie van proces van maatschappelijk aanbesteden Evaluatie van maatschappelijk rendement Toezicht op naleving convenant

16 Durven loslaten vanuit vertrouwen
Andere rol gemeente Durven loslaten vanuit vertrouwen Vertrouwen op kracht van samenleving Loslaten met toezichtarrangementen Minder mensen bezig binnen gemeente en meer daarbuiten Regie en begeleiding op proces, minder op inhoud Gelijkwaardige partners bij aanpak maatschappelijke vraagstukken

17 Aandacht voor procesgang
Helderheid in verwachting, sturing op procedurele afspraken, geformaliseerde momenten voor afstemming Maatschappelijk aanbesteden is vaak nieuw voor gemeente en partners Verwachtingen over wat wel en niet zijn belangrijk Coalitievorming vraagt wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid Onafhankelijk procesbegeleider kan hierin bijdrage leveren, zeker in tijden van bezuinigingen


Download ppt "Maatschappelijk Aanbesteden"

Verwante presentaties


Ads door Google