De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen verantwoordelijk voor studiesucces VO-HO: Een kwestie van krachten bundelen VO-CONGRES 2014: KLAAR VOOR DE TOEKOMST 20 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen verantwoordelijk voor studiesucces VO-HO: Een kwestie van krachten bundelen VO-CONGRES 2014: KLAAR VOOR DE TOEKOMST 20 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Samen verantwoordelijk voor studiesucces VO-HO: Een kwestie van krachten bundelen VO-CONGRES 2014: KLAAR VOOR DE TOEKOMST 20 maart 2013

2 Gedeelde verantwoordelijkheid Uit de brief aan schoolleiders d.d. december 2013: “Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van het voortgezet en het vervolgonderwijs om leerlingen een weloverwogen keuze te laten maken voor hun vervolgstudie of -loopbaan.” Paul Rosenmöller Voorzitter VO-raad

3 Studiesucces in het hoger onderwijs  4 op de 10 studenten in het hbo stopt voortijdig met de opleiding  Studenten aan de universiteit: 3 op de 10  Wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KIV) - Aanmelden vóór 1 mei - Recht op studiekeuzecheck - Veranderen van keuze voor 1 september

4 Advies Onderwijsraad Overgangen in het onderwijs 3 maart 2014 - Meer aandacht voor het onderdeel LOB (loopbaanontwikkeling en – begeleiding) in het onderwijs verkleint het risico op uitval. - De omgeving zou meer bij LOB moeten worden betrokken: ouders, oud- leerlingen, ketenpartners en het bedrijfsleven. - Om dit goed van de grond te krijgen is het cruciaal dat het schoolbestuur en de directie hiervoor de juiste voorwaarden scheppen, zoals het beschikbaar stellen van voldoende middelen. - Informatie over het studiesucces van leerlingen in het vervolgonderwijs kan de kwaliteit van LOB bevorderen. De raad adviseert dat instellingen deze informatie terugkoppelen.

5 Optimaliseer LOB-beleid in het vo Onderzoek ResearchNed 2013: LOB-activiteiten kunnen uitval in het eerste studiejaar met één derde verminderen.  combinatie van LOB-activiteiten!  begin al in de brugklas met LOB  individuele gesprekken door de jaren heen  betrek ouders  nodig gastsprekers uit  organiseer eindgesprek Kosteloos hulp beschikbaar bij project Stimulering LOB van de VO-raad! -LOB op maat -LOB scan -Online leergang LOB

6 LOB-scan: landelijke benchmark Vier pijlers: 1.Visie en beleid 2.Oriëntatie en begeleiding 3.Organisatie 4.Samenwerking

7 Wensen van de leerlingen? Onderzoek LAKS 2013: I. Geef scholieren meer plichten door LOB te verankeren in het leerproces. II. Zorg voor een integrale aanpak van LOB, zowel binnen als buiten de school. Betrek ook de vakdocent.

8 Zoek actieve samenwerking met HO - Analyseer doorstroomcijfers -Bijeenkomsten 9 april (Amsterdam) en 17 juni (Leiden) - Regionale netwerken vo-ho -Afstemming LOB eindgesprek en studiekeuzecheck HO - Vakinhoudelijke samenwerking -Online proefstuderen, profielwerkstukken etc. -Contacten tussen vakdocenten en wetenschappers

9 Discussievragen VO-HO Naar aanleiding van KIV: • Hoe wilt u de samenwerking met het HO verbeteren vanuit uw school? • Wat staat daarbij op uw wensenlijst aan het HO? • Wat zou u project Stimulering LOB mee willen geven m.b.t. VO-HO?

10 Inzicht en informatie Hoe vergaat het uw leerlingen in het HO? Inspiratiefilmpje: Doorstroomcijfers op OSG Sevenwolden

11 Contact project Stimulering LOB  Kijk op lob-vo.nl  Mail lob@vo-raad.nl  Lever de voucher in:


Download ppt "Samen verantwoordelijk voor studiesucces VO-HO: Een kwestie van krachten bundelen VO-CONGRES 2014: KLAAR VOOR DE TOEKOMST 20 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google