De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reïntegratie, dat regelen wij zelf

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reïntegratie, dat regelen wij zelf"— Transcript van de presentatie:

1 Reïntegratie, dat regelen wij zelf
1

2 Poortwachtercentra in Nederland
Apeldoorn, 23 april 2009 Jos Klaver, Projectleider landelijke uitrol Poortwachtercentra Werkgeversforum Kroon op het Werk 2

3 Wet verbetering Poortwachter 2002
1e spoor en 2de spoor Reïntegratie, dat regelen we zelf 3

4 Poortwachtercentrum Een poortwachtercentrum is een regionaal werkend arbeidsmarktinstrument, waarin grote, maar vooral ook kleine(re) bedrijven en instellingen, gezamenlijk invulling kunnen geven aan hun primaire verantwoordelijkheid voor de eigen personeelsvoorziening. Reïntegratie, dat regelen we zelf 4

5 Belangrijkste kenmerk
Het is een samenwerkingsverband van, voor en door werkgevers. Reïntegratie, dat regelen we zelf 5

6 Kerntaak: van werk naar werk
Voorwaarde scheppend: Informatieloket Netwerk bouwen en onderhouden Thema- en informatieavonden P&O-overleggen Vacaturewerving en bemiddeling Feitelijke bemiddeling: Reïntegratie spoor 1 en 2 Stageplekken Providerboog Projecten werkgevers Reïntegratie, dat regelen we zelf 6

7 Uitgangspunten Investeer in organisatorisch vermogen;
Van, voor en door werkgevers; Het mag een simpele oplossing zijn; Regionale samenwerking ; Gebruik bestaande infrastructuur (couleur locale); Bouw geen instituut, maar netwerkorganisatie; Borging concept door werkgeversforum. Reïntegratie, dat regelen we zelf 7

8 Overige belangrijke kenmerken
De rol van commerciële bedrijven en partijen als gemeenten, het CWI en het UWV zijn niet trekkend, maar ondersteunend. Intersectoraal. Werkgevers moeten halen en brengen. Het is een instelling zonder winstoogmerk. Reïntegratie, dat regelen we zelf 8

9 Structuur Bestuur van werkgevers/ondernemers.
Initiatiefgroep richt de PWC op en vormt het algemeen bestuur. Het PWC zal bij aanvang bestaan uit een consulent (ex - ondernemer!?!) en admin. ondersteuning (ingehuurd). Faciliteiten vanuit VNO-NCW, MKB. Landelijk opererend facilitypoint. Reïntegratie, dat regelen we zelf 9

10 Voordelen voor werkgevers
Besparing van de kosten; Bij een geslaagd van werk naar werk traject kan een ontslagprocedure worden voorkomen; Zieke werknemers - weer tevreden aan de slag; Werkgevers blijven betrokken bij de herplaatsing; Vergroten van de mogelijkheden van re-integratie; Een infrastructuur voor het gezamenlijk aanpakken van andere arbeidsmarktvraagstukken; Tenslotte kan er inhoud gegeven worden aan de contactstructuur richting andere regionaal arbeidsmarktpartijen. Reïntegratie, dat regelen we zelf 10

11 Voordelen voor werknemers
Blijven deelnemen aan het arbeidsproces. In dezelfde regio blijven werken. Het samenwerken door werkgevers in Poortwachterverband heeft een drempelverlagend effect voor het aannemen van mensen met een beperking. Reïntegratie, dat regelen we zelf 11

12 Activiteiten PWC Hoofdtaken: Netwerk;
Max. diversiteit aan bedrijven in de regio; Van, voor en door ondernemers onderschrijven; Het matchen. Reïntegratie, dat regelen we zelf 12

13 Overige taken Kenniscentrum op het gebied van de regionale arbeidsmarkt, sociale zekerheid en wet- en regelgeving; Poortwachteroverleg, circa 4-6x per jaar; Overige activiteiten. Reïntegratie, dat regelen we zelf 13

14 Waar zijn Poortwachtercentra
14

15 Medewerkers binnen het bedrijf
PWC PWC MEDEWERKER Die gezond is en voldoende functioneer Die bijscholing of een opleiding nodig heeft om voldoende toegevoegde waarde te creëren binnen het bedrijf waar hij/zij werkzaam is Die niet meer functioneert binnen het bedrijf waar hij werkzaam is (pos en of neg) Die arbeidsongeschikt is of dreigt te raken UWV CWI GSD etc

16 Werkgebied Poortwachtercentra
Arbeid Mobiliteit Centra publiek Werkgever Service Punten UWV/CWI Werkbedrijf Poort Wachter privaat Reïntegratie, dat regelen we zelf 16

17 Reïntegratie, dat regelen wij zelf
17


Download ppt "Reïntegratie, dat regelen wij zelf"

Verwante presentaties


Ads door Google