De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juf LeonieJuf Geanique. •Jaaroverzicht •Voortgezet onderwijs •Vragen •Uitleg over Coach 4 you door Mevrouw Brenninkmeijer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juf LeonieJuf Geanique. •Jaaroverzicht •Voortgezet onderwijs •Vragen •Uitleg over Coach 4 you door Mevrouw Brenninkmeijer."— Transcript van de presentatie:

1 Juf LeonieJuf Geanique

2 •Jaaroverzicht •Voortgezet onderwijs •Vragen •Uitleg over Coach 4 you door Mevrouw Brenninkmeijer.

3 November: Informatieavond Kamerlingh Onnes (door meerdere scholen) 10 t/m 14 november: Proefcito 24 november t/m 4 december: Voorlopig advies-gesprekken NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) Januari/februari: Open dagen VO 3 februari t/m 5 februari: Citotoets Vanaf 9 maart: Schoolkeuze- adviesgesprek > definitief! Vóór 1 april :inschrijven!!!!!!(ouders) bij school voor VO

4 •Proefcito •Voorlopig advies •Echte cito •Definitief advies •Schoolkeuze & inschrijving •Formulier richting VO •Toelatingsbeslissing door VO •Bij afwijzing contact met leerkracht en ouders •Bij toelating: uitnodiging kennismaking

5 Voorlopig advies-gesprek: Dit advies is gebaseerd op werkhouding, leerlingvolgsysteem (gr. 1 t/m 8) en methodegebonden toetsen. Ook wordt er gekeken waar nog aan gewerkt dient te worden n.a.v. dit voorlopige advies. Het advies is voorlopig en kan nog in de loop van het jaar nog veranderen Advies- en schoolkeuzegesprek: Dit gesprek is naar aanleiding van de cito-uitslag. De leerkracht heeft daarbij een formulier ingevuld over de leerling (toetsen, sociaal- emotionele vorming en werkhouding, gedrag, etc) Tijdens het gesprek ondertekent de ouder het formulier en zal het naar de school voor Voortgezet Onderwijs worden gestuurd.

6 Een goede werkhouding: -concentratie -werktempo -netheid -nauwkeurigheid -zelfstandigheid -doorzettingsvermogen -samenwerking met klasgenoten en leerkracht.

7

8 Ondergrenzen voor toelaatbaarheid: <512 Praktijkonderwijs <518 LWOO 518 VMBO basis beroepsgerichte leerweg 524 VMBO kader beroepsgerichte leerweg 528 VMBO theoretische leerweg 537 HAVO 543 VWO/ Gymnasium

9 •Basis Beroepsgerichte leerweg (BBL) -Veel aandacht voor praktijk. -Algemene vakken + beroepsgerichte vakken. -Nadruk op praktijk. -Doorstroom naar Basisberoeps opleidingen in het vervolgonderwijs. -MBO niveau 2 (praktijk gerichte vervolgopleiding) •Kader Beroepsgerichte leerweg (KBL) -Combinatie theorie en praktijk. -Algemene vakken + beroepsgerichte vakken. Moeilijker dan bij BBL. -Doorstromen naar opleiding voor middenkaderfunctie.

10 •Theoretische leerweg (TL) -Iets moeilijker dan de MAVO van eerder. -Meer algemene leervakken. -Alle vakken volg je op het hoogste (VMBO) niveau. -Doorstroom naar MBO-niveau 3 of 4

11 Techniek: bouw/ elektro/ installatie/ metaal/ voertuigen/grafisch Zorg& welzijn: verzorging/ uiterlijke verzorging Economie: administratie/ handel & verkoop/ consumptie(bakker, kok)/ mode en kleding Landbouw: bloemschikken/ groenvoorziening/ plantenteelt/ dierenverzorger.

12

13 Leerweg Ondersteunend Onderwijs VMBO + extra ondersteuning, dus: •bbl+lwoo •kbl+ lwoo •tl+ lwoo Het is een potje voor extra begeleiding. Bedoeld voor: kinderen die moeite hebben met leren of extra aandacht nodig hebben.

14 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs •5 jaar •Tempo en niveau ligt hoger dan op het VMBO •Veel zelfstandig werken •Veel lezen en schrijven •Veel huiswerk •15 vakken uit de basisvorming Doorstroom: •VWO (instroom 5 e jaar) •HBO (doorleren voor beroep) •MBO (doorleren voor beroep) •Werken & leren

15 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs •6 jaar •Veel zelfstandig werken •Veel lezen en schrijven •Veel huiswerk •VWO: Atheneum/ Gymnasium (atheneum + klassieke talen) Doorstroom -HBO -Universiteit

16 Cultuur en maatschappij leerkracht/ fotograaf/ bibliothecaris Economie en maatschappij zakenleven: bank/ hotel directeur/ secretaresse Natuur en gezondheid verpleger/ laborant/ arts/ milieu Natuur en techniek aannemer/ pc-specialist/ architect

17 Ga samen met uw kind naar de open dagen, zodat u goed kunt zien op welke school uw kind zich prettig voelt. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd langskomen bij de groepsleerkracht.

18


Download ppt "Juf LeonieJuf Geanique. •Jaaroverzicht •Voortgezet onderwijs •Vragen •Uitleg over Coach 4 you door Mevrouw Brenninkmeijer."

Verwante presentaties


Ads door Google