De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg om Zorg Alliantiedagen 2011 – Verweer en Vernieuwing FNV vakcentrale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg om Zorg Alliantiedagen 2011 – Verweer en Vernieuwing FNV vakcentrale."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg om Zorg Alliantiedagen 2011 – Verweer en Vernieuwing FNV vakcentrale

2 De zorg nu en in de toekomst Demografie Stijgende vraag en kosten Meer regie en keuzevrijheid cliënten Tekort zorgpersoneel

3 AWBZ; de uitgaven (2010) Inkomsten: 15 miljard (premies) + 5 miljard (rijksbijdrage) + 1,5 miljard (eigen bijdragen) 250.000 mensen in (verzorgings)tehuis + 350.000 mensen thuiszorg vanuit AWBZ Uitgaven: 23,5 miljard Tekort: 2 miljard

4 Maatregelen kabinet AWBZ Modernisering AWBZ Nieuw stelsel ZVW, WMO en AWBZ

5 Van AWBZ naar WMO Per 2007: huishoudelijke zorg en mantelzorgondersteuning naar WMO Per 2009: begeleiding lichte beperkingen naar WMO

6 Van AWBZ naar WMO Plan kabinet: begeleiding totaal uit AWBZ naar WMO per 2013 (overgangsjaar) Compensatieplicht zal worden aangepast

7 Andere kabinetsplannen Beperken toegang AWBZ – IQ > 70 Beperken PGB’s – extramurale indicatie

8 Andere kabinetsplannen – 2 - Sobere ziektekostenverzekering – hogere eigen risico – hogere premies 1 miljard voor ouderen- en gehandicaptenzorg Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars

9 Ook gemeenten bezuinigen Beperken toegang tot WMO (hogere) Eigen bijdrage voor alle voorzieningen Beperken duurdere individuele voorzieningen

10 Uitgelicht: WMO: de Kanteling WMO: mantelzorgondersteuning

11 WMO: de kanteling Van WVG naar WMO Het (keukentafel)gesprek

12 Stelling Door de Kanteling krijgen burgers de zorgvoorzieningen die ze nodig hebben. Wat vind je van de stelling? Welke aanvullende randvoorwaarden of eisen zouden we erbij kunnen formuleren?

13 Vraag De kanteling vraagt om een open gesprek, een dialoog, tussen gemeente en burger. Hoe kan rekening worden gehouden met de rechten van de burger? Kunnen we een aantal eisen formuleren? Is lokale invloed mogelijk en zo ja, hoe kunnen we dit aanpakken?

14 WMO mantelzorgondersteuning Gemeenten zijn verantwoordelijk Ondersteuning sluit niet altijd aan op behoeften van mantelzorgers

15 Stelling Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid geldt ook voor mantelzorgers. De gemeente ondersteunt waar nodig. Wat vind je van de stelling? Welke aanvullende randvoorwaarden of eisen zouden we erbij kunnen formuleren.

16 vraag Er is diversiteit in typen mantelzorgers en in hun behoeften aan ondersteuning. Hoe kan de gemeente hier rekening mee houden? Kunnen we een aantal eisen formuleren? Is lokale invloed mogelijk en zo ja, hoe kunnen we dit aanpakken?


Download ppt "Zorg om Zorg Alliantiedagen 2011 – Verweer en Vernieuwing FNV vakcentrale."

Verwante presentaties


Ads door Google