De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Boris Platform gehandicapten mbo 7 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Boris Platform gehandicapten mbo 7 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Boris Platform gehandicapten mbo 7 november 2013

2 Het project heeft een oorsprong • Maatschappelijke doelstelling: – Participatie voor iedere Nederlandse burger naar vermogen in werk en in het openbare leven – Garanties daarvoor in wetgeving, Organisatie van het openbare leven, onderwijs en werking van de arbeidsmarkt – De plicht van iedere burger om zelf te participeren en voor anderen participatie mogelijk te maken – Participerende burgers zorgen voor minder beroep op uitkeringen, minder beroep op zorg, grotere arbeidsproductiviteit en betere sociale inclusie

3 Recente maatregelen om participatie te waarborgen: • Participatiewet, uit te voeren door de gemeente: – Participatiemogelijkheden vaststellen – Participatie naar vermogen organiseren/ondersteunen – Wie niet kan participeren: zorg en inkomen garanderen • Onderwijswetgeving, – Passend onderwijs bieden; voorbereiden op optimale participatie. ( in samenwerkingsverbanden organiseren) – Kwaliteit VSO; 3 leerwegen onderscheiden op basis van participatiemogelijkheden.

4 Recente maatregelen om participatie te waarborgen • Participatie-afspraken bedrijfsleven Kabinet: – Burgers moeten naar vermogen kunnen deelnemen aan arbeid – Bedrijven moeten ook burgers met een beperking arbeid bieden – Bedrijven moeten voor adequate begeleiding zorgen en risico’s voor de doelgroep beperken – Op termijn moet arbeidspotentieel afspiegeling zijn van samenleving ( anti- discriminatie maatregel) – Tegemoetkoming in arbeidskosten en afdekken risico, ondersteuning beschikbaar

5 Historie: • Deelname in stuurgroep passende kwalificatie 2008 • Opdracht experiment Boris 2010 • Rapportage resultaten 2012 ( ≥ 50% uitstroom naar arbeid) • Peiling belangstelling onder vso/Pro 2013 157 scholen positief • Start pilot Pro en imp vso 2014-2015

6 Opdrachtgevers/deelnemers • OCW: directie joz • Inspectie van het onderwijs • SZW/UWV • VNO/NCW/MKB/FNV/CNV • MBO-Raad, PO Raad, VO Raad, LWN PrO

7 Doelgroep • Kan vanwege de beperking geen startkwalificatie halen op de arbeidsmarkt • Kan na invoering entree opleidingen niet meer terecht op het ROC. • Kan niet meer terecht op de sociale werkplaats • Moet vanuit vso en praktijkonderwijs naar arbeid in het vrije bedrijf

8 Hoe? Via het systeem van werkend leren: – Dat is niet nieuw ( bestaat bijna 100 jaar) – Alles is er al ( leerbedrijven, leermiddelen, toetsing, praktijkopleiders, netwerken, voorlichting, koppeling aan bedrijfstakafspraken etc) – Is goedkoop, doelmatig en snel in te voeren – Koppelt opleiden direct aan arbeid

9 Borismethode Leerlingen VSO/PrO naar de arbeidsmarkt door: • Goede diagnose over inzetbaarheid • Degelijke beroepenoriëntatie • Arbeidsmarktscan • Programma op maat • werkend leren bij het bedrijf • Branchecertificering • Bedrijfsinterne- en/of externe jobcoaching

10 Leerbedrijven • 100 jaar traditie • 227.000 bedrijven en instellingen • Erkenning WEB • 95% van BBL krijgt AO (87% in stagebedrijf) – Belangrijkste kanaal naar werk – Belangrijkste vorm van werving • Onderzoek MKB: 40% werkgevers wil nu met de doelgroep aan de slag • Aanvullende scholing praktijkopleiders: interne jobcoach

11 kwalificatiestructuur

12 Branche-certificering • Branchecertificaten o.b.v. werkprocessen • Beoordeling op landelijke strandaard – garandeert productie en kwaliteit, geen werktempo • Beoordeling door praktijkopleider “high trust” • Certificaten met branchelogo

13 Ik ben Harrie http://www.ikbenharrie.nl

14 Kan dat ook op het ROC ? • Diagnose van loonwaarde • Maatwerk uit de kwalificatiestructuur • Zo snel mogelijk overschakelen naar werkend leren • Certificering met branchecertificaten

15 Meer informatie www.borisbaan.nl


Download ppt "Workshop Boris Platform gehandicapten mbo 7 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google