De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regisseurs in de Wwnv Minisymposium ChristenUnie 7 november 2011 Quirijn van Woerdekom beleidsadviseur arbeid en sociale zekerheid CG-Raad www.cg-raad.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regisseurs in de Wwnv Minisymposium ChristenUnie 7 november 2011 Quirijn van Woerdekom beleidsadviseur arbeid en sociale zekerheid CG-Raad www.cg-raad.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Regisseurs in de Wwnv Minisymposium ChristenUnie 7 november 2011 Quirijn van Woerdekom beleidsadviseur arbeid en sociale zekerheid CG-Raad www.cg-raad.nl

2 Inhoud De Wwnv vanuit het perspectief van de mensen met (arbeids)beperkingen De invoering in de gemeenten: wat vraagt dit van de werknemers/cliënten, werkgevers en gemeenten

3 Waar staat de CG-Raad voor? Een inclusieve samenleving op basis van gelijke rechten en gelijke plichten Kwaliteit van bestaan door een reëel perspectief op persoonlijke ontwikkeling, werk, inkomen Eigen regie door zelf de keuzes te maken over je eigen leven

4 ‘een versnipperd dagelijks leven’ Mens met mogelijkheden en beperkingen oplossing zelfredzaamheid oplossing wonen oplossing onderwijs oplossing werk oplossing vervoer probleem oplossingen liggen vaak buiten de eigen invloedssfeer *(Covey)

5 Waar gaat het om? Arbeidsparticipatie blijft ver achter: ca. 36% t.o.v. 70% mensen zonder beperkingen. Je rechten, verloop en kansen zijn afhankelijk van wanneer en hoe je een handicap of beperking hebt verkregen Mensen zitten vaak letterlijk vast in de instituties en systemen: onzekerheid, afhankelijkheid, passiviteit

6 Perspectief werknemer Werk biedt beste garantie voor zelfstandig en volwaardig leven: opleiding, werk en inkomen. Oerwoud aan ingewikkelde regelingen: werk, opleiding, zorg en ondersteuning, mobiliteit, sociaal leven Opleiding cruciaal: speciaal onderwijs is (te) vaak voorselectie voor levenslange uitsluiting reguliere arbeidsmarkt Werk en participatie staan in verbinding met alle andere leefgebieden

7 Waar blijven de kansen en banen? Economische noodzaak: conjunctuur? Vergrijzing en krapte arbeidsmarkt? Hervormingen arbeidsmarkt? Randvoorwaarden (werkgeversbenadering) –aansluiting opleiding, stages en werk –Jobcoach, aanpassingen werkplek –Loondispensatie –Etc.

8 Wet werken naar vermogen (Wwnv) Politiek en maatschappelijk vrij breed draagvlak voor 1 regeling uitgevoerd door de gemeenten Hervorming van het stelsel: hoe dan ? Ongekende decentralisatie (8 mjd) en bezuinigingen (2 mjd) –begeleiding AWBZ naar WMO –Jeugdzorg –WWNV: omvang relatief gering Kunnen gemeenten dit aan?

9 Wat werkt? Best Practises: waarom niet op veel grotere schaal? Prikkelen werkgevers: hoe dan? Zelfredzaamheid burgers vergroten: wat is dat dan? Eigen regie en zelfredzaamheid staan zwaar onder druk: afschaffing PGB-regeling

10 Zorgen Wwnv Risico nieuwe bureaucratie bij gemeenten: worden de mogelijkheden voor initiatieven kleiner i.p.v. groter? (te) grote verschillen: risico rechtsongelijkheid Onvoldoende scheiding van verantwoordelijkheden beoordeling (loonwaarde), financiering en uitvoering Investering alle groepen, niet alleen de relatief kansrijke Gemeenten hebben voldoende tijd en kennis nodig

11 Fundamentele kantelingen Mindset beeldvorming mensen met arbeidshandicap –Van afhankelijkheid naar onderdeel zijn van de samenleving –Ratificatie VN-verdrag Bouw aan een ander systeem van beoordelen en sanctioneren –Van hoogte/duur uitkeringssituatie obv beoordeling % AO naar wat willen en kunnen mensen doen met hun eigen leven

12 Fundamentele kanteling (2) Op Eigen Kracht –Voor en door mensen met beperkingen, zelfredzaam waar mogelijk –waar en wanneer nodig passende ondersteuning bieden –Sluit hierop de rollen aan van werkgevers en professionals Naar vroegtijdig investeren in plaats van voorspelbare kostenpost –participatie verdient zich terug –levenslang en levensbreed

13 Kies en benoem de uitgangspunten Integrale aanpak op alle beleidsterreinen (ICF-denken) Voor en door benadering: op eigen kracht Sluit aan op de kanteling in de WMO: compensatiebeginsel, maatwerk Werk samen met lokale/regionale belangenorganisaties van werknemers (cliënten/patiënten), werkgevers, KvK, werkpleinen, uitvoerders en (zorg)aanbieders

14 Uitvoering lokaal/regionaal Richt de uitvoering zo in dat mensen (werknemers en werkgevers) in staat worden gesteld om het zelf te kunnen organiseren, én borg de professionele ondersteuning waar nodig Richt de uitvoeringsorganisatie daarop in  Laat mensen zelf eigenaar zijn van hun participatieplan  Integrale aanpak: zorg, werk, opleiding, vervoer, etc.  Participatie: betrek partijen bij de inrichting en uitvoering

15 ‘een inclusief dagelijks leven’ Mens met mogelijkheden en beperkingen oplossing zelfredzaamheid, eigen regie oplossing wonen oplossing onderwijs oplossing werk oplossing vervoer probleem Breng oplossingen binnen de eigen invloedssfeer *(Covey)


Download ppt "Regisseurs in de Wwnv Minisymposium ChristenUnie 7 november 2011 Quirijn van Woerdekom beleidsadviseur arbeid en sociale zekerheid CG-Raad www.cg-raad.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google