De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Henny Knechten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Henny Knechten"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Henny Knechten
Techniek = Troef Ondernemers + Overheid + Onderwijs Noordoost Brabant maart 2011

2 Waarom techniekpromotie?
Presentatie Henny Knechten Waarom techniekpromotie? Het meerjarenprogramma 2008 – 2011 gestart vanuit deze positie Verwachting voor 2010 Bron: Technomonitor 2006 maart 2011

3 Kijkend naar de toekomst ….
Nog steeds een mis match tussen de vervangingsvraag (vergrijzing) en de te verwachten technisch en / of bèta opgeleide schoolverlaters.

4 Presentatie Henny Knechten
Techniek = Troef Missie: Het versterken van de sector techniek in het onderwijs en het bedrijfsleven van Noord-Oost Brabant Doelen: Vergroten instroom technische opleidingen Aansluiting school en bedrijf verbeteren Vergroten kwalitatieve uitstroom technische opleidingen Vergroten van de kwaliteit van het onderwijs Ketenbenadering van basisschool t/m HBO/WO “Spin in ‘t web” wat betreft afstemming en coördinatie “Aanjager” nieuw initiatieven maart 2011

5 Beïnvloeding jongeren
3 X K (verwondering / gevoel) KENNIS KUNDE (inzicht) KEUZE (attitude verandering)

6 Wie neemt daarvoor verantwoording?
Presentatie Henny Knechten Wie neemt daarvoor verantwoording? Onderwijs natuurlijk! maar ook de Overheid ook bedrijfsleven (Ondernemingen) moeten hun verantwoording nemen! => 3 O’s Laten we de 4e O niet vergeten: de Ouders !! maart 2011

7 Techniek Promotie Noord-Brabant
Presentatie Henny Knechten Den Bosch TechXperience Techniek=Troef 3 deelregio’s Tune Techniek (TC Index) (Breda eo) PPT Midden Brabant (Tilburg) Technific (Eindhoven e.o.) Gesubsidieerd door: maart 2011

8 Noordoost Brabant: T=T
Presentatie Henny Knechten Noordoost Brabant: T=T T=T Oss e.o. T=T Land van Cuijk Boxmeer e.o. T=T Regio Veghel Uden Schijndel (Sint Oedenrode) (ReVUSS) maart 2011

9 Tijden veranderen 2008   2010   2011 en later . .
Financiële crisis – economische crisis – recessie Verlies van arbeidsplaatsen – werkeloosheid vooral onder jeugdigen en > 45-jarigen; Het Platform Bèta Techniek (o.a. VTB trajecten) evenals de TechnoCentra dreigden op te houden te bestaan ….. nieuw impulsen om functionaliteit te behouden; Promotie techniek = Integratie in onderwijsprogramma’s; Duurzame samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstellingen; Verduurzaming projecten.

10 Visie ‘Op de Bres voor techniek’
Nieuw programma Ruimte voor Talent Ruimte voor Wetenschap&Techniek

11 Uitgangspunten Uitgangspunten overgangsperiode
Doorontwikkelen en verankeren van promotionele en educatieve activiteiten in scholen; Versterking samenwerkingsverbanden 3 O’s en samenhang in onderwijsketen; Vergroten deelnemende scholen en bedrijven.

12 Inhoudelijk op regionaal niveau
Basisonderwijs: 2/3 vh totaal = 120 scholen actief (certificaat) Voortgezet onderwijs en bedrijfsleven 75% van VO scholen actief Innovatief onderwijs in wetenschap en techniek Afstemming. Samenwerking Beroepsonderwijs – bedrijfsleven (op inhoud)

13 Inhoudelijk op provinciaal niveau
Coördinatie van regio-overstijgende activiteiten. Bereiken jongeren. First Lego League; De Ontdekfabriek; de Uitvinders; Braintrigger project, enz. Vertalen van landelijk en Europese ontwikkelingen naar provinciaal en regionaal aanpak. Afstemmen met programma’s en beleid

14 Organisatorisch Op regionaal niveau: Op provinciaal niveau:
Versterking positie platforms in de regio: verschuiving van ontwikkelaar en uitvoerder naar coördinator en regisseur. Op provinciaal niveau: provinciaal steunpunt Brabant voor Techniek: Ontwikkelen en onderhouden netwerken onderwijs bedrijfsleven Kenniscentrum onderwijs-arbeidsmarkt (ondersteuning platforms en provincie)

15 Wat is nu erg actueel: Uitrol Ruimte voor Talent TechNet kringen
Initiatief vanuit bedrijfsleven zelf Zie ook TechniekTalent.nu Bedrijf+School meer maatwerk voor school en bedrijf;

16 Presentatie Henny Knechten
Vragen? maart 2011


Download ppt "Presentatie Henny Knechten"

Verwante presentaties


Ads door Google