De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijk Aanbesteden. 2 Manier van werken van de overheid Waarbij een beroep wordt gedaan op betrokkenheid, creativiteit, innovativiteit, tijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijk Aanbesteden. 2 Manier van werken van de overheid Waarbij een beroep wordt gedaan op betrokkenheid, creativiteit, innovativiteit, tijd."— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijk Aanbesteden

2 2 Manier van werken van de overheid Waarbij een beroep wordt gedaan op betrokkenheid, creativiteit, innovativiteit, tijd en capaciteit Van (coalities van) maatschappelijke partners, bedrijven en burgers Voor het aanpakken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken Wat is Maatschappelijk Aanbesteden?

3 3 Beleidscyclus maatschappelijk aanbesteden Resultaten CoalitievormingMaatschappelijke vraagstukken Vraagarticulatie & Aanbesteden stakeholderanalyse toezicht & monitoring “Stellen van de goeie vraag!” “Ruimte voor maatschappelijke coalities!”

4 gemeente cirkel van invloed cirkel van controle wonen zorg welzijn bingoavonden steunkousen levensloopbestendige woningen

5 gemeente cirkel van invloed cirkel van controle zorg welzijn wonen Wie zorgt ervoor dat ouderen in deze wijk zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen?

6 6 Vanuit gemeente geredeneerd: Vraagstukken zijn te complex Vraagstukken vragen om integrale aanpak Bezuinigingen vragen om meer effect met minder middelen Vanuit gemeenschap geredeneerd: Partners worstelen met dezelfde vraagstukken Onderlinge afhankelijkheid bij oplossingsrichtingen Goede en betrokken partners met ambitie aanwezig in de stad Ook gericht op meer doen met minder middelen Gemeente kan en wil het niet alleen doen MA als methode om elkaar te versterken bij bereiken van gezamenlijke doelen

7 7 Fase 1: Vraagarticulatie en “aanbesteding” Fase 2: Coalitievorming Fase 3: Ontwikkeling bod op hoofdlijnen Fase 4: Uitwerking bod in uitvoeringsplan Fase 5: Onderhandeling en committering Fase 6: Evalueren van proces en rendement Fasen Maatschappelijk Aanbesteden

8 8 Fase 1: Vraagarticulatie & Aanbesteding Maatschappelijk rendement staat centraal Afbakening opgave door de juiste vraag te stellen Vaststellen kaders (bv. structuurvisie, stadsvisie) Scherpte in het stellen van randvoorwaarden (bv. partners, financiën, planning etc.) Vraagarticulatie kan in gezamenlijke inspanning van gemeente, partners en inwoners De echte vraag die de juiste partijen inspireert en mobiliseert

9 9 Welke vragen niet/ welke vragen wel Niet zorgen voor huiswerk- begeleiding en trapveldjes organiseren van buurthuis- activiteiten Bouwen levensloopbestendige woningen … Wel toekomst voor jongeren in de buurt doorbreken sociaal isolement van gezinnen in achterstandswijken ouderen kunnen lang zelfstandig wonen in hun gemeente...

10 10 Fase 2: Coalitievorming (Nieuwe) partners die elkaar versterken Complexiteit van vraagstuk vertaald naar diversiteit van partners Verrassende verbindingen voor een verrassend aanbod Van ‘stakeholders’ naar ‘shareholders’ Verrassende allianties tussen overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen voor een gezamenlijk doel

11 11 Fase 3: Ontwikkeling bod op hoofdlijnen Begrenzing van aanbod (wat zit er in het aanbod en wat niet) (Potentiële) bijdrage van alle coalitiepartners Meerwaarde van integraal aanbod Dan: bestuurlijke besluitvorming over bod op hoofdlijnen Wat is de kern van het aanbod?

12 12 Fase 3 (vervolg): Verbinding van velden Gezondheid Vraagstuk Zorg Welzijn Mobiliteit Werk & inkomen Recreatie Scholing & training Wonen

13 13 Fase 4: Uitwerking bod Uitwerking bod op hoofdlijnen in een uitvoeringsplan Taakverdeling en financiële verdeling Planning en financiën in jaarschijven Formulering voorwaarden Wie gaat wat leveren tegen welke voorwaarden?

14 14 Fase 5: Onderhandeling over bod Gemeente en coalitiepartners onderhandelen over bod en voorwaarden Bestuurlijke dekking noodzakelijk Vastleggen in convenant/contract Afspraken over verantwoordelijkheden, toezicht en resultaten Worden we het eens?

15 15 Fase 6: Evaluatie Evaluatie van proces van maatschappelijk aanbesteden Evaluatie van maatschappelijk rendement Toezicht op naleving convenant Wordt er meerwaarde ervaren?

16 16 Andere rol gemeente Vertrouwen op kracht van samenleving Loslaten met toezichtarrangementen Minder mensen bezig binnen gemeente en meer daarbuiten Regie en begeleiding op proces, minder op inhoud Gelijkwaardige partners bij aanpak maatschappelijke vraagstukken Durven loslaten vanuit vertrouwen

17 17 Aandacht voor procesgang Maatschappelijk aanbesteden is vaak nieuw voor gemeente en partners Verwachtingen over wat wel en niet zijn belangrijk Coalitievorming vraagt wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid Onafhankelijk procesbegeleider kan hierin bijdrage leveren, zeker in tijden van bezuinigingen Helderheid in verwachting, sturing op procedurele afspraken, geformaliseerde momenten voor afstemming


Download ppt "Maatschappelijk Aanbesteden. 2 Manier van werken van de overheid Waarbij een beroep wordt gedaan op betrokkenheid, creativiteit, innovativiteit, tijd."

Verwante presentaties


Ads door Google