De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8-7-2014 De basiskenmerken van de bve-sector Bijdrage aan de Leergang BVE 2011 ecbo Oegstgeest, 18 jan 2011 Dr Olaf McDaniel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8-7-2014 De basiskenmerken van de bve-sector Bijdrage aan de Leergang BVE 2011 ecbo Oegstgeest, 18 jan 2011 Dr Olaf McDaniel."— Transcript van de presentatie:

1 8-7-2014 De basiskenmerken van de bve-sector Bijdrage aan de Leergang BVE 2011 ecbo Oegstgeest, 18 jan 2011 Dr Olaf McDaniel

2 BVE sector (karakteristiek) BVE bestaat MBO (secundair beroepsonderwijs) en (volwassenen)educatie. De term BVE wordt sinds de BVE-Raad zichzelf omdoopte tot MBO-Raad weinig meer gebruikt Breed maatschappelijk veld: rond de 60% van alle beroepen heeft verbinding met BVE opleidingen; rond de 45% van de banen in Nederland sluit aan op een directe MBO kwalificatie Sluit aan op het Voortgezet Onderwijs (VMBO-HAVO) Bereidt voor op: arbeidsmarkt, vervolgonderwijs (bijvoorbeeld HBO) en/of maatschappelijk functioneren 8-7-2014

3 De plek van het BVE stelsel 8-7-2014

4 Belang van de sector Is de grootste sector in het post VO onderwijs: Totaal in 2011 3,4 miljard euro (= ongeveer 15% van de OCW begroting) Educatie rond de 200 miljoen euro (lastig te bepalen budget) Kenniscentra rond de 110 miljoen euro Bijna 530.000 deelnemers in het MBO (rond de 365.000 BOL, 165.000 BBL) Rond de 135.000 deelnemers in de (volwassenen)educatie De sector is voor velen een belangrijk schakelpunt

5 VMBO HAVO MBO HBO Arbeidsmarkt Het MBO als belangrijk schakelstation

6 Inburgering Arbeids- markt Moedermavo (destijds) VAVO Sociale redzaamheid Vervolg onderwijs De VE als belangrijke kansen creator

7 Hoofdrichtingen opleidingen Economie (175.000 deelnemers) Techniek (162.000 deelnemers) Zorg en welzijn (166.000 deelnemers) Groen (30.000 deelnemers)

8 8-7-2014 Het basismodel MBO sinds 1996 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 (HBO) Assistentopleiding Basisberoepsopleiding Vakopleiding Middenkaderopleiding en specialistenopleiding

9 8-7-2014 Mogelijkheden tot doorstroming en stapeling Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4 Niveau 5 (HBO) Niveau 2Niveau 3 Niveau 4

10 Qualification Minimum 60, Maximum 80 % Praktijk als werk Qualification Minimum 20, maximum 60 % praktijk Minimum 40 % theorie Twee leerroutes Beroepsopleidende leerweg Beroepsbegeleidende leerweg Minimum 20 % theorie Kwalificatie

11 8-7-2014 De 5 hoofdthema’s van de educatie Breed maatschappelijk functioneren Sociale redzaamheid NT-2 Inburgering VAVO

12 Jaren 70 en 80 Veelheid van regelgeving voor verschillende onderdelen Rond de 1600 instellingen, vrijwel alles mono-sectoraal en kleinschalig Naast MBO instellingen (voltijd) ook BBL (streekscholen), deeltijd MBO, vormingswerk, oriëntatie en schakeling, volwasseneneducatie

13 Jaren 90 (1) Grotere politieke aandacht voor het economische, maatschappelijke en emancipatorische. Start van de professionalisering van de sector Start schaalvergroting Nieuwe wetgeving: Wet Cursorisch Beroepsonderwijs (1992), Kaderwet Volwasseneneducatie (1991), Sectorvorming en Vernieuwing MBO (SVM-wetgeving 1990), VAVO-wetgeving (1992) Maar: duidelijk roep om een samenhangend stelsel van voorzieningen Motie in de Kamer (PvdA/CDA) samenhangend stelsel en amendement expiratiedatum “nieuwe” wetten tot 1996 (VVD)

14 Jaren 90 (2) Nieuwe wetgeving in de maak: uiteindelijk 1996: Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) Ingrijpende vernieuwingen (selectie): Herziening relatie tussen overheid en instellingen (high trust wetgeving) Schaalvergroting (ROC vorming); sanering soorten instellingen Nieuwe kwalificatiestructuur /onderwijsmodel Professionalisering bestuur Kwaliteitszorgsysteem Betere positie onderwijsdeelnemer Versterking prestaties stelsel Decentralisatie huisvesting / arbeidsvoorwaarden Deze wet is nog altijd de juridische ondergrond van de sector

15 Met de WEB kreeg de meest complexe sector uit ons onderwijsbestel enige ordening richting. En kon er aan dit ingewikkelde bouwwerk verder worden gewerkt.


Download ppt "8-7-2014 De basiskenmerken van de bve-sector Bijdrage aan de Leergang BVE 2011 ecbo Oegstgeest, 18 jan 2011 Dr Olaf McDaniel."

Verwante presentaties


Ads door Google