De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VO-CONGRES 2014: KLAAR VOOR DE TOEKOMST 20 maart 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "VO-CONGRES 2014: KLAAR VOOR DE TOEKOMST 20 maart 2013"— Transcript van de presentatie:

1 VO-CONGRES 2014: KLAAR VOOR DE TOEKOMST 20 maart 2013
Samen verantwoordelijk voor studiesucces VO-HO: Een kwestie van krachten bundelen VO-CONGRES 2014: KLAAR VOOR DE TOEKOMST 20 maart 2013

2 Gedeelde verantwoordelijkheid
Uit de brief aan schoolleiders d.d. december 2013: “Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van het voortgezet en het vervolgonderwijs om leerlingen een weloverwogen keuze te laten maken voor hun vervolgstudie of -loopbaan.” Paul Rosenmöller Voorzitter VO-raad

3 Studiesucces in het hoger onderwijs
4 op de 10 studenten in het hbo stopt voortijdig met de opleiding Studenten aan de universiteit: 3 op de 10 Wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KIV) Aanmelden vóór 1 mei Recht op studiekeuzecheck Veranderen van keuze voor 1 september

4 Advies Onderwijsraad Overgangen in het onderwijs 3 maart 2014
Meer aandacht voor het onderdeel LOB (loopbaanontwikkeling en –begeleiding) in het onderwijs verkleint het risico op uitval. De omgeving zou meer bij LOB moeten worden betrokken: ouders, oud-leerlingen, ketenpartners en het bedrijfsleven. Om dit goed van de grond te krijgen is het cruciaal dat het schoolbestuur en de directie hiervoor de juiste voorwaarden scheppen, zoals het beschikbaar stellen van voldoende middelen. Informatie over het studiesucces van leerlingen in het vervolgonderwijs kan de kwaliteit van LOB bevorderen. De raad adviseert dat instellingen deze informatie terugkoppelen.

5 Optimaliseer LOB-beleid in het vo
Onderzoek ResearchNed 2013: LOB-activiteiten kunnen uitval in het eerste studiejaar met één derde verminderen. combinatie van LOB-activiteiten! begin al in de brugklas met LOB individuele gesprekken door de jaren heen betrek ouders nodig gastsprekers uit organiseer eindgesprek Kosteloos hulp beschikbaar bij project Stimulering LOB van de VO-raad! LOB op maat LOB scan Online leergang LOB

6 LOB-scan: landelijke benchmark
Vier pijlers: Visie en beleid Oriëntatie en begeleiding Organisatie Samenwerking

7 Wensen van de leerlingen?
Onderzoek LAKS 2013: I. Geef scholieren meer plichten door LOB te verankeren in het leerproces. II. Zorg voor een integrale aanpak van LOB, zowel binnen als buiten de school. Betrek ook de vakdocent.

8 Zoek actieve samenwerking met HO
Analyseer doorstroomcijfers Bijeenkomsten 9 april (Amsterdam) en 17 juni (Leiden) Regionale netwerken vo-ho Afstemming LOB eindgesprek en studiekeuzecheck HO Vakinhoudelijke samenwerking Online proefstuderen, profielwerkstukken etc. Contacten tussen vakdocenten en wetenschappers

9 Discussievragen VO-HO
Naar aanleiding van KIV: Hoe wilt u de samenwerking met het HO verbeteren vanuit uw school? Wat staat daarbij op uw wensenlijst aan het HO? Wat zou u project Stimulering LOB mee willen geven m.b.t. VO-HO?

10 Inzicht en informatie Hoe vergaat het uw leerlingen in het HO? Inspiratiefilmpje: Doorstroomcijfers op OSG Sevenwolden

11 Contact project Stimulering LOB
Kijk op lob-vo.nl Mail Lever de voucher in:


Download ppt "VO-CONGRES 2014: KLAAR VOOR DE TOEKOMST 20 maart 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google