De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

2 Na de basisschool •Nederlands onderwijssysteem •Het basisschooladvies •2 e toetsgegeven •Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? •Belangrijke data

3 Speciaal basisonderwijsbasisonderwijs Praktijk- Onderwijs 6 jaar VMBO 4 jaar VWO 6 jaar MBO 1 – 4 jaar Universiteit 4 tot 5 jaar HBO 4 jaar HAVO 5 jaar Het Nederlands onderwijssysteem Zie vanaf blz. 34 in de Amsterdamse keuzegids

4 Het basisschooladvies •In het basisschooladvies staat welke opleiding het meest geschikt is voor uw kind •Het basisschooladvies wordt opgesteld door de basisschool •Enkelvoudige adviezen en plaatsingsadviezen. Hoe komen we tot het basisschooladvies? •Schoolloopbaan van kinderen •Uitslagen van schooltoetsen (zowel Cito-toetsen als methode gebonden toetsen) •Oordeel adviesteam over /toetsen aan door VO opgestelde profielen: –werkhouding –motivatie –zelfstandigheid

5 Het 2 e toetsgegeven Het basisschooladvies bepaalt op welke opleiding de leerling zich kan aanmelden. Het tweede toetsgegeven bepaalt hoe de VO school met deze aanmelding zal omgaan. De wet zegt •Naast het schooladvies is er een 2 e toetsgegeven nodig Het 2e toetsgegeven: •Is voor alle kinderen de Cito/toets •Voor sommige kinderen kan de NIO ook nog worden ingezet Als er meerdere gegevens beschikbaar zijn (bv NIO én Cito) dienen deze allebei te worden aangeleverd om te voorkomen dat alleen de toets met de hoogste uitslag als 2 e toetsgegeven dient. Aanvullende onderwijskundige informatie Dit is informatie die volgens de basisschool van belang is voor de VO- school om te kunnen besluiten over de toelating van de leerling.

6 Cito en advies komen niet overeen. •De middelbare scholen hanteren bandbreedtes (over de Cito- uitslagen) omtrent de toelaatbaarheid. •3 Mogelijkheden: –Aanvullend onderzoek is verplicht. –Overleg met de basisschool. –Automatisch toelaatbaar. (Let op: geen plaatsgarantie) •Bandbreedtes staan in de keuzegidsen!

7 Hogere uitslag •Als een leerling een cito-score behaalt waarmee het automatisch toelaatbaar zou zijn tot een hoger niveau, dan neemt de basisschool het initiatief om met de ouders/leerling te bespreken of het basisschooladvies wordt aangepast. •Indien de basisschool niet overgaat tot aanpassing, dan onderbouwt de basisschool dit ter overstaan van de ouders en de VO-school.

8 De middelbare school 1. Het basisschooladvies 2. Het 2e toetsgegeven 3. Aanvullende informatie: schoolloopbaan, gedrag, houding, schooltoetsen enz.

9 Aanmeldingsprocedure Uw kind mag zich maar op één school aanmelden! Amstelveen •1 e aanmeldingsronde: 10 t/m 14 maart 2014 •Bericht over plaatsing 1 e ronde: voor 17 april 2014 •2 e aanmeldingsronde: 12 t/m 14 mei 2014 •Bericht over plaatsing 2 e ronde: uiterlijk 23 mei 2014 Amsterdam •1 e aanmeldingsronde: 10 t/m 21 maart 2014 •Bericht over plaatsing 1 e ronde: voor 3 april 2014 •2 e aanmeldingsronde: 7 t/m 11 april 2014 •Bericht over plaatsing 2 e ronde: uiterlijk woensdag 17 april 2014 Als uw kind ervoor kiest zich in te schrijven in Amstelveen is er geen mogelijkheid meer om zich eventueel in de 2 e aanmeldingsronde in te schrijven in Amsterdam.

10 Voorrangsregels Amstelveen •De voorrangsregels zijn conform de afspraken in de kernprocedure. •Lln. die zich in de 1 e ronde aanmelden bij een VO school in de regio en die worden uitgeloot in de 1 e ronde, hebben in de 2 e ronde voorrang in dit gebied. Amsterdam •Voor alle scholen geldt dat voorrangsregels uitsluitend gelden bij aanmelding in de eerste helft van de 1 ste aanmeldingsronde, dat is van 10 t/m uiterlijk 17 maart 2014

11 Belangrijke data •Adviesgesprekken: In de week van 13 januari 2014 •Cito-toets: 11-12-13 februari 2014 •Aanmeldingsformulier (ontvang je van basisschool): 3 t/m 7 maart 2014 •Uitslag Cito-toets: week van 10 maart 2014 •Kennismaking op nieuwe school: 10 of 11 juni •Belangrijke data zijn ook terug te vinden in de gidsen.

12 Wat verwachten we van de ouders of verzorgers bij de schoolkeuze? •Zij oriënteren zich op verschillende scholen bv. met behulp van de keuzegids 2014 Amstelveen/Amsterdam keuzegids •Zij bezoeken met hun kind verschillende scholen op de open avonden in januari en februari •Zij bespreken met hun kind de schoolkeuze •Zij melden hun kind op tijd aan.

13 Bij problemen contact opnemen met de basisschool Alle informatie staat in de informatiegidsen 2013 – 2014 www.swvam.nl www.amsterdam.nl/naardebrugklas


Download ppt "Welkom Van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google