De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuurlijke ambities ‘het nieuwe werken’ in bezuinigingstijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuurlijke ambities ‘het nieuwe werken’ in bezuinigingstijd."— Transcript van de presentatie:

1 Bestuurlijke ambities ‘het nieuwe werken’ in bezuinigingstijd

2 23-11-2010 2 Drie kwartier voor 1.Nieuwe balans voor gemeenten 2. 3.Het ‘nieuwe werken/-besturen' met gesubsidieerde instellingen

3 23-11-2010 3 7/13/20143

4 23-11-2010 4 Urgentie voor een nieuwe balans 1.Onderstroom: overvraagde overheid 2.Gemeenten moeten het doen met minder geld! Beeld VNG: afname AU valt nog wel mee Impact Regeerakkoord: vol sluipmoordenaars

5 23-11-2010 5 Balans tussen ambitie, organisatie en financiën Ambitie Organisatie Financiën

6 23-11-2010 6 Ambitie Organisatie Financiën Nieuwe Werken/ Besturen Balans tussen ambitie, organisatie en financiën

7 23-11-2010 7 BURGERS Maatschappelijke groepen Individuele burgers MAAT- SCHAPPELIJKE ONDERNEMINGEN Vrijwilligers Bestuur Management Agogen GEMEENTE Raad College Ambtenaren Het gaat om de burger Regie Subsidie Loket Aanbod Vraag

8 23-11-2010 8 Nieuwe werken/besturen inspannings-subsidieringresultaatsubsidiëring binnen-buitenbuiten-binnenwerken bepalen bereiken en verbinden control vertrouwen aanbod vraag beleid loketredeneren systemen maatschappelijke vraagstukken overheidszorg eigen/gedeelde zorg Van.......................... Naar

9 23-11-2010 9 Van oud werken naar... Bestuur Instellingen Burgers Beleidsambtenaren Managers Uitvoeringsambtenaren

10 23-11-2010 10 Bestuur Instellingen Burgers Loketten Backoffice Beleidsmanagers... nieuwe werken en nieuwe balans

11 23-11-2010 11 Wethouder Huizen, mr.drs. Janny Bakker-Klein

12 23-11-2010 12 Bezuinigen op welzijn en zorg

13 23-11-2010 13 Uitgangspunten: briefadvies RMO Beloon bespaarders Wees specifiek, behandel verschillende gevallen verschillend Stimuleer vakmanschap Beperk coördinatie Schep ruimte voor nieuwe toetreders Betrek de samenleving (en ontlast de overheid) Organiseer horizontaal toezicht Werk aan transformatie van de verzorgingsstaat

14 23-11-2010 14 Kanteling van aanbodsturing naar vraagsturing Eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en eigen regie van de burger komt (weer) centraal te staan Gemeente staat garant voor compensatie, waar dit nodig is (open einde financiering!) Door individueel maatwerk hogere kwaliteit van dienstverlening Ruimte voor innovatie en nieuwe toetreders in de sector Beter bereik van ‘kwetsbare’ groepen

15 23-11-2010 15 Praktijkvoorbeeld: mantelzorgondersteuning Producten mantelzorgondersteuning op hoofdlijnen benoemen (beleid) Individueel vraaggestuurd gesprek (aan de keukentafel): wat is nodig? Vaststellen persoonsvolgend budget (in Wmo-loket) Keuze door de mantelzorger voor dienstverlenende instantie

16 23-11-2010 16 Eerste resultaten van deze aanpak Goed inzicht in de (diversiteit!) van wensen en behoeften bij de doelgroep Actievere houding van hulpverleners bij het opzoeken van overbelaste mantelzorgers Tevredenheid bij mantelzorgers over maatwerk Meer dan 50% bezuiniging ten opzichte van voorgaande jaren

17 23-11-2010 17 Aandachtspunten voor de implementatie (intern) Beleid wordt gemaakt bij het Wmo-loket (en dus niet langer bij de beleidsafdeling) Juridische en financiële belemmeringen in ons eigen systeem (nieuwe bureaucratie) Controledrang (onder andere gebruik PGB’s)

18 23-11-2010 18 Aandachtspunten voor de implementatie (extern) Geef voldoende tijd om de nieuwe (financierings)systematiek in de eigen organisatie te implementeren Vermijd discussie over de hoogte van de tarieven Wees voorbereid op voortdurende discussie over vraagsturing in relatie tot ‘kwetsbare’ groepen

19 23-11-2010 19 Tenslotte Doel van kanteling van de Wmo van aanbodsturing naar vraagsturing is meer regie voor de burger en een passend aanbod aan voorzieningen. Doel is dus niet: bezuinigen! Dat is wel (vaak) het gevolg, omdat de vraag in de regel beperkter is dan het aanbod! Durf daarom door te pakken!

20 23-11-2010 20 Mijn maatschappelijke instellingen zijn in staat om zelfstandig de nieuwe balans te vinden!! Discussiestelling


Download ppt "Bestuurlijke ambities ‘het nieuwe werken’ in bezuinigingstijd."

Verwante presentaties


Ads door Google