De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actielijnen School –Ex programma Matching-offensief

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actielijnen School –Ex programma Matching-offensief"— Transcript van de presentatie:

1 Raamwerkovereenkomst Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Regio Noord-Holland Noord
Actielijnen School –Ex programma Matching-offensief Leerwerkbanen/stages Kansen voor kwetsbare jongeren 5. Sectorale regionale arrangementen

2 Actielijn 1 School – Ex programma
doel: leerlingen langer op school houden, of Ex leerlingen te volgen om ze snel te kunnen bemiddelen naar: werk stage. leerwerk – of traineebaan vrijwilligerswerk

3 Actielijn 1 School – Ex programma
Stroomdiagram Werkzoekende jongeren: - Met startkwalificatie - werk - opleiding -traineeplaats/vrijwilligersplaats Zonder startkwalificatie - werk - traineeplaats/vrijwilligersplaats Leerlingen MBO : - Al in opleiding, bol of bbl - Nieuw in opleiding met kwalificatie of zonder

4 Actielijnen en COLO: Praktische ondersteuning 1
Actielijn1 School-ex programma. - Extra stage en leerwerkplekken voor leerlingen die verder een opleiding volgen. - Arbeidsmarktinformatie voor de partners over de verschillende branches m.b.t. sectorale knelpunten en kansen op de regionale arbeidsmarkt. - Het leren van elkaars aanpak door het communiceren van goede regionale en landelijke voorbeelden

5 Actielijn 2 Matching-offensief
Doel: Jongeren actief bemiddelen naar vacatures Vertrekpunt: De vraag van de werkgevers en het aanbod en de kwaliteit van jongeren bij elkaar brengen. Werkgeversbenadering voor beschikbaar stellen openstaande vacatures:door KVK, UWV en COLO Voor: jongeren met werkervaring is EVC traject mogelijk extra scholing via leerwerkloket naar het onderwijs.

6 Actielijnen en COLO Praktische ondersteuning 2
Actielijn 2 Matching-offensief Benaderen van de werkgevers voor: Inventarisatie van: de openstaande vacatures bereidheid om aan arrangementen deel te nemen onder welke voorwaarden deelname mogelijk is. Eventuele ondersteuning door Kenniscentrum of opleidingsfonds voor extra werkbegeleiding

7 Actielijn 3 Leerwerkbanen/stages
Doel: Behouden van leerwerkbanen en stages en zorgen voor nieuwe plaatsen bij werkgevers. Actie: Gemeente, UWV,KVK, WNK bedrijven en COLO stellen arrangementen samen die: het behouden en uitbreiden van Stages, Leerwerk – en traineebanen bij werkgevers mogelijk maken.

8 Actielijnen COLO Praktische ondersteuning 3
Actielijn 3 Leerwerkbanen/stages Het inschakelen van het juiste kenniscentrum voor: het zorgen voor behoud van bestaande leerwerkbanen en stageplaatsen door leerbedrijven , Extra wervingsactiviteiten om het aantal leerwerkbanen en stages op peil te houden, Het mede ontwikkelen van arrangementen en zo nodig extra plaatsen te creëren. De praktijkopleiders zo goed mogelijk te faciliteren voor het leren in de praktijk.

9 Actielijn 4 Kansen voor kwetsbare jongeren
Doel: Versterken van arbeidsmarktpositie van kwetsbare jongeren. Doelgroep: Voortijdig schoolverlaters,allochtonen, Wajong –en jongeren zonder startkwalificatie en jongeren met een detentieachtergrond. Actie: Gemeente, UWV,KVK, WNK bedrijven en COLO stellen arrangementen samen en benaderen werkgevers proactief, om deel te nemen aan deze arrangementen.

10 Actielijnen en COLO Praktische ondersteuning 4
Kansen voor Kwetsbare Jongeren. - Arbeidsmarktinformatie over de verschillende branches m.b.t. sectorale knelpunten en kansen op de regionale arbeidsmarkt. - Voor alle jongeren, bekend bij de gemeente of het UWV-Werkbedrijf, het mede ontwikkelen van arrangementen - Inventarisatie bij werkgevers van de bereidheid om aan arrangementen deel te nemen en onder welke voorwaarden deelname mogelijk is. Eventuele ondersteuning door Kenniscentrum of opleidingsfonds voor extra werkbegeleiding

11 Actielijn 5 Sectorale regionale arrangementen
Doel: 16 en 17 jarige die tenminste een half jaar geen BBL plek kunnen vinden, kunnen hun opleiding voortzetten. Actie: Stap 1 . ROC en Kenniscentrum kijken naar alternatieve mogelijkheden bij andere leerbedrijven in de betreffende branche. Stap 2 : Geen andere BBL leerwerkplek: Dan kan de leerling worden ingeschreven op een BOL plek met extra praktijkondersteuning (bij bv een bedrijfsschool).

12 Actielijnen en COLO Praktische ondersteuning HOE
Voor: het aanvullen van informatiebehoefte van partners, het mede opstellen van arrangementen, het zoeken naar leerwerkbanen en stages, het extra inzetten van werkbegeleiding en onderwijs, het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden, Een contactpersoon voor alle 17 kenniscentra in NHN: Jan Kerver telefoon: E mail:

13 Actielijnen en COLO Er komt een klant aan de balie….
-Ik ben een BBL leerling en zoek een leerwerkplek. Informeer het betreffende ROC en COLO voor een andere leerwerkplek, lukt dit niet binnen 6 maanden: Sectoraal regionaal arrangement - We hebben een groepje deelnemers met interesse voor een bepaalde branche. Kijk of je met werkgevers, gemeente, UWV Werkbedrijf en COLO afspraken kan maken, dat voor de werkgevers, gemeente en de doelgroep een instroom/ doorstroom traject oplevert. Een wajong jongere zoekt een werkplek. Kijk waar de mogelijkheden van de jongere liggen en zoek met werkgevers, gemeente, UWV Werkbedrijf en COLO een werkgever die de jongere voor die taken wil opleiden en onder voorwaarden een baan wil aanbieden.

14 Stappenplan Stap 1:Doelgroepanalyse maken UWV Werkbedrijf/ Gemeenten
Kostenberekening Opleidingskosten Subsidiemogelijkheden Stap 2:Opleidingen Opleidingsplan Opleidingskeuze en Werkgevers aquireren Doelgroepdefinitie :Baangarantie met Opleiding. Samenwerking partners en Subsidiemogelijkheden: Arrangementen Stap 3:EVC traject Doelgroep: Deelnemers selecteren Stap 4:Voorlichting branche-informatie aan doelgroep deelnemers, Hieruit zullen potentiële mensen komen Kenniscentrum i.s.m. Werkgevers Stap 5:EVC traject en Opleiding Stap 6:Opleidings traject organiseren Opleiding /Werkgever Stap 7:Opleidings traject uitvoeren Opleiding /Werkgever Stap 8: Evaluatie


Download ppt "Actielijnen School –Ex programma Matching-offensief"

Verwante presentaties


Ads door Google