De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs & Arbeidsmarkt 2009-2012 Jaap Bond, gedeputeerde Provincie Noord-Holland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs & Arbeidsmarkt 2009-2012 Jaap Bond, gedeputeerde Provincie Noord-Holland."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs & Arbeidsmarkt 2009-2012 Jaap Bond, gedeputeerde Provincie Noord-Holland

2 Onderwijs en Arbeidsmarkt zijn terreinen die voor de provincie nauw met elkaar verbonden zijn.

3 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Collegeprogramma Krachtig in Balans ( 2007): Stimuleren aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Initiërende rol netwerk onderwijsinstellingen Voortijdige schoolverlaters slechte vooruitzichten Voortouw instelling Platforms regionale Platforms Arbeidsmarkt en Onderwijs Spreiding onderwijsvoorzieningen

4 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Actualisatie provinciaal Beleid Nieuwe activiteitenprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs 2009-2012 Opgenomen in hoofdstuk 6 ‘Actief Meedoen’ programma Zorg en Welzijn 2009-2012

5 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Rol provincie Onderwijs: Wettelijke taak is onderwijsadvisering (verplaatsing, nevenvestiging scholen en Regionale Arrangementen (RA)) Arbeidsmarkt: Geen wettelijke taken De provincie zal bij het uitvoeren van A&O-beleid nooit treden in de wettelijke bevoegdheden van andere partijen maar zal op zoek gaan naar haar toegevoegde waarde. Richtinggevend hierin zal de balans zijn tussen het ondersteunen van partners in de regio enerzijds en het ondersteunen van innovatieve projecten anderzijds.

6 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Basis nieuwe programma: - Collegeprogramma - Resultaten en ervaringen 2005-2008: -Rol provincie initieren +stimuleren - Onderhouden netwerkrelaties met partners; gemeenten, samenwerkende onderwijsinstellingen, regionale platforms A&O - Concrete vraag van partijen -Focus Onderwijs i.v.m. adviestaak gericht op praktijkonderwijs, VMBO en MBO

7 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Ontwikkelingen Krapte op de arbeidsmarkt Mismatch op de arbeidsmarkt Groenpluk Dropouts Laaggeletterdheid Partners en netwerk (RPA&O) Gebrek aan kennis en keiharde cijfers

8 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Wat willen we gaan doen? Richten op 3 sporen: 1.Monitoring en analyse van de arbeidsmarkt 2.Aanbodzijde: bestrijding voortijdig schooluitval en vergroten arbeidsparticipatie 3.Vraagzijde: Verbetering concurrentiepositie MKB.

9 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) 1. Monitoring en analyse arbeidsmarkt Ondersteuning van organisaties door verzorgen van cijfermateriaal en analyses Jaarlijkse actualisatie Monitor Elk jaar uitgelicht deelaspect (sector of thema)

10 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Aanbodzijde * Voorkomen schoolverlaten en behalen startkwalificatie * Stichting Herstelling * Laaggeletterdheid * Maatschappelijke Stages (MaS)

11 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Resultaten per jaar  Schoolverlaten:  Minimaal 4 projecten gericht op aansluiting van onderwijstypen.  Minimaal 100 schoolverlaters behalen een werk-en/of startkwalificatie.  Stichting Herstelling:  265 nieuwe deelnemers aan de herstellingsprojecten  Laaggeletterdheid:  Minimaal 3 projecten gericht op het bedrijfsleven  Minimaal 2 projecten gericht op scholen, wijkhuizen en bibliotheken  Maatschappelijke Stages:  Minstens 200 MaS in de sociale sector  Minstens 50 MaS in de groene sector

12 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Vraagzijde Stageloket Stages binnen Provincie NH Vervullen stageplekken in sectoren met personeelstekorten Studiekeuze en werving

13 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Resultaten per jaar Stageloket - 1 pilot project stageloket in 2009 - Resultaten worden na 2 jaar besproken met de cie SI. Na evaluatie besluit tot voortzetting. Stages binnen de PNH - 2% stageplekken op vmbo en mbo niveau binnen de eigen formatie Vervullen stageplekken in sectoren met personeelstekort - 400 leerwerkplekken creëren en vullen - 2 projecten gericht op begeleiding stagiaires - 1 pilotproject gericht op creeren stageplekken bij allochtonen detailhandel in de binnensteden Studiekeuze en werving - Minstens 3 regionale projecten waarbij in totaal 1500 leerlingen betrokken zijn

14 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Uitvoeringsinstrumenten: 1. Subsidieverordening Arbeidsmarkt en Onderwijs Jaarlijkse subsidie voor: - Voorkomen +bestrijden voortijdige schooluitval - regionale aanpak sectorale knelpunten MKB - bestrijding laaggeletterdheid 2. Subsidie stichting Herstelling 3. Opdrachtverlening o.a. - Maatschappelijke stages, - stageloket, - monitoring

15 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Vragen/opmerkingen/idee?


Download ppt "Onderwijs & Arbeidsmarkt 2009-2012 Jaap Bond, gedeputeerde Provincie Noord-Holland."

Verwante presentaties


Ads door Google